เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาไวร์เมช ราคาตะแกรงไวร์เมช

ราคาตะแกรงเทพื้นถนน

ไวร์เมชมีของจัดส่งได้เลย

 

 

 

2456

                                     ราคาไวร์เมชขนาด

                  โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

...............................................................................................................................................

ราคา

.........................................

  ไวร์เมชกลม 3 มม. ตาห่าง 25ซมx25ซม กว้าง 2 เมตร  ยาว 25 เมตร

   บาท/ม้วน

1 ม้วน

ได้ 50 ตารางเมตร

081-735-9191.

  ไวร์เมชกลม 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20ซม กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร

  บาท/ม้วน

1 ม้วน

ได้ 50 ตารางเมตร

081-735-9191.

 ไวร์เมชข้ออ้อย4 มม. ตาห่าง 20ซมx20ซม กว้าง 2 เมตร ยาว50 เมตร

  บาท/ม้วน

1 ม้วน

ได้ 100 ตารางเมตร

081-735-9191.

 

  ไวร์เมชข้ออ้อย 4 มม. ตา 20ซมx20ซม กว้าง 3 ม. ยาว 6 เมตร

 

 บาท ต่อแผ่น

1 แผ่น

ได้ 18 ตารางเมตรตารางเมตรละ  บาท ของมี สั่งได้เลย 081-735-9191.

 

 ไวร์เมชข้ออ้อย 6 มม. ตา 20ซมx20ซม กว้าง 3 ม. ยาว 6 เมตร

 

 บาท ต่อแผ่น

1 แผ่น

ได้ 18 ตารางเมตรตารางเมตรละ  บาท ของมี สั่งได้เลย โทร.081-735-9191.

  ไวร์เมชข้ออ้อย 6 มม. ตา 20ซมx20ซม กว้าง 2 ม. ยาว 6 เมตร

 

 บาท ต่อแผ่น

1 แผ่น

ได้ 12 ตารางเมตรตารางเมตรละ  บาท ของมี สั่งได้เลย โทร.081-735-9191.

   ไวร์เมชข้ออ้อย 9 มม. ตา 20ซมx20ซม กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร

 

 บาท ต่อแผ่น

1 แผ่น

ได้ 18 ตารางเมตรตารางเมตรละบาท ของมี สั่งได้เลย โทร.081-735-9191.

 

ไวร์เมชข้ออ้อย 4 มม. ตา 15ซมx 15 ซม กว้าง 2 ม. ยาว 50 เมตร

บาท ต่อม้วน

1 ม้วน

ได้ 100 ตารางเมตร ตารางเมตรละ  บาท ของมี สั่งได้เลย โ081-735-9191.

 

ไวร์เมชข้ออ้อย 6 มม. ตา 15ซมx 15 ซม กว้าง 3 ม. ยาว 6 เมตร

 บาท ต่อแผ่น

1 แผ่น

ได้ 18 ตารางเมตร ตารางเมตรละ  บาท ของมี สั่งได้เลย โ081-735-9191.

 

 ไวร์เมชกลม 4 มม. ตาห่าง 10ซมx30ซม กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

บาท/ม้วน

1 ม้วน

ได้ 150 ตารางเมตร


  
ไวร์เมช
  หรือตะแกรงเหล็กไวร์เมช ทำมาจากตะแกรงเหล็กกล้าที่เชื่อมติดเสริมคอนกรีต ไวร์เมชของเราเป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมช ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพอีกทั้งตะแกรงไวร์เมช   ของเราเป็นตะแกรง  เหล็กไวร์เมช   ที่มีกำลังคลากสูงกว่าการผูกเหล็กธรรมดาถึงสองเท่าเป็น ไวร์เมช ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการรีดเย็นแล้วนำมาเชื่อมสปอต์หลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูงจึงทำให้ได้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ที่มีจุดเชื่อมและระยะห่างคงที่ ไวร์เมช ต้องมีความแข็งแรง และประหยัดเวลาสามารถควบคุมงบประมาณ และคุณภาพของการก่อสร้างได้ดีขึ้น

 

 

thaiflag small Thailand