เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด ราคาแป๊ปแบน

ราคาท่อแบน ราคาเหล็กกล่อง

ราคาสี่เหลี่ยมแบน Rectangular Pipe

 

      

     

 

ใบเสนอราคา

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด Rectangular Pipe

   โทร.สั่ง081-735-9191 bks steel   โทรสั่งของ 081-887-9449

...................................................................................................................................................................................................

1.  ราคาเหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม.  ยาว 6 เมตร

1.1 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 3.6กก

1.2 ราคาเหล็กกล่อง 25.x12x1.4มม bks steel  ราคา บาท นน 4.4กก

1.3 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6มม bks steel  ราคา บาท นน 5.0กก

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคากล่อง 1/2 x 1" ยาว 6เมตร

2. ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2มม  bks steel  ราคา บาท นน 5.1กก

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

3. ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร

3.1 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 4.5กก.

3.2 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. bks steel ราคา บาท นน 5.4กก.

3.3 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม. bks steel ราคา บาท นน 6.0กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 1"1/2 x6 เมตร

4. ราคาเหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

4.1 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน   5.8กก.

4.2 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม. bks steel ราคา บาท นน   6.8กก.

4.3 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.6 มม. bks steel ราคา บาท นน   7.4กก.

4.4 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0 มม. bks steel ราคา บาท นน   9.2กก.

4.5 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.4 มม.p bks steel ราคา บาท นน 12.3กก.

4.6 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6 มม.p bks steel ราคา บาท นน 13.8กก.

4.7 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม. bks steel ราคา บาท นน 14.3กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mm 6 เมตร

5. ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

5.1 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1มม. bks steel ราคา บาท นน 6.1กก.

5.2 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท นน 7.5กก.

5.3 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท นน 8.9กก.

5.4 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท นน 10.0กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

6. ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

6.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. bks steel ราคา บาท นน 7.4กก.

6.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท นน 8.5กก.

6.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท นน 10.3กก.

6.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท นน 11.5กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

7. ราคาเหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่

7.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.p bks steel ราคา บาท นน 7กก.

7.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 9.1กก.

7.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 11.2กก.

7.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 12.3กก.

7.5 ราคาเหล็กกล่อง50x25x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 13.5กก.

7.6 ราคาเหล็กกล่อง50x25x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 18.2กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

8. ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

8.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.    bks steel ราคา บาท นน 10.0กก.

8.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 11.4กก.

8.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 12.9กก.

8.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 15.2กก.

8.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 16.6กก.

8.6 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 20.0กก.

8.7 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 22.4กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

9. ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

9.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.6กก.

9.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 25.0กก.

9.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 30.9กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

10. ราคาเหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

10.1 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม. bks steel ราคา บาท นน 15.1กก.

10.2 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม. bks steel ราคา บาท นน 16.6กก.

10.3 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.7กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

11. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่

11.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 12.5กก.

11.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 15.2กก.

11.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 16.7กก.

11.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.4กก.

11.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7 มม.                 bks steel ราคา บาท นน 22.8กก.

11.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 25.4กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 3"ยาว 6 เมตร

12. ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

12.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 12.2กก.

12.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 14.0กก.

12.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.3กก.

12.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 19.1กก.

12.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 20.8กก.

12.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม. bks steel ราคา บาท นน 23.5กก.

12.7  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม. bks steel ราคา บาท นน 25.6กก.

12.8  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 28.5กก.

12.9  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 35.0กก.

12.10 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 39.4กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"/2มาตราฐาน โรงใหญ่

13. ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

13.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 15.3กก.

13.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.3กก.

13.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

13.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 22.6กก.

13.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 27.9กก.

13.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 30.7กก.

13.7  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 37.8กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

14. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

14.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.2กก.

14.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 21.2กก.

14.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 24กก.

14.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 28.9กก.

14.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 32.2กก.

14.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 40.1กก.

14.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 44.7กก.

14.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 57.6กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 3" ยาว 6 เมตร

15. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

15.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 16.3กก.

15.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 19กก.

15.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 23.1กก.

15.4  ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 25.5กก.

15.5 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 28.1กก.

15.6 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 32.4กก.

15.7 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 34.6กก.

15.8 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 38.4กก.

15.9 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 47.7กก.

15.10 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 53.8กก.

15.11 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 59.3กก.

15.12 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 70.2กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"มาตราฐาน โรงใหญ่

16. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

16.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

16.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 64.5กก.

16.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 85.3กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3" มาตราฐาน โรงใหญ่

17. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

17.1 เหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 27กก.

17.2 เหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 30.8กก.

17.3 เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 34กก.

17.4 เหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 41.5กก.

17.5 เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 46.4กก.

17.6 เหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 57กก.

17.7 เหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 63.8กก.

17.8 เหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 83.4กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร

18. เหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

18.1 เหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 31.1กก.

18.2 เหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 38.1กก.

18.3 เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 52.5กก.

18.4 เหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 65.4กก.

18.5 เหล็กกล่อง 125x75x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 72.9กก.

18.6 เหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JISg bks steel ราคา บาท นน 96.6กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 5"ยาว 6 เมตร 

19. เหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่

19.1 เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 38.2กก.

19.2 เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 52.4กก.

19.3 เหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 65.2กก.

19.4 เหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 73.4กก.

19.5 เหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 80.7กก.

19.6 เหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 95.6กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6" ยาว 6 เมตร

20. เหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

20.1 เหล็กกล่อง 150x75x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 43.7กก.

20.2 เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

20.3 เหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 74.8กก.

20.4 เหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 82.4กก.

20.5 เหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 108.4กก.

 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 6" ยาว 6 เมตร

21. เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21.1  เหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 61กก.

21.2   เหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 84.6กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

22. เหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

22.1 เหล็กกล่อง 150x100x2.7 มม.bks steel ราคา บาท นน 59.6กก.

22.2 เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 66.1กก.

22.3 เหล็กกล่อง 150x100x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 81.8กก.

22.4 เหล็กกล่อง 150x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 91.8กก.

22.5 เหล็กกล่อง 150x100x6.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 121.8กก.

22.6 เหล็กกล่อง 150x100x9.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 177.4กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 6" ยาว 6 เมตร

23. เหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

23.1 เหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 48.8กก.

23.2 เหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

23.3 เหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 66.7กก.

23.4 เหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 83.1กก.

23.5 เหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 91.5กก.

23.6 เหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 122.9กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 8" ยาว 6 เมตร

24. เหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

24.1 เหล็กกล่อง 200x100x2.3 มม. bks steel ราคา บาท นน 67กก.

24.2 เหล็กกล่อง 200x100x2.7 มม. bks steel ราคา บาท นน 72กก.

24.3 เหล็กกล่อง 200x100x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 80.6กก.

24.4 เหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 99.7กก.

24.5 เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 111.2กก.

24.6 เหล็กกล่อง 200x100x5.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 123กก.

24.7 เหล็กกล่อง 200x100x6.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 147กก.

24.8 เหล็กกล่อง 200x100x7.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 169.3กก.

24.9 เหล็กกล่อง 200x100x8.0 มม.JISbks steel ราคา บาท นน 195.5กก.

24.10 เหล็กกล่อง 200x100x9.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 217.7กก.

24.11 เหล็กกล่อง 200x100x10.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 236.7กก.

24.12 เหล็กกล่อง 200x100x12.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 280.9กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4" ยาว 6 เมตร

25. เหล็กกล่อง 8"x 6"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

25.1 เหล็กกล่อง 200x150x4.5 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 130.4กก.

25.2 เหล็กกล่อง 200x150x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 172.9กก.

25.3 เหล็กกล่อง 200x150x9.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 256กก.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 8"x 6" ยาว 6 เมตร

26. เหล็กกล่อง 10"x4"JISมาตราฐานโรงใหญ่

26.1 เหล็กกล่อง 250x100x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 129.9กก.

26.2 เหล็กกล่อง 250x100x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 170.6กก.

26.3 เหล็กกล่อง 250x100x9.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 256.7กก.

 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 10"x 4 " ยาว 6 เมตร

27. เหล็กกล่อง 10"x6"JISมาตราฐานโรงใหญ่

27.1 เหล็กกล่อง 250x150x4.5 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 149.5กก.

27.2