เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ตาข่ายถัก คุณภาพดีราคาประหยัดของดีคนไทยผลิตอุดหนุนคนไทย ด้วยใจคนรักชาติ

 

 

ราคา ตาข่ายถัก

 

 

ตาข่ายถัก

 

 

 

1"

#10 (3.2)
#11 (3.0)
#12 (2.6)
#13 (2.3)
#14 (2.0)

 

 

 

11/2"

#10 (3.2)
#11 (3.0)
#12 (2.6)
#13 (2.3)
#14 (2.0)

 

 

 

2"

#10 (3.2)
#11 (3.0)
#12 (2.6)
#13 (2.3)
#14 (2.0)

 

 

 

21/2"

#10 (3.2)
#11 (3.0)
#12 (2.6)
#13 (2.3)
#14 (2.0)

 

 

 

 

alt

thaiflag small Thailand