เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อblack steel Pipe

 

 

 

 ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

 โทรสั่ง064-468-2654.

 

 

BKS STEEL

ราคาท่อดำ ท่อกลมดำ

โทร.สั่ง 064-468-2654.

..................................................................................................................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคาท่อกลมดำ 3/8" (ท่อ 17mm)

ท่อดำสามหุน ยาว 6 เมตร

1.1.ท่อดำ 3/8"(OD15.7mm.)หนา 1.2มิล

1.2.ท่อดำ 3/8"(OD17.2mm.)หนา 2 มิล

โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

     

ราคาท่อกลมดำ 1/2" (ท่อ20mm)

ท่อดำสี่หุน ยาว 6 เมตร 

2.1.ท่อดำ 1/2"(OD19.5mm.)หนา 1.2มิล

2.2.ท่อดำ 1/2"(OD19.6mm.)หนา 1.5มิล

2.3.ท่อดำ 1/2"(OD19.8mm.)หนา 1.7มิล

2.4.ท่อดำ 1/2"(OD21.5mm.)หนา 2 มิล มอก.

2.5.ท่อดำ 1/2"(OD21mm.)หนา 2.4มิลJISg3444.

2.6.ท่อดำ 1/2"(OD21mm.)หนา 2.9มิล

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

ราคาท่อกลมดำ  3/4"(ท่อ25mm)

ท่อดำหกหุน ยาว 6 เมตร

3.1.ท่อดำ 3/4"(OD25.3mm.)หนา 1.2มิล

3.2.ท่อดำ 3/4"(OD25mm.)หนา 1.5มิล

3.3.ท่อดำ 3/4"(OD25mm.)หนา 1.7มิล

3.4.ท่อดำ 3/4"(OD25mm.)หนา 2 มิล มอก.

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

ท่อกลมดำ  3/4" (ท่อ27.2mm)

ท่อดำหกหุน ยาว 6 เมตร

4.1.ท่อดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.2มิล

4.2.ท่อดำ 3/4"(OD27.2mm.)หนา 1.4มิลJISg3444

4.3.ท่อดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.5มิลJISg3444

4.4.ท่อดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.7มิลJISg3444

4.5.ท่อดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444.

4.6.ท่อดำ 3/4"(OD27mm.)หนา 2.0มิลJISg3444

4.7.ท่อดำ 3/4"(OD27.4mm.)หนา 2.3ลJISg3444

4.8.ท่อดำ 3/4"(OD27.3mm.)หนา 3.2 มิลJISg3444

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD26.3mm)

1.2 มิล.

 bks steel p

(OD27.2mm)

1.4 มิล.

JISg3444

 bks steel p

(OD27.1mm)

1.5 มิล.

JISg3444

 bks steel p

(OD27.1mm)

1.7 มิล.

JISg3444

 bks steel p

(OD27.1mm)

1.8 มิล.

JISg3444

 bks steel p

(OD27mm)

2.0 มิล.

JISg3444

 bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อ28.3mm)

ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร

3.1.ท่อดำ 3/4"(OD25.3mm.)หนา 1.2มิล

3.2.ท่อดำ 3/4"(OD25mm.)หนา 1.5มิล

3.3.ท่อดำ 3/4"(OD25mm.)หนา 1.7มิล

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD28mm)

หนา 1.4 มิล

 bks steel p

(OD28.3mm)

หนา 1.8 มิล

bks steel p

(OD28.4mm)

หนา 1.9 มิล

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อ33.4mm)

ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร

.1.ท่อดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.2มิล

.2.ท่อดำ 3/4"(OD27.2mm.)หนา 1.4มิลJISg3444

.3.ท่อดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.5มิลJISg3444

.4.ท่อดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.7มิลJISg3444

.5.ท่อดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444.

.6.ท่อดำ 3/4"(OD27mm.)หนา 2.0มิลJISg3444

.7.ท่อดำ 3/4"(OD27.4mm.)หนา 2.3ลJISg3444

.8.ท่อดำ 3/4"(OD27.3mm.)หนา 3.2 มิลJISg3444

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD33.9mm)

1.4 มิล

JISg3444 

bks steel p

(OD33.7mm)

1.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD33.5mm)

1.7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD34.1mm)

1.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD34mm)

2.0 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD33.6mm)

2.3 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อ33.4mm)

ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6  เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD33.8mm)

2.8 มิล

JISg3466

bks steel p

(OD33.5mm)

3.2 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD33.6mm)

4.0 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ1"1/4(ท่อ42mm)

ท่อดำนิ้วสอง ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD41.3mm)

1.2 มิล

bks steel p

(OD42.2mm)

1.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD42.6mm)

1.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD42.8mm)

2.0 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD42.2mm)

2.3 มิล

มอก.

bks steel p

(OD42.7mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ1"1/4 (ท่อ42mm)

ท่อดำนิ้วสอง ยาว 6เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD42.4mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD42.5mm)

3.2 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD42.5mm)

4.0 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 

ราคาท่อกลมดำ1"1/2 (ท่อ44mm)

ท่อดำนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD44mm)

หนา 1.4 มิล

bks steel p

(OD44mm)

หนา 1.7 มิล

bks steel p

(OD44mm)

หนา 1.9 มิล

bks steel p

     

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 (ท่อ46mm) ท่อดำนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD46.5mm)

หนา 1.4 มิล

bks steel p

 

(OD46mm)

หนา 1.6 มิล

bks steel p

 

(OD46mm)

หนา 1.7 มิล

bks steel p

 

(OD46mm)

หนา 1.9 มิล

bks steel p

 

 

ราคากลมดำ1"1/2(ท่อ48.5mm)

ท่อดำนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD48.4mm)

1.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.4mm)

1.7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.7mm)

1.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.7mm)

2.0 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.4mm)

2.3 มิล

มอก.

bks steel p

(OD48.5mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคากลมดำ1"1/2(ท่อ48.5mm) ท่อดำนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD48.7mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.3mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

(OD48.2mm)

3.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.1mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD48.7mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

 

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อ50.4mm)

ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร 

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD50.4mm)

1.4 มิล

bks steel p

(OD50.4mm)

1.7 มิล

bks steel p

(OD50.4mm)

1.9 มิล

bks steel p

(OD50.4mm)

3.2 มิลJIS

bks steel p


 

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อ60mm)

ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD60.4mm)

1.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60mm)

1.7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.3mm)

 1.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.4mm)

2.0 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.4mm)

2.3 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.9mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อ60mm)

ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD60.5mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.7mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

(OD60.2mm)

3.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.2mm)

3.6 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD60.5mm)

4.0 มิล

มอก.

bks steel p

(OD60.7mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อ60mm)

ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD60.5mm)

5.0 มิล

JISg3444

bks steel p

 

ราคาท่อดำขนาดวัดนอก 63.5mm

ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD63.5mm)

1.7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD63.5mm)

1.9 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD63.5mm)

2.3 มิล

JIS

bks steel p

(OD63.5mm)

3.2 มิล

JISg3444

bks steel p

   

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(ท่อ76mm) ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD76.1mm)

1.7 มิล

JIS

bks steel p

(OD76mm)

2.0 มิล

JIS

bks steel p

(OD76mm)

2.3 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD76.2mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD75.6mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD76mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(ท่อ76mm) ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD76.1mm)

3.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD76.4mm)

4.0 มิล

มอก.

bks steel p

(OD76.4mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD76.5mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ  3" (ท่อ89mm)

ท่อดำสามนิ้ว ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD89mm)

1.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD89.4mm)

2.0 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD89mm)

2.3 มิล

JISg3466

bks steel p

(OD89.4mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD89mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD89mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ  3" (ท่อ89mm)

ท่อดำสามนิ้ว ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD86.7mm)

3.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD88.4mm)

4 มิล

มอก.

bks steel p

(OD88.5mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD89.1mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD89.2mm)

6 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อดำ3"1/2 (ท่อ101mm)

ท่อดำสามนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD101.7mm)

2.3 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD101mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD101.4mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

(OD101mm)

3.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD101mm)

4.0 มิล

มอก.

bks steel p

(OD102mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อดำ 3"1/2(ท่อ101mm)

ท่อดำสามนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD101.6mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 4"(ท่อ114.3mm)

ท่อดำสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD114mm)

2.3 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD114.3mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD114.4mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD114.6mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

(OD117mm)

4 มิล

มอก.

bks steel p

(OD114mm)

4.5 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 4"(ท่อ114.3mm)

ท่อดำสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD114.7mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD115mm)

5.6 มิล

มอก.

bks steel p

(OD114.9mm)

6 มิล

JIS

bks steel p 

ราคาท่อกลมดำ 5"(ท่อ139.8mm)

ท่อดำห้านิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD139.8mm)

2.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD140mm)

2.8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD140.2mm)

3.2 มิล

มอก.

bks steel p

(OD139.5mm)

3.6 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD140mm)

4 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD141mm)

4.5 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 5"(ท่อ139.8mm)

ท่อดำห้านิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD140.3mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD139.8mm)

6 มิล

มอก.

bks steel p

     

ราคาท่อกลมดำ 6"(ท่อ165.2mm)

ท่อดำหกนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD165.2mm)

3.2 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD165mm)

3.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD164mm)

4 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD165.5mm)

4.5 มิล

มอก.

bks steel p

(OD165.3mm)

5 มิล

มอก.

bks steel p

(OD166.3mm)

6 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 6"(ท่อ165.2mm)

ท่อดำหกนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD165.7mm)

7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD166.3mm)

8 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 

ราคาท่อกลมดำ 7"(ท่อ190.7mm)

ท่อดำเจ็ดนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD190.6mm)

4 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD190.6mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD191.2mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD189.8mm)

6 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD190.4mm)

7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD191.6mm)

8 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 7"(ท่อ190.7mm)

ท่อดำเจ็ดนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD189.3mm)

9 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 8"(ท่อ216.3mm)

ท่อดำแปดนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD215.8mm)

4 มิล

มอก.

bks steel p

(OD215.2mm)

4.5 มิล

มอก.

bks steel p

(OD217.2mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD216mm)

6 มิล

มอก.

bks steel p

(OD218.2mm)

7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD217.9mm)

8 มิล

มอก.

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 8"(ท่อ216.3mm)

ท่อดำแปดนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD217mm)

9 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD218mm)

10 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD218mm)

12 มิล

JISg3444

bks steel p

 

ราคาท่อกลมดำ 10"(ท่อ264.7mm)

ท่อดำสิบนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD267.8mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD265mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD269mm)

8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD269mm)

9 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD269mm)

12 มิล

JIS

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 12"(ท่อ318.5mm)

ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD322mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD314.8mm)

5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD319mm)

7 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD318mm)

8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD318mm)

9 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD318.2mm)

10 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 12"(ท่อmm)

ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD1318mm)

12 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 


 

 


 

ราคาท่อกลมดำ 14"(ท่อ355.6mm)

ท่อดำสิบสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD353mm)

4.5 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD355mm)

8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD356mm)

9 มิล

JISg3444

bks steel p

ราคาท่อกลมดำ 16"(ท่อ406.4mm)

ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(OD406mm)

6 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD408mm)

8 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD405mm)

9 มิล

JISg3444

bks steel p

(OD409mm)

12 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 

ราคาท่อกลมดำ 18"(ท่อmm)

ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(ODmm)

 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 

 


 

 

ราคาท่อกลมดำ 20"(ท่อmm)

ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(ODmm)

 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 


 

 

ราคาท่อกลมดำ 24"(ท่อmm)

ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

 โทรสั่ง064-468-2654  bks steel

(ODmm)

 มิล

JISg3444

bks steel p

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและ

ได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก

ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533

ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง,ท่อการประปา,

ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน

มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 
thaiflag small Thailand