ราคาท่อสตีล SCH 80 ASTM A53/A106

ราคาท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 ราคาท่อสตีล 80 ASTM A53

ราคาท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML 

 

 

 2456

ราคาท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML SCH 80

โทรสั่งท่อสตีม  bks steel เรามีรถไปส่งให้ โทร.064-468-2654.โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499.

.................................................................................................................................................................................................

  ราคาท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless
  ท่อสตีมไม่มีตะเข็บASTM A106 Seamless SML SCH 80

 

 ราคาท่อสตีม SCH80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา บาท   SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม   bks steel เรามีรถไปส่งให้ โทร.064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499. 

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา บาท นน 13.1 กก หนา 3.6 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499.  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 19.4 กก หนา 4.5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม  064-468-2654 โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499.bks steel เรามีรถไปส่งให้ 

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 26.8 กก หนา 4.8 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 32.5 กก หนา 5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bks steel ราคา  บาท นน 44.9 กก หนา 5.5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499. bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 68.5 กก หนา 7มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bks steel ราคา บาท นน 91.6 กก หนา 7.2 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา บาท นน 133.9 กก หนา 8.2 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499. bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 185.8 กก หนา 9.5 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bks steel ราคา บาท นน 255.4 กก หนา 10.9 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bks steel ราคา บาท นน 387.9 กก หนา 12.7 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bks steel ราคา บาท นน 550 กก หนา มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel ราคา  บาท นน 765 กก หนา มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499  bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bks steel ราคา  บาท นน 4.6 กก หนา 3.2 มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499. bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" bks steel ราคา บาท นน 6.3 กก หนา 3.1มม  SML

ราคาCarbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499 bks steel เรามีรถไปส่งให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand