ราคาท่อสตีล SCH 40 ASTM A53

ราคาท่อ Seamless Pipe ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 SMLระบุข้างท่อ

ราคาท่อสตีมASTM A53 SCH40 SML ไม่มีตะเข็บ Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

โทร.061-539-1789 

 

 2456

      ราคาท่อสตีม 40 ASTM A53

Seamless Pipe ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH40  SML

ราคาท่อสตีมASTM A53 SCH 40 SMLไม่มีตะเข็บ Seamless

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML 

โทรสั่งท่อสตีม.061-539-1789.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

.................................................................................................................................................................................................................

 

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บASTM A53 Seamless SML SCH 40 

Seamless Pipe ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 SML

ระบุข้างท่อ

 

ราคาท่อสตีม SCH40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bks steel.comราคาทุน557 บาท  S M L

น้ำหนัก7.6กก/เส้น หนา 2.8มม SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร  20/09/65.

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bks steel.comขาย บาท S M L

น้ำหนก 10.1 กก/เส้น หนา 2.9 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel.comขาย บาท S M L

น้ำหนัก 15 กก/เส้น หนา 3.4 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

4.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel.comขายบาท S M L

น้ำหนัก 20.3 กก/เส้น หนา 3.6 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

5.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bks steel.comขาย บาท S M L

น้ำหนัก 24.3 กก/เส้น หนา 3.7 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bks steel.comขาย บาท S M L

น้ำหนัก 32.6 กก/เส้น หนา 3.9 มม SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 51.7 กก/เส้น หนา 5.2 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 67.7 กก/เส้น หนา 5.5 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel  ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 96.4 กก/เส้น หนา 6.0 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel.comราคาทุน6,025บาท

น้ำหนัก 131 กก/เส้น หนา 6.6 มม  SML Seamless Pipe 20/09/65.

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 170 กก/เส้น หนา 7.1 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789   bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 255 กก/เส้น หนา 8.2 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 362 กก/เส้น หนา 9.3 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 478.2 กก/เส้น หนา 10.3 มม  SML Seamless Pipe

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789 .  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 567กก/เส้น หนา 11.1มม SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel.comขาย บาท

น้ำหนัก 739.8กก/เส้น หนา 12.7มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789 .  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bks steel.comขาย บาท

น้ำหนัก 935.2กก/เส้น หนา 14.27มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 1,100.5กก/เส้น หนา 15.09มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม 061-539-1789 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 24" bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก 1,531.4กก/เส้น หนา 17.48มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม  061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand