สวัสดีจ้า ถามราคา สนใจสินค้า สั่งซื้อสินค้า

ต้องการให้ทำใบราคา ยินดีจ้า

โทร.095-232-6296

 

 

 

ราคาเหล็กชุดใหญ่ทำโครงสร้าง ทำหลังคา bks steel.com เสนอ

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 bks steel.com 

1.ท่อกลมดำ 1-1/2" (OD 48.6mm)x หนา 2.3มม.มอก107.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย535บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก14.2กก/เส้น โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

2.ท่อกลมดำ 2-1/2" (OD 76.3mm)x หนา 3.2มม.มอก107.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย1,145บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก31.4กก/เส้น  โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

3.ท่อกลมดำ 3-1/2" (OD 101mm)x หนา3.2มม.มอก107.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย1,580บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก42.6กก/เส้น  โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

4.ท่อกลมดำ 6" (OD 165mm)x หนา4.5มม.มอก107.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย3,675บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก98.2กก/เส้น  โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

5.ท่อกลมดำ 10" (OD 264.7mm)x หนา6.0มม.มอก ยาว6เมตร bks steel.com ขาย10,245บาทบวกแวต7%

น้ำหนัก218กก/เส้น โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.เหล็กกล่องดำ 75x75x2.3มม.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย1,085บาทบวกแวต7% น้ำหนัก28.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

7.เหล็กกล่องดำ 100x100x3.2มม.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย1,975บาทบวกแวต7% น้ำหนัก52.2กก/เส้น

 โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

8.เหล็กกล่องดำ 150x75x2.3มม.มอก.ยาว 6เมตร bks steel.com ขาย1,875บาทบวกแวต7% น้ำหนัก43.9กก/เส้น 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

9.เหล็กตัวซีดำ C 60x30x10x1.6มม.มอก. ยาว6เมตร bks steel.com ขาย350บาทบวกแวต7% น้ำหนัก9กก/เส้น 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

10.เหล็กตัวซีดำ C 100x50x20x2.3มม.มอก.ยาว6เมตร bks steel.comขาย695บาทบวกแวต7% น้ำหนัก21.5กก/เส้น 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

11.เหล็กตัวซีดำ C 150x50x20x2.3มม.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com ขาย950บาทบวกแวต7% น้ำหนัก27กก/เส้น 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

12.เหล็กรางน้ำC-Channel 150x75x6.5x10มม.มอก bks steel.com ขาย3,250บาทบวกแวต7% น้ำหนัก107กก/เส้น

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

13. Wf 150x150x31.5 Kg/m.bks steel.com 

 โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

14. Wf 200x100x21.3 Kg/m.bks steel.com 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

15. Wf 200x150x30.6 Kg/m.bks steel.com  

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

16. Wf 200x200x49.9 Kg/m.bks steel.com 

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

17. Wf 300x150x36.7 Kg/m.bks steel.com  

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

18. Wf 300x200x56.8 Kg/m.bks steel.com 

 โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand