เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กแบน ราคาแฟลตบาร์ Flat Bar

 

 

 

      

 

 

2456

 ขนาดเหล็กแบน

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

..............................................................................

bks steel

.............................

bks steel

............................

bks steel

............................

bks steel

............................

bks steel

............................

bks steel

............................

 

เหล็กแบนหน้าต่าง  1/2 ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน  12 มิล

ราคาFlat Bar 12mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

1.7 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

2.0 Kg. bks

 

 

มีทำ 2 รุ่น

     

ราคาเหล็กแบน  5/8  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 15 มิล 

ราคาFlat Bar 15mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

2.2 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

2.9 Kg. bks

มีทำ 2 รุ่น      

ราคาเหล็กแบน  3/4  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 19 มิล 

ราคาFlat Bar 19mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

2.6 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

3.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

3.9 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

5.2 Kg. bks

มีทำ 4 รุ่น  

ราคาเหล็กแบน 1"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 25 มิล 

ราคาFlat Bar 25mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

3.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

5.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

13.2 Kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น    

ราคาเหล็กแบน 1"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 25 มิล 

ราคาFlat Bar 25mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

4.7 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

7.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

10.5 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

13.7 Kg. bks

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"1/4  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 32 มิล 

ราคาFlat Bar 32mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

4.4 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

5.8 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

6.6 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

9.0 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

12.9 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

17.2 Kg. bks

ราคาเหล็กแบน 1"1/4 ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 32 มิล 

ราคาFlat Bar 32mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

6.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

8.6 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

13.5 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

17.4 Kg. bks

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 38 มิล 

ราคาFlat Bar 38mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

5.3 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

7.9 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

17.8 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

21.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 15.0 มิล

28.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 19.0 มิล

34.9 Kg. bks

ราคาเหล็กแบน 1"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 38 มิล 

ราคาFlat Bar 38mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

7.2 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

10.5 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

15.6 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

20.9 Kg. bks

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 44 มิล  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 44 มิล 

ราคาFlat Bar 44mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

 6.0Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

9.0Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

12.0Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

18.2Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

24.5Kg. bks

มีทำ 5 รุ่น 
 

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0  มิล

7.0Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5  มิล

10.5Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

11.2Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

23.2Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 15.0 มิล

36.5Kg. bks

 

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

9.5 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

13.8 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0  มิล

21.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

27.5 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 16.0 มิล

36.8 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 19.0 มิล

44.0Kg. bks

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 25.0 มิล

57.6 Kg. bks

 มีทำ 7 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

11.9 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

13.2 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

36.6 Kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 3.0 มิล

9.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

18.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

27.2 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

35.9 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

47.5 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

57.8 Kg. bks

 

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

74.5 Kg. bks

 มีทำ 7 รุ่น        
 

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

10.4 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 3.5 มิล

12.3 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

13.6Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

15.3Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

21.0 Kg.P

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

30.7 Kg. P

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

34.8 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

41.2 Kg.P

 /ส

แบนตัด

หนา 16.0 มิล

57.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 25.0 มิล

92.4 Kg. bks

 

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

21.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

21.2 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

41.8 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

55.4Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

66.7Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

86.7Kg. bks

ราคาเหล็กแบน 3"1/2  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 90 มิล 

ราคาFlat Bar 90mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

25.0 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9  มิล

38.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

50.7 Kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น    
 

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

13.7 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

20.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

22.6 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

46.2 Kg. bks

 

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 16 มิล

 Kg. P

 มีทำ 8 รุ่น      

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 6 มิล

27.6 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

41.3 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

55.4 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

79.4 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

86.3 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

116.1 Kg. bks

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 125mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

17.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

23.2 Kg. bks

/ส

แบนตัด

หนา 4.5  มิล

25.3 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

35.2 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

52.4 Kg. bks

 
 /ส

แบนตัด

หนา 12  มิล

69.7 Kg.

  bks

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 5mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

90.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 19 มิล

114.7 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 25 มิล

152.0 Kg. bks

   

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 5mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

23.1 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

34.1 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

53.0 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

68.4 Kg. bks

 มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 150 มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

21.0 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

27.6 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

31.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 5 มิล

34.2 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

41.8 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

63.0 Kg. bks

 

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 150  มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

69.2 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

84.0 Kg.P

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

108.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 19  มิล

138.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 25 มิล

181.4 Kg. bks

มีทำ 11 รุ่น

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 150  มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

62.2 Kg. bks

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

83.5 Kg. bks

มีทำ 2 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 7"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 170  มิล 

ราคาFlat Bar  170mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

70.5 Kg. bks

มีทำ 1 รุ่น


 
 

ราคาเหล็กแบน 8"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 200 มิล 

ราคาFlat Bar 200 mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

55.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

83.0 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

92.4 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

117.1 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

145.5 Kg. bks

 
 /ส

แบนตัด

หนา 19 มิล

182.6 Kg. bks

ราคาเหล็กแบน 10"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 250 มิล 

ราคาFlat Bar  250mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

70.9 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

105.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

115.7 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

139.4 Kg. bks

 มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 12"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กแบน 300  มิล 

ราคาFlat Bar 300 mm.

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

83.2 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

124.5 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

138.8 Kg. bks

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

174.8 Kg. bks

  มีทำ 4 รุ่น  

 

    เหล็กแบน(Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบนรีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัดเหล็กแบนหน้าต่างกว้าง4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบนใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสมเหล็กแบนที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

thaiflag small Thailand