ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K

 

1.ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K ขนาด 2" ราคา 255บาท

 

2.ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K ขนาด 2-1/2" ราคา 279บาท

 

3.ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K ขนาด 3" ราคา 320บาท

 

4.ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K ขนาด 4" ราคา 450บาท

 

5.ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K ขนาด 5" ราคา 595บาท

 

6.ราคาHDG Carbon Steel Flange 10K ขนาด 6" ราคา 790บาท

 

 
 
thaiflag small Thailand