เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาแป๊บโปร่ง ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาไลน์เกรต ราคาเสาเหล็ก

ราคาเหล็กกล่อง ราคาSquare Pipe

  

       

  

  

 

ใบเสนอราคา

BKS STEEL

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง
ราคาเหล็กแป๊ปโปร่งราคาเหล็กกล่อง ราคาSquare Pipe

 โทรสั่ง 081-735-9191

โทรสั่งของ 081-887-9449

bks steel.com

.....................................................................................

 ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

 

ราคาเหล็กกล่อง 12mm x 12 mm 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 1/2 x1/2 6m.

 /ส

1.2 มิล.

2.4 Kg. bks

 /ส

1.5 มิล.

2.8 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล.

3.2 Kg. bks

มีทำ  3รุ่น

 
     

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 5/8 x 5/8 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 16mm x 16 mm

 /ส

1.2 มิล.

3.2 Kg. bks

 /ส

1.5 มิล.

3.7 Kg. bks

มีทำ 

2รุ่น

       

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 3/4 x 3/4 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steell

ราคาเหล็กกล่อง 18mm x 18 mm

 /ส

1.2 มิล.

3.5 Kg. bks

 /ส

1.5 มิล.

4.3 Kg. bks

 /ส

1.7 มิล.

4.5 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล.

5.0 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล.

5.7 Kg. bks

   

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 7/8 x 7/8 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 21mm x 21 mm

 /ส

1.2 มิล.

4.2 Kg. bks

 /ส

1.5 มิล.

4.9 Kg. bks

 /ส

1.8 มิล.

5.9 Kg. bks 

 /ส

2.0 มิล.

6.5 Kg. bks

 

มีทำ 

4รุ่น

   

ราคาเหล็กกล่อง 25mm x 25mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1" x 1"

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.2 mm.

กัลวาไนซ์

 4.3 kg. F4 

 /ส

1.2 มิล.

พ่นข้าง

5.0 Kg. bks

 /ส 1.4 มิล.

JIS

5.8 Kg. bks

 /ส

 1.7 มิล.

JIS.

7.0 Kg. bks

 /ส

 2.0มิล.

มอก.

7.6 Kg. bks

 /ส

 2.3มิล.

มอก.

8.60 Kg. bks

 /ส

 3.2มิล.

JIS

11.00 Kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 32mm x 32mm    

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.2 มิล.

พ่นข้าง

6.7 Kg. bks

 /ส

1.4 มิล.

JIS

7.7 Kg. bks

 /ส

1.7 มิล.

JIS

9.4 Kg. bks

 /ส

2.0 มิล.

JIS

10.4Kg. bks

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

11.5Kg. bks

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

15.5 Kg. bks

มีทำ 

5รุ่น


 

ราคาเหล็กกล่อง 38mm x 38mm    

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.2 มิล.

A

8.0Kg. bks

 /ส

1.4 มิล.

JIS

9.30 Kg. bks

 /ส

1.7 มิล.

JIS

11.3Kg. bks

 /ส

2.0 มิล.

JIS

12.6Kg. bks

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

13.6Kg. bks

 /ส

3.2 มิล.

JIS

18.40 Kg. bks

มีทำ 

5รุ่น


ราคาเหล็กกล่อง 40mm x 40mm    

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 40mm x 40mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.4 มิล.

A

9.9Kg. bks

 /ส

2.3 มิล.

JIS

14.7Kg. bks 

 /ส

3.2 มิล.

JIS

20.1Kg. bks

/ส

4.0 มิล.

JIS

23.5Kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 50mm x 50mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 2"

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.4 มิล.

JIS

12.3Kg. bks

 /ส

1.7 มิล.

JIS

15.0kg. bks

 /ส

2.0 มิล.

JIS

16.5kg.bks

355 /ส

2.3 มิล.

มอก.

18.0 Kg. bks

 /ส

3.2 มิล.

JIS

24.5kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

JIS

30.1Kg.bks

 /ส

4.5 มิล.

JIS

33.6Kg.bks

ราคาเหล็กกล่อง 50mm x 50mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 2"

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

 5.0 มิล.

JIS

37.9Kg. bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

43.6Kg.bks

มีทำ 

9รุ่น

     

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.5 มิล.

A

15.0Kg.bks

 /ส

1.7 มิล.

JIS

17.3Kg.bks

 /ส

2.0 มิล.

JIS

20.3Kg.bks

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

22.4Kg.bks 

 /ส

2.8 มิล.

JIS

27.7Kg.bks

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

30.8kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

38.0Kg.bks

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

4.5 มิล.

JIS

42.1Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

55.0Kg.bks

มีทำ 

9รุ่น

 

ราคาเหล็กกล่อง 65mm x 65mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2  

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.7 มิล.

A

20.2Kg.bks 

 /ส

2.3 มิล.

JIS

24.9Kg.bks

 /ส

3.2 มิล.

JIS

34.0Kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

JIS

41.5Kg.bks

 /ส

4.5 มิล.

JIS

46.3Kg.bks

 /ส

 6.0 มิล.

JIS

59.5Kg.bks

มีทำ 

6รุ่น

 

ราคาเหล็กกล่อง 70mm x 70mm   

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 70mm x 70mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.5 มิล.

17.2 Kg..bks 

 /ส

1.8 มิล.

21.0 Kg..bks 

 /ส

2.0 มิล.

23.4 Kg..bks 

มีทำ 

3รุ่น

 
   
 

ท่อเหลี่ยม 75 x 75 ยาว 6 m

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

1.4 มิล.

JIS

19.1 Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

68.2 Kg.bks

ท่อเหลี่ยม  75 x 75 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

1.7 มิล.

JIS

23.20 Kg.bks

 /ส

2.0 มิล.

JIS

25.5 Kg.bks

 ส

2.3 มิล.

JIS

28.20 Kg.bks

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

38.3 Kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

48.7 Kg.bks

/ส

4.5 มิล.

JIS

52.5 Kg.bks

 /ส

5.0 มิล.

JIS

57.9Kg.bks

ท่อเหลี่ยม  80 x 80 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

3.2 มิล.

JIS

42.9 Kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

JIS

52.70 Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

77.60 Kg.bks

มีทำ 

3รุ่น

   

ท่อเหลี่ยม  89 x 89 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

2.3 มิล.

JIS

34.50 Kg.bks

 /ส

3.2 มิล.

JIS

46.8 Kg.bks

 /ส

3.5 มิล.

A

46.8 Kg.bks

 /ส

4.5 มิล.

A

70.8 Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

84.4 Kg.bks

มีทำ 

5รุ่น

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

  /ส

2.0 มิล.

JIS

34.9 Kg.bks

 /ส

2.3 มิล.

JIS

38.0 Kg.bks

 /ส

2.5 มิล.

JIS

44.2 Kg.bks

 /ส

2.8 มิล.

JIS

47.3Kg.bks

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

52.5 Kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

65.4 Kg.bks

 /ส

4.5 มิล.

มอก.

 73.0Kg.bks

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

5.0 มิล.

JIS

80.7 Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

96.6 Kg.bks

/ ส

8.0 มิล.

JIS

124.0Kg.bks

 /ส

9.0 มิล.

JIS

139.9Kg.bks

 /ส

10 มิล.

JIS

155.8Kg.bks

 

 

ท่อเหลี่ยม  125 x 125 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

2.3 มิล.

JIS

48.5Kg.bks

1,590 /ส

3.2 มิล.

JIS

66.6Kg.bks

 /ส

3.6 มิล.

JIS

74.4kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

JIS

81.9Kg.bks

 /ส

4.5 มิล.

JIS

91.60Kg.bks

 /ส

5.0 มิล.

JIS

102.0Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

120.2Kg.bks

ท่อเหลี่ยม  125 x 125 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

9.0 มิล.

JIS

178.3Kg.bks

           

ท่อเหลี่ยม 150 x 150 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

2.4 มิล.

A

66.4Kg.bks

/ส

2.7 มิล.

A

72.0Kg.bks

       

ท่อเหลี่ยม 150 x 150 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

3.2 มิล.

JIS

80.4Kg.bks

 /ส

4.0 มิล.

JIS

98.9Kg.bks

 /ส

4.5 มิล.

มอก.

111.3Kg.bks

 /ส

5.0 มิล.

JIS

122.1Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

มอก.

146.8Kg.bks

 /ส

8.0 มิล.

JIS

195.4Kg.bks

 /ส

 9.0 มิล.

JIS

217.0kg.bks

ท่อเหลี่ยม  175 x 175 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

4.5 มิล.

JIS

130.2Kg.bks

 /ส

5.0 มิล.

JIS

142.9Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

172.2Kg.bks

 /ส

9.0 มิล.

JIS

254.8Kg.bks

มีทำ 

4รุ่น

 

ท่อเหลี่ยม  200 x 200 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

 4.0 มิล.

JIS

134.1Kg.bks

 /ส

5.0 มิล.

JIS

165.8Kg.bks

 /ส

6.0 มิล.

มอก.

197.8Kg.bks

 /ส

8.0 มิล.

JIS

262.5Kg.bks

 /ส

9.0 มิล.

มอก.

296.8Kg.bks

 /ส

10 มิล.

JIS

323.6Kg.bks

/ส

12 มิล.

JIS

382.0Kg.bks

ท่อเหลี่ยม  250 x 250 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

4.5 มิล.

JIS

189.3Kg.bks

 /ส

5.0 มิล.

JIS

208.7g.bks

 /ส

6.0 มิล.

JIS

249.0kg.bks

/ส

8.0 มิล.

JIS

329.2Kg.bks

/ส

9.0 มิล.

JIS

372.4Kg.bks

/ส

10 มิล.

JIS

406.7Kg.bks

/ส

12 มิล.

JIS

484.5Kg.bks

ท่อเหลี่ยม  300 x 300 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 /ส

 4.5 มิล.

JIS

228.5Kg.bks

/ส

5.0 มิล.

JIS

252.8Kg.bks

/ส

6.0 มิล.

JIS

326.5Kg.bks

/ส

8.0 มิล.

JIS

395.2Kg.bks

/ส

9.0 มิล.

JIS

448.5Kg.bks

/ส

10.0 มิล.

JIS

492.8Kg.bks

/ส

12 มิล.

JIS

587.0Kg.bks

 

 

 

    เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ 

เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน

นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand