เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อสตีล ASTM A53 #40 #80มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ อยู่ล่างสุด

 

 

 

 ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อสตีล ASTM A53 #40 #80มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ อยู่ล่างสุด

 โทรสั่ง 081-735-9191

 

BKS STEEL

ท่อดำ ท่อกลมดำ

โทร.สั่ง 081-735-9191

........................................................................................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

 ราคาท่อกลมดำ 3/8" ท่อดำสามหุน

( OD 17mm  )

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.2 มิล

( OD : 15.7 mm.) 

2.6 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล

( OD : 17.2 mm.) 

4.7 Kg. bks

มีทำ 2รุ่น

     

ราคาท่อกลมดำ 1/2" ท่อดำสี่หุน

( OD 20 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.2 มิล

( OD : 19.7 mm.) 

3.1 Kg. bks

 /ส

1.5 มิล

( OD : 19.6 mm.) 

3.8 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล มอก

( OD : 21.5 mm.) 

5.5 Kg. bks

 /ส

2.4 มิล

( OD : 20.6 mm.) 

6.7 Kg. bks

 /ส

2.9 มิล

( OD : 21.0 mm.) 

8.0 Kg. bks

ราคาท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน

( OD 26 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.2 มิล

( OD : 25.8 mm.) 

4.2 Kg. bks

 /ส

1.5 มิล

( OD : 25.9 mm.) 

4.7 Kg. bks

 /ส

1.6 มิล

( OD : 26.5 mm.) 

5.5 Kg. bks

 /ส

2.5 มิล

( OD : 26.6 mm.) 

8.9 Kg. bks

 /ส

2.8 มิล

( OD : 26.8 mm.) 

9.5 Kg. bks

ท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน

( OD 26 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.0 มิล.JIS

( OD : 27.0 mm.) 

7.0 Kg. bks

 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 27.4 mm.) 

7.8 Kg. bks

 /ส

3.2 มิล.JIS.

( OD : 27.3 mm.) 

10.9 Kg. bks

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

( OD 28 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.5 มิล

( OD : 28 mm.) 

5.5 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล

( OD : 28.3 mm.) 

6.8 Kg. bks

 /ส

1.9 มิล

( OD : 28.4 mm.) 

7.4 Kg. bks

มีทำ 3รุ่น

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

( OD 32 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.9 มิล

( OD : 31.5 mm.) 

8.5 Kg.bks

 /ส

2.5 มิล

( OD : 31.8 mm.) 

10.4 Kg. bks

 /ส

2.8 มิล

( OD : 32 mm.) 

11.9 Kg. bks

มีทำ 3รุ่น    

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

( OD 33.4 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.7 มิล JIS

( OD : 33.5 mm.) 

8.20 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล JIS

( OD : 34.0 mm.) 

9.0 Kg. bks

 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 33.6 mm.) 

9.9 Kg. bks

 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 33.6 mm.) 

13.4 Kg. bks

 /ส

4.0 มิล JIS

( OD : 33.6 mm.) 

16.4 Kg. bks

 มีทำ 5รุ่น

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 ท่อดำนิ้วสอง

( OD 38 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.2 มิล

( OD : 38.3 mm.) 

6.2 Kg. bks

 /ส

1.7 มิล

(OD:37.9 mm.)

8.9 Kg. 

 /ส

1.9 มิล

( OD:38.3 mm.) 

10.1 Kg

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 ท่อดำนิ้วสอง

( OD 41 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.5 มิล

( OD : 41.7 mm.) 

8.2 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล

( OD :41.4 mm.) 

10.1 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล

( OD:41.3 mm.) 

11.1 Kg. bks

 /ส

2.5 มิล

( OD:41.0 mm.) 

13.9 Kg. bks

 /ส

3.0 มิล

( OD:41.0 mm.) 

15.2 Kg. bks

 

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 ท่อดำนิ้วสอง

( OD 42 mm )

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 42.2 mm.) 

12.5 Kg. bks

 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 42.5 mm.) 

17.0 Kg. bks

 /ส

4.0 มิล JIS

( OD : 42.5 mm.) 

21.0 Kg. bks

มีทำ 3รุ่น

 

 

ราคาท่อกลมดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

 ( OD 44 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.4 มิล

( OD : 44 mm.) 

8.7 Kg. bks

 /ส

1.7 มิล

( OD : 44.3 mm.) 

10.7 Kg.bks

       

ราคาท่อกลมดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

 ( OD 47 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.5 มิล

( OD : 47.0 mm.) 

9.2 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล

( OD : 46.3 mm.) 

10.7 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล

( OD : 46.2 mm.) 

12.6 Kg. bks

 /ส

2.5 มิล

( OD : 46.6 mm.) 

15.7 Kg. bks

 /ส

3.0 มิล

( OD : 46.7 mm.) 

17.1 Kg.bks 

มีทำ 5รุ่น

ราคาท่อกลมดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

 ( OD 48.5 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.0 มิล JIS

( OD : 48.7 mm.) 

13.2 Kg. bks

 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 48.5 mm.) 

14.7 Kg.bks

 /ส

2.8 มิล JIS

( OD : 48.7 mm.) 

18.0 Kg.bks

 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 48.6 mm.) 

19.5 Kg. bks

 /ส

 3.5 มิล JIS

( OD : 48.2 mm.) 

21.5 Kg. bks

 /ส

4.0 มิล JIS

( OD : 48.1 mm.) 

24.6 Kg.bks 

ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

( OD 48.5 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

4.5 มิล JIS

( OD : 48.6 mm.) 

27.2 Kg. bks

 /ส

5.0 มิล JIS

( OD : 48.7 mm.) 

30.3 Kg. bks

     

ราคาท่อกลมดำ  2" ท่อดำสองนิ้ว

( OD 60 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.5 มิล

( OD :59.0 mm.) 

11.7 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล

( OD : 58.5 mm.) 

14.0 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล.JIS

( OD : 60.4 mm.) 

16.5 Kg. bks

 /ส

2.5 มิล

( OD : 59.9 mm.) 

20.1 Kg. bks

 /ส

3.0 มิล

( OD : 58.2 mm.) 

22.0 Kg. bks

มีทำ 5รุ่น

 ราคาท่อกลมดำ  2" ท่อดำสองนิ้ว

( OD 60 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.3 มิล JIS

( OD : 60.4 mm.) 

18.1 Kg. bks

 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 60.0 mm.) 

24.6 Kg. bks

 /ส

3.5 มิลJIS

( OD : 60.2 mm.) 

28.2 Kg. bks

 /ส

4.0 มิล มอก

( OD :60.0  mm.) 

30.8 Kg. bks

 /ส

4.5 มิล JIS

( OD : 60.5 mm.) 

34.6 Kg. bks

 /ส

5.0 มิล JIS

( OD :60.5  mm.) 

38.0 Kg. bks

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

( OD 76 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.8 มิล

( OD :75.0 mm.) 

18.1 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล

( OD :73.0 mm.) 

20.9 Kg. bks

 /ส

2.5 มิล

( OD :74.50 mm.) 

26.2 Kg. bks

 /ส

3.0 มิล

( OD :74.50 mm.) 

28.2 Kg. bks

 /ส

3.5 มิล

( OD :76.90 mm.) 

38.4 Kg. bks

มีทำ 5รุ่น 

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

( OD 76 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.3 มิล JIS

( OD :75.9 mm.) 

22.9 Kg. bks

 /ส

2.8 มิล JIS

( OD :75.60 mm.) 

28.8 Kg. bks

 /ส

3.2 มิล มอก

( OD :76.60 mm.) 

31.5 Kg. bks

 /ส

4.0 มิล มอก

( OD :76.40 mm.) 

39.1 Kg. bks

 /ส

4.5 มิล JIS

( OD :76.40 mm.) 

44.1 Kg. bks

 /ส

5.0 มิล JIS

( OD :76.50 mm.) 

48.6 Kg. bks

ราคาท่อกลมดำ  3" ท่อดำสามนิ้ว

( OD 89 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

1.8 มิล

( OD :87.60 mm.) 

22.1 Kg. 

 /ส

2.0 มิล

( OD :88.10 mm.) 

24.5 Kg. 

 /ส

2.5 มิล

( OD :88.0 mm.) 

31.1 Kg. 

 /ส

3.6 มิล

( OD :89.0 mm.) 

45.2 Kg. 

มีทำ 4รุ่น

 

ราคาท่อกลมดำ  3" ท่อดำสามนิ้ว

( OD 89 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.3 มิล JIS

( OD :89.0 mm.) 

27.5 Kg. A

 /ส

2.8 มิล JIS

( OD :89.0 mm.) 

33.8 Kg. A

 /ส

3.2 มิล มอก

( OD :88.60 mm.) 

37.3 Kg. A

 /ส

4.0 มิล มอก

( OD :88.40 mm.) 

46.0 Kg. A

 /ส

4.5 มิล JIS

( OD :88.50 mm.) 

52.4 Kg. A

 /ส

5.0 มิล JIS

( OD :89.10 mm.) 

57.4 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ  3" ท่อดำสามนิ้ว

( OD 89 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

6.0 มิล JIS

( OD :89.20 mm.) 

68.0 Kg. A

มีทำ 7รุ่น        

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 ท่อดำสามนิ้วครึ่ง

( OD101 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.5 มิล

(OD:100.7 mm.) 

38.8 Kg. A

 /ส

2.7 มิล

(OD:101.8 mm.) 

38.4 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

 

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 ท่อดำสามนิ้วครึ่ง

( OD 101 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.3 มิล JIS

(OD:101.70 mm.) 

31.5 Kg. A

 /ส

3.2 มิล มอก

(OD:101.40mm.) 

42.9 Kg. A

 /ส

4.0 มิล มอก

(OD:101.6 mm.) 

53.0 Kg. A

 /ส

 4.5 มิล JIS

(OD:102 mm.) 

59.7 Kg. A

 /ส

5.0 มิล

(OD:101.6 mm.) 

68.9 Kg. A

 มีทำ 5รุ่น

ราคาท่อกลมดำ  4" ท่อดำสี่นิ้ว

( OD 114 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.5 มิล

(OD:113.8 mm.) 

40.1 Kg. A

 /ส

2.8 มิล

(OD:112.3 mm.) 

43.3 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

 

ราคาท่อกลมดำ  4" ท่อดำสี่นิ้ว

( OD 114 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.3 มิล JIS

(OD:114.0 mm.) 

34.5 Kg. A

 /ส

3.2 มิล มอก

(OD:114.6 mm.) 

48.6 Kg. A

 /ส

3.5 มิล JIS 

(OD:114.2 mm.) 

54.2 Kg. A

 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:117.0 mm.) 

60.4 Kg. A

 /ส

4.5มิล มอก

(OD:114.0 mm.) 

67.6 Kg. A

 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:114.7 mm.) 

73.8 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ  4" ท่อดำสี่นิ้ว

( OD114mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

5.6 มิล มอก

(OD:115.0 mm.) 

86.8 Kg. A

 /ส

6.0 มิล JIS

(OD: 114.9mm.) 

89.2 Kg. A

มีทำ 8รุ่น      

ราคาท่อกลมดำ  5" ท่อดำห้านิ้ว

( OD140 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.5 มิล

(OD:139.1 mm.) 

49.2 Kg. A

 /ส

2.8 มิล

(OD:140.6 mm.) 

53.4 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

ราคาท่อกลมดำ  5" ท่อดำห้านิ้ว

( OD 140 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.5 มิล JIS

(OD:139.0 mm.) 

48.7 Kg. A

 /ส

2.8 มิล JIS

(OD:140.0 mm.) 

55.2 Kg. A 

 /ส

3.2 มิล JIS

(OD:140.4 mm.) 

59.3 Kg. A

 /ส

3.6 มิล JIS

(OD:139.5 mm.) 

67.4 Kg. A

 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:140.0 mm.) 

74.6 Kg. A

 /ส

4.5 มิล มอก

(OD:141.0 mm.) 

82.9 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ 5 " ท่อดำห้านิ้ว

( OD 140 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

6.0 มิล มอก.

(OD:140.0 mm.) 

108.8 Kg. A

 /ส

8.0 มิล JIS

( OD :140.0 mm.) 

160 Kg. A

มีทำ 8รุ่น

 

ราคาท่อกลมดำ 6" ท่อดำหกนิ้ว

( OD 165 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

2.5 มิล

(OD:162.5 mm.) 

58.4 Kg. A

 /ส

2.8 มิล

(OD:165.2 mm.) 

63.3 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

ราคาท่อกลมดำ  6" ท่อดำหกนิ้ว

( OD 165 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

3.2 มิล JIS

(OD:165.2 mm.) 

70.8 Kg. A

 /ส

3.5 มิล JIS

(OD:165.0 mm.) 

77.6 Kg. A

 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:164.0 mm.) 

87.9 Kg. A

 /ส

4.5 มิล มอก

(OD:165.6 mm.) 

98.9 Kg. A

  /ส

 5.0มิล JIS

(OD:165.3 mm.) 

108.6 Kg. A

 /ส

 6.0มิล มอก

(OD:166.3 mm.) 

129.8 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ  6" ท่อดำหกนิ้ว

( OD 165 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

7.0 มิล JIS

(OD:165.7 mm.) 

153.6 Kg. A

 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:166.3 mm.) 

174.2 Kg. A

มีทำ 8รุ่น

 

ราคาท่อกลมดำ  7" ท่อดำเจ็ดนิ้ว

( OD 190.5 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:190.6 mm.) 

 101.8 Kg. A

 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:190.6 mm.) 

113.7 Kg. A

 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:191.2 mm.) 

125.7 Kg. A

 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:189.8 mm.) 

150.2 Kg. A

 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:191.6 mm.) 

202.1 Kg. A

มีทำ 5รุ่น

ราคาท่อกลมดำ 8 " ท่อดำแปดนิ้ว

( OD 217 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:215.8 mm.) 

114.0 Kg. A

 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:215.9 mm.) 

129.9 Kg. A

/ส

5.0 มิล JIS

(OD:217.2 mm.) 

143.0 Kg. A

 /ส

6.0 มิล มอก

(OD:220.0 mm.) 

173.4 Kg. A

 /ส

7.0 มิล JIS

(OD:218.2 mm.) 

205.7 Kg. A

/ส

9.0 มิล JIS

( OD :217.0 mm.) 

260.3 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ  10" ท่อดำสิบนิ้ว

( OD 250 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:267.8 mm.) 

163.7 Kg. A

/ส

5.0 มิล JIS

(OD:265.0 mm.) 

185.0 Kg. A

 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:268.0 mm.) 

216.5 Kg. A

 /ส

7.0 มิล JIS

(OD:268.4 mm.) 

254.3 Kg. A

/ส

8.0 มิล JIS

(OD:269.0 mm.) 

287.7 Kg. A

/ส

12.0 มิล JIS

(OD:269.0 mm.) 

429.3 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ 12 " ท่อดำสิบสองนิ้ว

( OD 300 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:322.0 mm.) 

195.5 Kg. A

 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:314.8 mm.) 

217.2 Kg. A

 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:317.0 mm.) 

260.4 Kg. A

 /ส

 7.0 มิล JIS

(OD:319.0 mm.) 

305.7 Kg. A

 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:318.0 mm.) 

344.5 Kg. A

 /ส

9.0 มิล JIS

(OD:319.0 mm.) 

388 Kg. A

ราคาท่อกลมดำ 12 " ท่อดำสิบสองนิ้ว

( OD 300 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

10 มิล JIS

(OD:318.2 mm.) 

434.7 Kg. A

 /ส

12 มิล JIS

(OD:318.0 mm.) 

509.5 Kg. A

       

ราคาท่อกลมดำ 14 " ท่อดำสิบสี่นิ้ว

( OD 350 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:353.0 mm.) 

217.0 Kg. A

 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:355.0 mm.) 

285.0 Kg. A

 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:355.0 mm.) 

377.40 Kg. A

 /ส

9.0 มิล JIS

(OD:356.0 mm.) 

427.8 Kg. A

 /ส

12 มิล JIS

(OD:358.0 mm.) 

560.0 Kg. A

มีทำ 5รุ่น

ราคาท่อกลมดำ 16 " ท่อดำสิบหกนิ้ว

( OD 400 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:406.0 mm.) 

356 Kg. A

/ส

8.0 มิล JIS

(OD:408.0 mm.) 

431.6 Kg. A

9.0 มิล JIS

(OD:405.0 mm.) 

489.6 Kg. A

/ส

12 มิล JIS

(OD: 409.0mm.) 

679.3 Kg. A

มีทำ 4รุ่น

 

ราคาท่อกลมดำ 18 " ท่อดำยี่สิบแปดนิ้ว

( ID  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

7.9 มิล

(OD: mm.) 

525.0 Kg. J

 /ส

9.5 มิล

(OD: mm.) 

630.0 Kg. J

/ส

12.7 มิล

(OD: mm.) 

835.0 Kg. J

 /ส

14.2 มิล

(OD: mm.) 

935.0 Kg. J

   

ราคาท่อกลมดำ 20 " ท่อดำยี่สิบนิ้ว

( ID  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

7.9 มิล

(OD: mm.) 

586.0 Kg. J

 /ส

9.5 มิล

(OD:405.0 mm.) 

702 Kg. J

 /ส

12.7 มิล

(OD: mm.) 

930.0 Kg. J

15.0 มิล

(OD: mm.) 

1,100.0 Kg. J

   

ราคาท่อกลมดำ 24 " ท่อดำยี่สิบสี่นิ้ว

( ID  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

7.9 มิล

(OD: mm.) 

705.0 Kg. J

 /ส

9.5 มิล

(OD: mm.) 

845 Kg. J

/ส

17.4 มิล

(OD: mm.) 

1,531.0 Kg. J

     

ราคาท่อกลมดำ 28 " ท่อดำยี่สิบแปดนิ้ว

( ID  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

7.9 มิล

(OD: mm.) 

 Kg. J

         

ราคาท่อสตีล ASTM A53 #40 #80มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ 

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

SCH#40

ERW

 

SCH#40

Seamless

 

SCH#80

Seamless

 

ASTM SA

A53/A106 

 
   

1. ราคาท่อสตีมดำ 1/2" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสี่หุน( OD 20.75 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา2.4mm 6.9 Kg.

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา2.6mm 7.2 Kg.

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา3.7mm 9.7 Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 3/4 " ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำหกหุน( OD 26.6  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 2.45mm  8.8Kg.

/ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 2.8mm 9.8Kg.

/ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 3.6mm 13.1Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 1" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำหนึ่งนิ้ว( OD 33.5 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 2.9mm  13.1Kg

/ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 3.3mm 14.4Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 4.5mm 19.4Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 1"1/4 ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำนิ้วสอง( OD 42.6 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 3.4mm  18.6Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 3.5mm 19.4Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 4.8mm 26.8Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 1"1/2 ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำนิ้วครึ่ง( OD 49.3 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 3.3mm 21.6 Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 3.8mm 23.4Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 5mm 32.5Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 2" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสองนิ้ว( OD 60.3 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 3.6mm  29.8Kg 

/ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 3.8mm 32Kg. 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 5.5mm 44.9Kg. 

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 2"1/2 ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสองนิ้วครึ่ง( OD 73 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 4.6mm  46.3Kg 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 5.2mm 50.5Kg. 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 7mm 68.5Kg. 

     

ราคาท่อสตีมดำ 3" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสามนิ้ว( OD 89 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

/ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 4.9mm  60.4Kg 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 5.3mm 65.5Kg. 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 7.2mm 91.6Kg. 

     

ราคาท่อสตีมดำ 3"1/2 ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสามนิ้วครึ่งOD 102 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

   

/ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 8.2mm 103Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 4" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสี่นิ้ว( OD 114.5 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 5.4mm  86.5Kg 

/ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 5.5mm 97Kg. 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 8.2mm 134Kg. 

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 5" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำห้านิ้ว( OD 142.1 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา 6mm  117.5Kg 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา 6.5mm 121Kg. 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

9.5mm 185.8Kg. 

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 6" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำหกนิ้ว( OD 161.9 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา6.3mm152.7Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

7.2mm 170.5Kg. 

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

10.9mm 255.4Kg. 

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 8" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำแปดนิ้ว( OD 220 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา7.3mm228.3Kg 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

8.2mm 251Kg. 

/ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

12.7mm 388Kg. 

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 10" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสิบนิ้ว(OD 273 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

9.2mm 367.8Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

14.5mm 550Kg.

     
 

 ราคาท่อสตีมดำ 12" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสิบสองนิ้วOD325 mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

10.3mm 478.2Kg.

/ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

17.7mm 765Kg.

     

 ราคาท่อสตีมดำ 14 " ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำสิบหกนิ้วOD  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

mm 567.3Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

mm Kg.

     

 ราคาท่อสตีมดำ 16" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำ( OD  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

mm 739.8Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

mm Kg.

     

ราคาท่อสตีมดำ 18" ASTM A53

ราคาท่อสตีมดำ( OD  mm)

 โทรสั่ง081-735-9191  bks steel

 

73,900+7 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บหนา 14.27mm 

mm 935Kg.

       

 

 

 

 

 

 

 

   ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและ

ได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก

ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533

ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง,ท่อการประปา,

ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน

มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

thaiflag small Thailand