ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel

โทรสั่งของได้064-468-2654ทรู เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/4x1"1/4x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก6กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก6.9กิโลต่อเส้น โทร064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนัก8.5กิโลต่อเส้น โทร064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนัก10กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก11.8กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก17กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก23.5กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์  bks steel 

 โทร.064-468-2654 ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  ,064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 12x12x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก2.3กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนัก7.8กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก8.4กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก13.4กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก15กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก16.4กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.9mmJISg3466ยาว6เมตรbks steelราคาบาท

น้ำหนัก25.44กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654 ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x75x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก28กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x75x3.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนัก38.6กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก36กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x2.3mmJISg3466ยาว6เมตรbks steelราคาบาท

น้ำหนัก36.5กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  ,064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x3.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนัก52.6กิโลต่อเส้น โทร064-468-2654 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  ,064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 150x150x3.2mmJISg3466ยาว6เมตรbks steelราคาบาท

น้ำหนัก79.4กิโลต่อเส้น โทร.064-468-2654 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  064-468-2654.

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel

โทรสั่งของได้064-468-2654ทรู เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 
 
thaiflag small Thailand