ราคาเหล็กกล่อง 40x40x3.2mm ยาว 6เมตร ราคาเส้นละ 1,690บาท 

 

 
 
thaiflag small Thailand