ราคาเหล็กบีม ไซด์ประหลาด ซัพซีลี่

 

ราคาบีม 175x90 รุ่นน้ำหนัก18.1Kg/m

สเป๊ก H 175x90x5x8 ยาว 6เมตร ราคา5,900บาท

 

 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

ราคาบีม H 200x200 รุ่นน้ำหนัก65.7Kg/m

 

สเป๊ก H 208x202x10x16 ยาว6เมตร ราคา 18,987บาทต่อเส้น 

 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาบีม H 300x200 รุ่นน้ำหนัก65.4Kg/m

สเป๊ก H 298x201x9x14 ยาว6เมตร ราคา 17,900บาท น้ำหนัก392.4กก/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x12mmx6000mm ราคา 3,590บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 

ราคาบีม H 600x300 รุ่นน้ำหนัก151Kg/m

สเป๊ก H 588x300x12x20 ยาว6เมตร ราคา 34,900บาท น้ำหนัก906กก/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

ราคาบีม H 600x200 รุ่นน้ำหนัก106Kg/m

สเป๊ก H 600x200x11x17 ยาว6เมตร ราคา 24,500บาท น้ำหนัก636กก/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

ราคาบีม H 900x300 รุ่นน้ำหนัก243Kg/m

สเป๊ก H 900x300x16x28 ยาว6เมตร ราคา 57,600บาท น้ำหนัก1,458กก/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 
 
thaiflag small Thailand