ราคาท่อASTM A53 ชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  โทร.061-539-1789

 

ราคาท่อ ASTM A53 Hot Dip ชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์

bks steel.com สินค้ามีพ่นข้างระบุข้างท่อ

ASTM a53 SCH40 hotdip

โทรสั่งของ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

1.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 1/2" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา865บาท น้ำหนัก7.5กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

2.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 3/4" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา987บาท น้ำหนัก10.0กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

3.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 1" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา1,197บาท น้ำหนัก14.5กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ 

4.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา1,939บาท น้ำหนัก19.3กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

5.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา1,620บาท น้ำหนัก23.2กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

6.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 2" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา2,500บาท น้ำหนัก31กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

7.ราคาท่อASTM A53 HOt Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา2,995บาท น้ำหนัก48.2กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

8.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 3" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา3,987บาท น้ำหนัก62.2กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

9.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 4" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา5,390บาท น้ำหนัก90.2กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

10.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 5" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา7,100บาท น้ำหนัก129กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

11.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 6" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา8,760บาท น้ำหนัก154.8กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

12.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bks steelขนาด 8" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา13,595บาท น้ำหนัก234กก/ส.

โทรสั่ง061-539-1789.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้เลยทันทีเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand