เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กตัวซี ราคาเหล็กแปร

ราคาเหล็กทำหลังคา

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

 

 

 

  

 

ใบเสนอราคา
ราคาเหล็กตัวซี

ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel โทร.081-887-9449

..............................................................................................................................

รุ่นน้ำหนัก

............................

 

เลือกเรา  

...........................

ของมี  

............................

รถพร้อม 

..........................

คนพร้อม 

..........................

ขอบพระคุณ

.............................

ราคาเหล็กตัวซีC 60x30x10มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

/เส้น

รุ่น1.6มิล

9.00 กิโล

/เส้น

รุ่น2.0มิล

10.9กิโล

/เส้น

รุ่น2.3มิล  12.3กิโล

มีทำ 3 รุ่น เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด 

ราคาเหล็กตัวซีC 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC 75x45x15มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น

 รุ่น 1.6มิล

11.5 กิโล 

/เส้น

รุ่น 2.0มิล 15.6กิโล

/เส้น

รุ่น 2.3 มิล 17.5 กิโล

มีทำ 3 รุ่น

 เลือกเรา ของมี 

พร้อมสุด

ราคาเหล็กตัวซีC 4"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC 100x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น 

รุ่น 1.6มิล

14.5 กิโล

/เส้น

รุ่น2.0มิล 19.5 กิโล

/เส้น

รุ่น2.3มิล 21.5 กิโล

/เส้น

รุ่น3.2มิล

30.0กิโล

/สรุ่น4.0มิล

37.60กิโล

ราคาเหล็กตัวซีC 5"x2"มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น 

รุ่น2.3มิล

24.5 กิโล

/เส้น

รุ่น3.2มิล 33.5 กิโล

 

/ส.

รุ่น4.0มิล

40.80กิโล

มีทำ3 รุ่น  พร้อมสุด รถพร้อม คนพร้อม

ราคาเหล็กตัวซีC 6"x2"มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น 

รุ่น2.3มิล

26.8 กิโล

/เส้น

รุ่น3.2มิล

37.0 กิโล

/ส

รุ่น4.5มิล

50.6 กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด

ราคาเหล็กตัวซี
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

บาท/เส้น

รุ่น 1.6มิล

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น 2.0มิล

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น2.3มิล 

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น2.8มิล

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น3.2มิล 

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น4.0มิล  

กิโล

ราคาเหล็กตัวซีC 150x65x20มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

/ส

รุ่น2.3มิล

30.3 กิโล

/ส

รุ่น3.2มิล

40.8กิโล

/ส

รุ่น4.0มิล  50.1กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี 
พร้อมสุด
 

ราคาเหล็กตัวซีC 150x75x20มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

 

/ส

รุ่น3.2มิล

43.8กิโล

 

/ส

รุ่น4.0มิล  53.4กิโล

 

/ส

รุ่น4.5มิล  60.3กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด
 

ราคาเหล็กตัวซีC 200x75x20มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

 

/ส

รุ่น3.2มิล

50.7กิโล

 

/ส

รุ่น4.0มิล  62.4กิโล

 

/ส

รุ่น4.5มิล  69.8กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด
 

ราคาเหล็กตัวซีC 250x75x25มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

 

/ส

รุ่น4.5มิล

83.1กิโล

 มีทำรุ่นเดียว

 เลือกเรา ของมี 

พร้อมสุด  รถพร้อม คนพร้อม
 ....................................................................................................................................            
 

ราคาเหล็กตัวซีC60x30x10x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC60x30x10x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC60x30x10x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
             
 

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

           

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

           

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

           
             
 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

           
             
 

ราคาเหล็กตัวซีC5"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC5"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC5"x2"x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC6"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC6"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

           

ราคาเหล็กตัวซีC6"x2"x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
 

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           
             

ราคาเหล็กตัวซีC250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่าเหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

.

thaiflag small Thailand