ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 SCH 10

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10

bks steel.com โทรสั่งของ064-468-2654 

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย782บาท น้ำหนัก7.7Kg/เส้น โทร.064-468-2654.  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย953บาท น้ำหนัก 12.3Kg/เส้น โทร.064-468-2654.  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

bks steel.comขาย1,076บาท น้ำหนัก 15.8Kg/เส้น โทร.064-468-2654.  

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร

bks steel.comขาย1,163บาท น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น โทร.064-468-2654. 

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย1,329บาท น้ำหนัก 18.2Kg/เส้น โทร.064-468-2654.

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

bks steel.comขาย2,126บาท น้ำหนัก 31.1Kg/เส้น โทร.064-468-2654. 

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 3" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย2,368บาท น้ำหนัก 37.6Kg/เส้น โทร.064-468-2654. 

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 4" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย2,824บาท น้ำหนัก 48.6Kg/เส้น โทร.064-468-2654.

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 5" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย3,546บาท น้ำหนัก 68Kg/เส้น โทร.064-468-2654.

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 6" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย4,042บาท น้ำหนัก 81.2Kg/เส้น โทร.064-468-2654. 

ราคาท่อดับเพลิงFi Guaed A795 Sch-10 ขนาด 8" ยาว6เมตร

bks steel.comขาย6,754บาท น้ำหนัก 149.5Kg/เส้น โทร.064-468-2654.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand