ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อblack steel Pipe ราคาท่อกลมดำทำหลังคา โทร.095-232-6296   

  

 

 

 

BKS STEEL

ราคาท่อดำ ท่อกลมดำ

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

.............................................................................................................................................................................................................................................

ราคาท่อกลมดำ 24"นิ้ว  หนา 9.5มิล ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 74,500บาท  นน845กก/ส

Black steel Pipe 24" x 9.5mm x6000mm bkssteel.com ราคา 74,500บาท น้ำหนัก845Kg

โทร.สั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

 

 

ราคาท่อกลมดำ 10"นิ้ว OD 269มม หนา 9มิล bkssteel.comราคา 16,900บาท ยาว6เมตร  นน327กก/ส

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 12"นิ้ว OD 319มม หนา 9มิล bkssteel.comราคา 25,500บาท ยาว6เมตร  นน390กก/ส

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 16"นิ้ว OD 408มม หนา 9มิล bkssteel.comราคา 32,500บาท ยาว6เมตร  นน489กก/ส

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 18"นิ้ว OD 460มม หนา 9.5มิล ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 38,900บาท นน630กก/ส

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 20" OD520มม หนา 7.9มิล bkssteel.comราคา 39,000บาท ยาว6เมตร นน586กก/ส

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1-1/4" OD42.7มม หนา 4.0มิล มอก. ยาว6เมตร bkssteel.comราคา970บาท นน20.7กก/ส

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 3/8" (ท่อดำขนาด 15.9mm)ท่อกลมดำสามหุน Outside Diameter 15.9mm.

1.1.ราคาท่อกลมดำ 3/8"(OD 15.9mm.)หนา 1.2มิลJISg3444ย6เมตรbkssteel.comราคา410บาท นน2.5กก/ส.  

1.2.ราคาท่อกลมดำ 3/8"(OD15.9mm.)หนา 1.4 มิลJISg3444ย6เมตรbkssteel.comราคา430บาท นน3กก/ส 

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1/2" (ท่อดำขนาดODเล็ก 19.5 mm)ท่อกลมดำสี่หุน Outside Diameter 19.5mm.

2.1.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.6mm.)หนา 1.2มิลJIS ย6เมตรbkssteel.comราคา410บาท นน 3.0กก/ส.

2.2.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.8mm.)หนา 1.4มิลJIS ย6เมตรbkssteel.comราคา430บาท นน 3.6กก/ส.

2.3.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.7mm.)หนา 1.7มิล ย6เมตรbkssteel.comราคา450บาท นน 4.4กก/ส.

2.4.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.8mm.)หนา 2.0มิลJIS ย6เมตรbkssteel.comราคา470บาท นน 5.0กก/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1/2" (ท่อดำขนาดมาตราฐาน OD 21.7 mm)ท่อกลมดำสี่หุนOutside Diameter 21.7mm.

2.5.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.7mm.)หนา 1.2มิลJISg3444 ย6เมตรbkssteel.comราคา 430บาท นน 3.5กก/ส.

2.6.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.4mm.)หนา 1.5มิลJISg3444 ย6เมตรbkssteel.comราคา 460บาท นน 4.5กก/ส.

2.7.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.8mm.)หนา 1.8มิลJISg3444.ย6เมตรbkssteel.comราคา 480บาท นน 5.4กก/ส.

2.8.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.6mm.)หนา 2.0มิล มอก107.ย6เมตรbkssteel.comราคา 495บาท นน 5.5กก/ส.

2.9.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.2mm.)หนา 2.5มิล มอก107.ย6เมตรbkssteel.comราคา 530บาทนน 6.6กก/ส.

2.10.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.1mm.)หนา 2.8มิล มอก107.ย6เมตรbkssteel.comราคา 550บาท  นน 7กก/ส.

2.11.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.8mm.)หนา 3.2มิล มอก. ย6เมตรbksteel.comราคา 570บาท  นน 8.2กก/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ  3/4"(ท่อดำODเล็ก 25.2mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร Outside Diameter 25.2mm.

3.1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.2มิล ยาว6เมตรbkssteel.comราคา 440บาท นน 4.0 กก/ส.

3.2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.4มิลJIS ย6เมตรbkssteel.comราคา 470บาท นน 4.8 กก/ส.

3.3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.6มิลJIS ย6เมตรbkssteel.comราคา 490บาท นน 5.5กก/ส.

3.4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.4mm.)หนา 1.7มิลJIS ย6เมตรbkssteel.comราคา 510บาท นน 5.8กก/ส.

3.5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.3mm.)หนา 2.0มิลJIS ย6เมตรbks steel.comราคา 530บาท นน 6.4กก/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ  3/4"(ท่อดำODกลาง 26.3mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร Outside Diameter 26.3mm.

3.1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.2มิลJIS ยาว6เมตรbks steel.comราคา 450บาท นน 4.2 กก/ส.

3.2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.4มิล ยาว6เมตรbks steel.comราคา 470บาท นน 4.9กก/ส.

3.3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.5mm.)หนา 1.6มิลJIS ยาว6เมตรbks steel.comราคา 490บาท นน 5.4กก/ส.

3.4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.5mm.)หนา 1.7มิลJIS ยาว6เมตรbks steel.comราคา 510บาท นน 6.0กก/ส.

3.5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 2.0มิลJIS ยาว6เมตรbks steel.comราคา 530บาท นน 6.5กก/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ท่อกลมดำ 3/4" (ท่อดำODมาตราฐาน 27.2mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร Outside Diameter 27.2mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.4mm.)หนา 1.2มิลJISg3444.ย6เมตร bkssteel.comราคา 470บาท นน 4.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.2mm.)หนา 1.4มิลJISg3444ย6เมตร bkssteel.comราคา 490บาท นน 5.3กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.5มิลJISg3444ย6เมตร bkssteel.comราคา 500บาท นน 5.6กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.7มิลJISg3444ย6เมตร bkssteel.comราคา 530บาท นน 6.4กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ย6เมตร bkssteel.comราคา 550บาท นน 6.8กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.6mm.)หนา 2.0มิลมอก107.ย6เมตร bkssteel.comราคา 570บาท นน 7.0กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.7mm.)หนา 2.3มิล มอก.ย6เมตร bkssteel.comราคา 580บาท นน 7.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.7mm.)หนา 2.5มิล มอก107.ย6เมตร bkssteel.comราคา 590บาท นน 8.7กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.6mm.)หนา 2.8มิล มอก107.ย6เมตร bkssteel.comราคา 620บาท นน 9.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ3/4"(OD27.3mm.)หนา3.2มิล มอก107.ย6เมตร bkssteel.comราคา 670บาท นน10.6กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อดำขนาดODเล็ก 28.5mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร Outside Diameter 28.5mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28mm.)หนา 1.2มิล.JIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 460บาท นน 4.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28.2mm.)หนา 1.4มิล.JIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 480บาท นน 5.3กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28.1mm.)หนา 1.7มิล.JIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 520บาท นน 6.5กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อดำขนาดODกลาง 31.5mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร Outside Diameter 31.5mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD31.5mm.)(วัดจริง31.7)หนา 1.2มิลJIS.ย6เมตร bkssteel.comราคา 480บาท น5.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD31.5mm.)(วัดจริง31.5)หนา 1.4มิลJIS.ย6เมตร bkssteel.comราคา 510บาท น6.0กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD31.5mm.)(วัดจริง31.7)หนา 1.7มิลJIS.ย6เมตร bkssteel.comราคา 540บาท น7.2กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD31.5mm.)(วัดจริง31.8)หนา 2.0มิลJIS.ย6เมตร bkssteel.comราคา 570บาท น8.5กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1"(ท่อกลมดำขนาดODมาตราฐาน 33.4mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว  Outside Diameter 33.4mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 1.2มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 510บาท น 5.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.9mm.)หนา 1.4มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 540บาท นน 6.6กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 1.5มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 560บาท นน 7.1กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 1.7มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 580บาท นน8.1 กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD34.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 590บาท นน 8.5กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.6mm.)หนา 2.0มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 610บาท นน 9.0กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.6mm.)หนา 2.3มิล มอก107.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 630บาท นน 9.8กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.8mm.)หนา 2.5มิล มอก107.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 660บาท นน 11.2กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.7mm.)หนา 2.7มิล มอก107.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 680บาท นน 12.1กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD33.5mm.)หนา 3.2มิล มอก107.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 690บาท นน 13.4กิโล/ส.

11.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD34.1mm.)หนา 4มิล มอก. ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 900บาท นน 16กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ วัดเกี่ยวนอกท่อได้ 38 มม หรือ1-1/2" (ท่อกลมดำขนาดOD 38mm)  Outside Diameter 38mm.

1.ราคาท่อกลมดำวัดนอก 38มม(OD38.3mm.)หนา 1.2มิลยาว6เมตร bkssteel.comราคา 530บาท นน 6.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำวัดนอก 38มม(OD38.2mm.)หนา 1.4มิล.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 560บาท นน 7.6กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำวัดนอก 38มม(OD37.8mm.)หนา 1.7มิล.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 590บาท นน 9.0กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำวัดนอก 38มม(OD38.1mm.)หนา 2.0มิล.JIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 630บาท 10กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำวัดนอก 38มม(OD38.4mm.)หนา 2.3มิล.JIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 650บาท 11กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(ท่อกลมดำขยาดODเล็ก 41.3mm)ท่อดำนิ้วสอง   Outside Diameter 41.3mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD41.5mm.)หนา 1.4มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 560บาท 7.8กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD41.2mm.)หนา 1.7มิลJISยาว6เมตร bkssteel.comราคา 600บาท น9.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD41.7mm.)หนา 2.0มิลJISยาว6เมตร bkssteel.comราคา 640บาท น 10.8กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(ท่อกลมดำขนาดODมาตราฐาน 42.7mm)ท่อดำนิ้วสอง Outside Diameter 42.7mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.2mm.)หนา 1.5มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 610บาท นน9.1กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.6mm.)หนา 1.8มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 650บาท นน10.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.8mm.)หนา 2.0มิล.มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 670บาท นน11.4กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.6mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 695บาท นน 12.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.7mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 750บาท นน14.4กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(ท่อกลมดำขนาดODมาตราฐาน 42.7mm)ท่อดำนิ้วสอง Outside Diameter 42.7mm.

6.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.3mm.)หนา 2.7มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 780บาท นน 15.3กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.5mm.)หนา 3.2มิล.มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 870บาท นน17.3กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.3mm.)หนา 4.0มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 970บาท นน 20.7กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ ท่อวัดเกี่ยวนอกได้ODเล็ก 44mm(1-1/2") ยาว 6 เมตร  Outside Diameter 44mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"วัดนอกOD 44mm หนา 1.4มิล.JIS.ย6เมตรbkssteel.comราคา 590บาท  นน8.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"วัดนอกOD 44mm หนา 1.7มิล.JIS.ย6เมตรbkssteel.comราคา 630บาท  นน10.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"วัดนอกOD 44mm หนา 1.9มิล ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 690บาท นน 11.6กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ท่อกลมดำ ท่อวัดเกี่ยวนอกได้ODกลาง 46.5mm(1-1/2") ยาว 6 เมตร  Outside Diameter 46.5mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD 46.5mm) หนา 1.4มิล.JIS.ย6เมตรbkssteel.comราคา 600บาท  นน9กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD 46.5mm) หนา 1.7มิล.JIS.ย6เมตรbkssteel.comราคา 650บาท  นน10.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD 46.5mm) หนา 1.9มิล.JIS.ย6เมตร bkssteel.comราคา 695บาท นน 12.2กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(ท่อกลมดำขนาดODมาตราฐาน 48.6mm) ท่อดำนิ้วครึ่ง  Outside Diameter 48.6mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.4mm.)หนา 1.5มิลJISg3444.ยาว6เมตร bkssteelราคา 670บาท นน 10.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.4mm.)หนา 1.7มิลJISg3444.ยาว6เมตร bkssteelราคา 690บาท นน11.8กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.7mm.)หนา 1.8มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteelราคา 720บาท นน12.4กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.7mm.)หนา 2มิล.มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 730บาท นน13.0กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.4mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 760บาท นน14.2กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.3mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 820บาท นน16.6กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.8mm.)หนา 2.7มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 870บาท นน 17.8กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.6mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 920บาท นน19.7กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

11.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.4mm.)หนา 4มิล มอก ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 1,100บาท นน24.2กิโล/ส.

12.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.3mm.)หนา 4.5มิล มอก ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,200บาท นน27.1กิโล/ส.

13.ราคาท่อกลมดำ 1-1/2"(OD48.3mm.)หนา 5มิลJISg3444 ยาว6เมตรbkssteelราคา 1,300บาท นน29.5กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 2"(วัดเกี่ยวนอกท่อขนาดODเล็ก 50.4mm) ท่อดำสองนิ้ว    Outside Diameter 50.4mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.4มิล ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 640บาท นน 10.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.7มิลยาว6เมตร  bkssteel.comราคา 680บาท นน 12.1กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.4mm.)หนา 2.3มิล JIS.ยาว6เมตร  bkssteel.comราคา 790บาท นน 15.3กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.4mm.)หนา 3.2มิล.JIS ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 940บาท นน 20.4กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 2"(วัดเกี่ยวนอกท่อขนาดODขนาดกลาง 58.2mm) ท่อดำสองนิ้ว Outside Diameter58.2mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD58.4mm.)หนา 1.7มิลJISg3444 ยาว6เมตร bkssteelราคา 750บาท นน 13.9กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD58.9mm.)หนา 2.0มิลJISg3444 ยาว6เมตร bkssteelราคา 790บาท นน 15.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD59mm.)หนา 2.4มิล ยาว6เมตร bkssteel.comราคา 930บาท นน 20.0กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD58.2mm.)หนา 2.6มิล.JISg3444 ยาว6เมตร bkssteelราคา 970บาท นน 21.1กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 2"(50)(วัดเกี่ยวนอกท่อขนาดODรุ่นมาตราฐาน 60.5mm) Outside Diameter 60.5mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 1.5มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 750บาท นน13.0กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60mm.)หนา 1.7มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 770บาท นน14.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.3mm.)หนา 1.8มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 800บาท นน15.7กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 2มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 830บาท นน16.4กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 870บาท นน18กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.9mm.)หนา 2.5มิลJISg3444ยาว6เมตร bkssteel ราคา 950บาท นน20.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.6mm.)หนา 2.7มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 999บาท นน22.4กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.8mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 1,080บาท นน25กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.2mm.)หนา 3.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 1,190บาท นน28.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 4มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 1,300บาท นน30.3กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

11.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.3mm.)หนา 4.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,450บาท นน34.3กิโล/ส.

12.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteel ราคา 1,560บาท นน37.7กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 2" วัดเกี่ยวนอกท่อOD 63.5mm  ยาว 6 เมตร  Outside Diameter 63.5mm.

1.ราคาท่อกลมดำ2"วัดนอก 63.5 mm(OD63.7mm.)หนา 1.6มิลJISย6เมตร bkssteelราคา 780บาท น14.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ2"วัดนอก 63.5mm(OD63.9mm.)หนา 2มิล ยาว6เมตร bkssteelราคา 850บาท นน 17.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ2"วัดนอก 63.5mm(OD63.6mm.)x 2.3มิลJIS ย6เมตร bkssteelราคา 920บาท นน 19.2กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ2"วัดนอก63.5mm(OD63.6mm.)x3.2มิลJIS ย6เมตร bkssteel ราคา 1,250บาท นน26.2กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(ท่อกลมดำขนาดOD 76.3mm)ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง Outside Diameter 76.3mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD75.8mm.)หนา 1.7มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 890บาท นน18.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76mm.)หนา 2มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 960บาท นน21กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.5mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,050บาท นน22.7กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.2mm.)หนา2.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,130บาท นน26.3กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.2mm.)หนา 2.7มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,190บาท นน28.4กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.3mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,390บาท นน31.4กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.1mm.)หนา 3.5มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,420บาท นน34.8กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.4mm.)หนา4มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,540บาท นน39.0กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.4mm.)หนา 4.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,730บาท นน44.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.5mm.)หนา 5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteel ราคา 1,870บาท นน48.3กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 3"(80)(ท่อกลมดำขนาดOD 89.1mm) ท่อดำสามนิ้ว  Outside Diameter 89.1mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD88.9mm.)หนา 1.8มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,060บาท นน23.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD88.2mm.)หนา 2มิล มอก ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,120บาท นน24.3กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.2mm.)หนา 2.3มิล มอก ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,250บาท นน26.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,290บาท นน31กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 1,490บาท นน37.2กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 3.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,590บาท นน40.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.1mm.)หนา 4.0มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 1,750บาท นน45.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 4.5มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 1,980บาท นน51.8กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 5มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 2,150บาท นน57.4กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 6มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,790บาท นน 67กิโล/ส. 

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 (ท่อกลมดำขนาดOD 101.6 mm) ท่อดำสามนิ้วครึ่ง Outside Diameter 101.6mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.6mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 1,350บาท นน 31.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.4mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 1,470บาท นน 35.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD100.9mm.)หนา 2.8มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 1,550บาท นน38โล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.4mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 1,695บาท นน42.6กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.1mm.)หนา 3.5มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 1,890บาท นน46.7กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.5mm.)หนา 4.0มิล มอก ยาว6เมตรbkssteelราคา 2,060บาท นน52.8กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD102mm.)หนา 4.5มิลJIS.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,300บาท นน59.3กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.7mm.)หนา 5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,530บาท นน65.4กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.9mm.)หนา 6มิล.มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,999บาท นน78กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ  4"(100) (ท่อกลมดำขนาดOD 114.3mm)ท่อดำสี่นิ้ว Outside Diameter 114.3mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114mm.)หนา 2.3มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,390บาท นน34.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.3mm.)หนา2.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,550บาท นน39.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.5mm.)หนา2.7มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 1,650บาท นน43.2กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)หนา3.2มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,800บาท นน48.2กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.2mm.)หนา3.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,980บาท นน53.9กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.7mm.)หนา4มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,160บาท นน58.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114mm.)หนา4.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,390บาท นน67.2กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)หนา5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,730บาท นน74.1กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.8mm.)หนา5.6มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 3,160บาท นน86.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)หนา6มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 3,250บาท นน88กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(ท่อกลมดำขนาดOD 139.8mm)ท่อดำห้านิ้ว Outside Diameter 139.8mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD139.8mm.)หนา 2.5มิล ยาว6เมตร bkssteelราคา 1,890บาท  นน49กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140mm.)หนา2.8มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,020บาท นน52.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.2mm.)หนา3.2มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,230บาท นน59.3กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD139.9mm.)หนา3.6มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,500บาท นน67.4กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.3mm.)หนา4มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,700บาท นน73กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD141mm.)หนา4.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,990บาท นน82.5กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.3mm.)หนา5มิล.มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 3,350บาท นน91กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.9mm.)หนา6มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 4,100บาท นน109กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(ท่อกลมดำขนาดOD 165.2mm)ท่อดำหกนิ้ว Outside Diameter 165.2mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD162.5mm.)หนา 2.5มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 2,380บาท นน58.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)หนา 2.8มิล มอก.ยาว6เมตร  bkssteelราคา 2,530บาท นน63.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD164.5mm.)หนา 3.2มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,740บาท นน69.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.5mm.)หนา 3.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 2,870บาท นน78กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165mm.)หนา 4มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 3,350บาท นน87กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)หนา 4.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 3,720บาท นน98กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.3mm.)หนา 5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 3,900บาท นน108.4กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)หนา 6มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 4,800บาท นน130กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD166.6mm.)หนา 7มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 5,870บาท นน152กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD166.3mm.)หนา 8มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 7,200บาท นน173กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(ท่อกลมดำขนาดOD 190.7mm)ท่อดำเจ็ดนิ้ว Outside Diameter 190.7mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.6mm.)หนา 4มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 4,350บาท นน101.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.5mm.)หนา 4.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 4,780บาท นน113กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD191.2mm.)หนา 5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 5,200บาท นน124.4กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD189.8mm.)หนา 6มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 6,180บาท นน149.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.4mm.)หนา 7มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 7,560บาท นน172กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD191.6mm.)หนา 8มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 8,720บาท นน200กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD189.3mm.)หนา9มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 9,800บาท นน226.5กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(ท่อกลมดำขนาดOD 216.3mm)ท่อดำแปดนิ้ว Outside Diameter 216.3mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 8"(OD217.3mm.)หนา 3.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 4,700บาท  นน109.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x4.0มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 4,870บาท นน113.6กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216mm.)x4.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 5,400บาท  นน130กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 5,800บาท  นน142กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216.6mm.)x6มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 6,950บาท  นน173กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

6.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD219mm.)x7มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 8,450บาท  นน205.6กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x8มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 9,200บาท  นน226.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x9มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 11,500บาท นน260กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD218mm.)x12มิลJIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 15,980บาท  นน340กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(ท่อกลมดำขนาดOD 264.7mm)ท่อดำสิบนิ้ว Outside Diameter 264.7mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 10"(OD268mm.)หนา4.5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 7,800บาท  นน164กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 10"(OD267.7mm.)หนา5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 8,700บาท  นน181กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 10"(OD269.2mm.)x6มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 9,890บาท นน217.5กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 10"(OD269mm.)x8มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 13,700บาท นน288.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD268.4mm.)x10มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 16,700บาท นน358กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD269mm.)x12มิล JIS.ยาว6เมตรbkssteelราคา 19,800บาท  นน427.5กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(ท่อกลมดำขนาดOD 318.5mm)ท่อดำสิบสองนิ้ว Outside Diameter 318.5mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 12"(OD321mm.)หนา 4.5มิล มอก.ยาว6เมตร bkssteelราคา 10,200บาท นน196กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 12"(OD314.8mm.)x5มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 11,000บาท  นน217.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 12"(OD318mm.)x6มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 12,700บาท  นน259กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 12"(OD319.3mm.)x12มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 23,500บาท นน508กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(ท่อกลมดำขนาดOD 355.6mm)ท่อดำสิบสี่นิ้ว Outside Diameter 355.6mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 14"(OD353mm.)หนา4.5มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 11,900บาท นน217กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 14"(OD355mm.)หนา 6มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 14,900บาท  นน287กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD358mm.)หนา 12มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 26,900บาท  นน562กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(ท่อกลมดำขนาดOD 406.4mm)ท่อดำสิบหกนิ้ว Outside Diameter 406.4mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 16"(OD408mm.)หนา 6มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 16,900บาท  นน329กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 16"(OD407mm.)หนา 8มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 21,500บาท นน434.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 16"(OD405mm.)หนา 9มิล มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 23,800บาท  นน491กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 16"(OD404.8mm.)หนา 10มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 25,900บาท  540กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 16"(OD409mm.)หนา 12มิล.มอก.ยาว6เมตรbkssteelราคา 29,900บาท  นน640กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 18"(ท่อOD460mm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร Outside Diameter 460mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 7.9มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 39,800บาท  นน406.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 9.5มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 49,700บาท  นน630กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 14มิล bks steel.comยาว6เมตร bkssteelราคา 59,900บาท  นน935กิโล/ส. 

4.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 23.88มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 239,000บาท  นน1,528กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 20"(ท่อOD510mm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร Outside Diameter 510mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 7.9มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 59,000บาท นน586กิโล/ส.  

2.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 9.5มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 79,000บาท นน702กิโล/ส.  

3.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 15มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 89,000บาท  นน1,100กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 26มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 293,000บาท  นน1,868กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

ราคาท่อกลมดำ 24"(ท่อOD610mm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร Outside Diameter 610mm.

1.ราคาท่อกลมดำ 24"(OD610mm)หนา 7.9มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 62,300บาท  นน705กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 24"(OD610mm)หนา 9.5มิล bks steelยาว6เมตร bkssteelราคา 74,900บาท นน845กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 24"(OD610mm)หนา 12.7มิล bks steelยาว6เมตรbkssteelราคา 84,900บาท  นน1,121กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 24"(OD610mm)หนา 17.5มิล bks steelยาว6เมตรbkssteelราคา98,900บาท  นน1,531กิโล/ส.

โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 11/11/65.

 โทรสั่งท่อกลมดำ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

   ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและ

ได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก

ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533

ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง,ท่อการประปา,

ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน

มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 
thaiflag small Thailand