ราคาระบบงานสตีม Carbon Steel  Stainless Steel 

 

 

www.bkssteel.com 

ราคาระบบงานสตีม Black steel Pipe.

Schedule #40 ASTM A53 Grade B.Seamless x6000mm

ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN ยาว 6 ม. (A-106) 

โทร.064-468-2654.

1.ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN150 (6นิ้ว)ยาว 6 ม. (A-106) 

www.bkssteel.com ราคา7,195บาท โทร.064-468-2654.

2..ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN100 (4นิ้ว)ยาว 6 ม. (A-106) 

www.bkssteel.com ราคา4,320บาท โทร.064-468-2654.

3.ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN80 (3นิ้ว)ยาว 6 ม. (A-106) 

www.bkssteel.com ราคา3,229บาท โทร.064-468-2654.

4..ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN65 (2-1/2นิ้ว)ยาว 6 ม. (A-106) 

www.bkssteel.com ราคา2,520บาท โทร.064-468-2654.

5..ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN40 (1-1/2นิ้ว)ยาว 6 ม. (A-106) 

www.bkssteel.com ราคา1,300บาท โทร.064-468-2654.

6.ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ SCH 40 DN20 (3/4นิ้ว)ยาว 6 ม. (A-106) 

www.bkssteel.com ราคา674บาท โทร.064-468-2654.

7.ข้องอ 90องศา เชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN150 (6นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา1,230บาท โทร.064-468-2654.

8.ข้องอ 90องศา เชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN80 (3นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา305บาท โทร.064-468-2654.

9.ข้องอ 90องศา เชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN65 (2-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา205บาท โทร.064-468-2654.

10.ข้องอ 90องศา เชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN40 (1-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา95บาท โทร.064-468-2654.

11.สามทางเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN150 (6นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา2,680บาท โทร.064-468-2654.

12.สามทางลดเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN150xDN80 (6นิ้วx3นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา2,680บาท โทร.064-468-2654.

13.สามทางลดเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN150xDN65 (6นิ้วx2-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา2,680บาท โทร.064-468-2654.

14.สามทางลดเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN80xDN65 (3นิ้วx2-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา1,300บาท โทร.064-468-2654.

15.สามทางลดเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN65xDN40 (2-1/2นิ้วx1-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา910บาท โทร.064-468-2654.

16.ข้องอ 45องศา เชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN150 (6นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา980บาท โทร.064-468-2654.

17.ข้อต่อลดกลมเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN80xDN65 (3นิ้วx2-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา875บาท โทร.064-468-2654.

18.ข้อต่อลดกลมเชื่อมไร้ตะเข็บ SCH 40 DN65xDN40 (2-1/2นิ้วx1-1/2นิ้ว) (A-234) 

www.bkssteel.com ราคา496บาท โทร.064-468-2654.

19.หน้าแปลนเชื่อม RF Dlip-ON 150LB( 150 P) DN150 (6นิ้ว) (A-105) 

www.bkssteel.com ราคา650บาท โทร.064-468-2654.

20.หน้าแปลนเชื่อม RF Dlip-ON 150LB( 150 P) DN80 (3นิ้ว) (A-105) 

www.bkssteel.com ราคา360บาท โทร.064-468-2654.

21.หน้าแปลนเชื่อม RF Dlip-ON 150LB( 150 P) DN655 (2-1/2นิ้ว) (A-105) 

www.bkssteel.com ราค330าบาท โทร.064-468-2654.

 

 

 

 

 

www.bkssteel.com 

ราคาระบบงานสตีม Black steel Pipe.

Schedule #40 ASTM A53 Grade B.Seamless x6000mm

โทร.064-468-2654.

1.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B. Seamless dia 1" x6000mm.

 www.bkssteel.com ราคา828บาท โทร.064-468-2654.

2.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B.Seamless dia 1-1/4"x6000mm.

  www.bkssteel.com ราคา1,094บาท โทร.064-468-2654.

3.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B. Seamless dia 1-1/2"x6000mm.  www.bkssteel.com ราคา1,300บาท โทร.064-468-2654.
4.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B. Seamless dia 2"x6000mm.  www.bkssteel.com ราคา1,596บาท โทร.064-468-2654.
5.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B. Seamless dia 3"x6000mm.  www.bkssteel.com ราคา3,229บาท โทร.064-468-2654.
6.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B. Seamless dia 4"x6000mm.  www.bkssteel.com ราคา4,320บาท โทร.064-468-2654.
7.Black Steel Pipe Schedule #40 ASTM A53 Grade.B. Seamless dia 6"x6000mm.  www.bkssteel.com ราคา7,195บาท โทร.064-468-2654.

 

 

 

 

 

www.bkssteel.com 

 

ราคาระบบงานสตีม SCH 40 Seamless

โทร.064-468-2654

 

1.ท่อสตีม 3" #40 ไม่มีตะเข็บ SMLS SCH 40 ยาว 6เมตร

www.bkssteel.com ราคา3,229บาท โทร.064-468-2654.

2.ท่อสตีม 2-1/2" #40 ไม่มีตะเข็บ SMLS SCH 40 ยาว 6เมตร

www.bkssteel.com ราคา2,520บาท โทร.064-468-2654.

3.ท่อสตีม 2" #40 ไม่มีตะเข็บ SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา1,596บาท โทร.064-468-2654.

4.ท่อสตีม 1" #40 ไม่มีตะเข็บ SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา828บาท โทร.064-468-2654.

5.ท่อสตีม 3/4" #40 ไม่มีตะเข็บ SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา674บาท โทร.064-468-2654.

6.สามทางเชื่อม ไม่มีตะเข็บ 3" SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา910บาท โทร.064-468-2654.

7.สามทางเชื่อม ไม่มีตะเข็บ 2-1/2" SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา715บาท โทร.064-468-2654.

8.สามทางเชื่อม ไม่มีตะเข็บ 2" SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา520บาท โทร.064-468-2654.

9.ข้องอเชื่อม 3" ไม่มีตะเข็บ #40  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา315บาท โทร.064-468-2654.

10.ข้องอเชื่อม 2-1/2" ไม่มีตะเข็บ #40  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา246บาท โทร.064-468-2654.

11.ข้องอเชื่อม 2" ไม่มีตะเข็บ #40  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา184บาท โทร.064-468-2654.

12.ข้องอเชื่อม 1" ไม่มีตะเข็บ #40  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา175บาท โทร.064-468-2654.

13.ข้องอเชื่อม 3/4" ไม่มีตะเข็บ #40  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา170บาท โทร.064-468-2654.

14.ข้อลดเชื่อม  ไม่มีตะเข็บ #40 2"x1-1/2"  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา195บาท โทร.064-468-2654.

15.ข้อลดเชื่อม  ไม่มีตะเข็บ #40 1"x3/4"  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา130บาท โทร.064-468-2654.

16.ข้อลดเชื่อม  ไม่มีตะเข็บ #40 3/4"x1/2"  SMLS SCH 40

www.bkssteel.com ราคา130บาท โทร.064-468-2654.

17.หน้าแปลนเชื่อม 3"  10 K 

www.bkssteel.com ราคา400บาท โทร.064-468-2654.

18.หน้าแปลนเชื่อม 2-1/2"  10 K 

www.bkssteel.com ราคา385บาท โทร.064-468-2654.

19.หน้าแปลนเชื่อม 2"  10 K 

www.bkssteel.com ราคา225บาท โทร.064-468-2654.

20.หน้าแปลนเชื่อม 1"  10 K 

www.bkssteel.com ราคา185บาท โทร.064-468-2654.

21.หน้าแปลนเชื่อม 3/4"  10 K 

www.bkssteel.com ราคา160บาท โทร.064-468-2654.

22.หน้าแปลนเชื่อม 1/2"  10 K 

www.bkssteel.com ราคา150บาท โทร.064-468-2654.

23.หน้าแปลนบอด 10 K  3"

www.bkssteel.com ราคา420บาท โทร.064-468-2654.

24.หน้าแปลนบอด 10 K  2-1/2" 

www.bkssteel.com ราคา400บาท โทร.064-468-2654.

 

 

 fittings2654 20042023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand