ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์  โทรสั่งตัวซี081-735-9191 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 

 

 

 

 

 

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 3"x11/2"x1.3mm ยาว6เมตร bks steelขายบาท

โทรสั่งได้เลยค่ะ โทร.081-735-9191 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 3"x11/2"x2.0mm ยาว6เมตร  bks steelขายบาท

โทรสั่งได้เลยค่ะ โทร.081-735-9191bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 4"x2"x1.3mm ยาว6เมตร bks steelขายบาท

โทรสั่งได้เลยค่ะ โทร.081-735-9191 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 4"x2"x2.0mm ยาว6เมตร bks steelขายบาท

โทรสั่งได้เลยค่ะ โทร.081-735-9191 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 5"x2"x2.0mm ยาว6เมตร bks steelขายบาท

โทรสั่งได้เลยค่ะ โทร.081-735-9191 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 6"x2"x2.0mm ยาว6เมตร bks steelขายบาท

โทรสั่งได้เลยค่ะ โทร.081-735-9191 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ รุ่น มอก.เต็มโรงใหญ่ ได้เลยค่ะ

โทร.081-735-9191 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 
 
thaiflag small Thailand