สินค้าขายดี

 

  

BKS STEEL.COM (บี.เค.เอส. สตีล)ยินดีต้อนรับ

 

 

 
โทร.064-638-5595 

 

วันนี้เปิดให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค โร  

 

 

 

 

 

 

 

BKS STEEL จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก

ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ร้านเหล็ก เหล็กพร้อมส่ง ราคาเหล็กวันนี้

 BKS STEEL.COM (บี.เค.เอส. สตีล)ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กแป๊บแบน

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด Rectangular Pipe

   โทรสั่งเหล็กกล่อง bks steel โทรสั่งเหล็ก064-468-2654ทรู โทร.081-887-9449 เรามีรถไปส่งให้ได้  

...................................................................................................................................................................................................

1.  ราคาเหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม.  ยาว 6 เมตร bks steel โทร064-468-2654 

1.1 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2มม bks steel ราคา บาท 

1.2ราคาเหล็กกล่อง 25.x12x1.4มม bks steel  ราคา บาท 

1.3 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6มม bks steel  ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654 . bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ 

ราคากล่อง 1/2 x 1" ยาว 6เมตร bks steel โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654

2. ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2มม  bks steel  ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654  bks steel เรามีรถไปส่งให้

3. ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร bks steel 

3.1 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

3.2 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. bks steel ราคาบาท 

3.3 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม. bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654  bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 1"1/2 x6 เมตร bks steel 

4. ราคาเหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

4.1 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

4.2 #ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม. bks steel ราคา บาท 

4.3 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.7 มม. bks steel ราคา บาท 

4.4 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0 มม. bks steel ราคา บาท 

4.5 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.5 มม.p bks steel ราคา บาท 

4.6 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6 มม.p bks steel ราคา บาท 

4.7 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม. bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654  bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mm 6 เมตร bks steel 

5. ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร bks steel 

5.1 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1มม. bks steel ราคา บาท 

5.2 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท 

5.3 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท 

5.4 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654  bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 40x25xมม. ยาว6เมตร bks steel 

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.4มม. bks steel ราคา บาท 

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.7มม. bks steel ราคา บาท 

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.9มม. bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

6. ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร bks steel 

6.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. bks steel ราคา บาท 

6.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท 

6.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท 

6.5 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.3มม. bks steel ราคา บาท  

6.6 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x3.2มม. bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

7. ราคาเหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel 

7.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

7.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

7.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.5มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

7.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

7.5 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.8มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

7.6 ราคาเหล็กกล่อง50x25x2.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท

7.7 ราคาเหล็กกล่อง50x25x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท

7.8 ราคาเหล็กกล่อง50x25x2.8มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

7.9 ราคาเหล็กกล่อง50x25x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

 ราคาเหล็กกล่อง 50 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel 

1. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.2 มม.JISg3466   bks steel ราคาบาท 

2. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

3. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

4. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

5. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

8. ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel 

8.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.    bks steel ราคา บาท 

8.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

8.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

8.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

8.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท

8.6 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

8.7 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.JIS bks steel  

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

9. ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x40 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

9.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

9.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

9.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

9.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

9.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654bks steel เรามีรถไปส่งให้

10.ราคาเหล็กกล่อง 65มม.x35มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

10.1 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม. bks steel ราคาบาท 

10.2 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม. bks steel ราคา บาท 

10.3 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

1. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

2. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.4 มม. bks steel ราคา บาท 

3.ราคาเหล็กกล่อง 75x20x2.0 มม. bks steel ราคาบาท 

4. ราคาเหล็กกล่อง 75x22x2.0 มม. bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

11. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

11.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

11.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

11.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

11.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

11.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

11.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654 bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 3"ยาว 6 เมตร bks steel

12. ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel 

12.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

12.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

12.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

12.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.9 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

12.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

12.10 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"/2มาตราฐาน โรงใหญ่ bks steel

13. ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

13.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

13.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

13.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

13.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

13.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

13.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. bks steel ราคาบาท 

13.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

14. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

14.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

14.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

14.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 3" ยาว 6 เมตร bks steel

 ราคาเหล็กกล่อง 4"x 1"1/2 bks steel

1. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

2. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.4 มม. bks steel ราคา บาท 

3. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.7 มม. bks steel ราคาบาท

4.  ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.0 มม. bks steel ราคา บาท 

5. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.3 มม. bks steel ราคา บาท 

6. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x3.2 มม. bks steel ราคา บาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 1"1/2 bks steel

15. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

15.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.4  ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.5 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

15.6 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.7 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

15.8 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.9 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. bks steel ราคาบาท 

15.10 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

15.11 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

15.12 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.13 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654 bks steel เรามีรถไปส่งให้

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"มาตราฐาน โรงใหญ่ bks steel

16. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่bsk steelโทร.081-735-9191ค่ะ

16.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

16.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

16.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3" มาตราฐาน โรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

17. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

17.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

17.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

17.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

17.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

17.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

17.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

17.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคบาท 

17.8 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

18. #ราคาเหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

18.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

18.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

18.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

18.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

18.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

18.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 5"ยาว 6 เมตร  bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

19. #ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

19.1 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.2 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.3 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.4 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.5 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.6 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

19.7 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS bks steel ราคาบาท

19.8 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

19.9 #ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6" ยาว 6 เมตร bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

20. #ราคาเหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

20.1 #ราคาเหล็กกล่อง 150x75x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

20.2 #ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

20.3 #ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

20.4 #ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

20.5 #ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาเหล็กกล่อง 3"x 6" ยาว 6 เมตร bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

21. #ราคาเหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

21.1 #ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

21.2 #ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

โทรสั่งเหล็กกล่อง064-468-2654 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

22. #ราคาเหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

22.1 #ราคาเหล็กกล่อง 150x100x2.7มม.bks steel ราคาบาท

22.2 #ราคาเหล็กกล่อง 150x100x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคบาท

22.3 #ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

22.4 #ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.5มม.มอก. bks steel ราคาบาท

22.5 #ราคาเหล็กกล่อง 150x100x5.5 มม. bks steel  ราคาบาท

22.6 #ราคาเหล็กกล่อง 150x100x9.0มม.JISg3466 bks steelราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาเหล็กกล่อง 4"x 6" ยาว 6 เมตร bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

23. #ราคาเหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

23.1 #ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

23.2 #ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

23.3 #ราคาเหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel 

23.4 #ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

23.5 #ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

23.6 #ราคาเหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

โทรสั่งเหล็กกล่อง 064-468-2654. bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาเหล็กกล่อง 2"x 8" ยาว 6 เมตร bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

24. #ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.081-735-9191ค่ะ

24.2 #ราคาเหล็กกล่อง 200x100x2.8มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

24.3 #ราคาเหล็กกล่อง 200x100x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคบาท 

24.4 #ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

24.5 #ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

24.6 #ราคา