ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 SCH 10

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10

 

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10

bks steel.com โทรสั่งของ061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก7.7Kg/เส้น โทร.061-539-1789  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 12.3Kg/เส้น โทร.061-539-1789.  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 15.8Kg/เส้น โทร.061-539-1789  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น โทร.061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น โทร.061-539-1789.

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 31.1Kg/เส้น โทร.061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 37.6Kg/เส้น โทร.061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 4" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 48.6Kg/เส้น โทร.061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 5" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 68Kg/เส้น โทร.061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 6" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 81.2Kg/เส้น โทร.061-539-1789

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 8" ยาว6เมตร

bks steel.comขายบาท น้ำหนัก 149.5Kg/เส้น โทร.061-539-1789.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand