ราคารางน้ำ ราคาซีชาแนล ราคารางยู ราคารางหนา ราคาซีรางน้ำ ราคาซี ราคาC-Channel

        

 

2456

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel Specification 

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

.....................................................................................................................

ราคาเหล็กรางน้ำ U 2" x 1"ยาว 6 เมตร bks steel  รุ่น น้ำหนัก 22.2 กิโล/เส้น 21/06/65

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel  ราคา 790บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 50 x 25 x 5 x 6 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 3.7กก/เมตร

ราคาเหล็กรางน้ำ U 3" x 1"1/2 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 40.8 กิโล 

โทรสั่งของ  061-539-1789  bks steel ราค 1,290บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 75 x 40 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร  bks steelรุ่น6.8 กก/เมตร 

ราคาเหล็กรางน้ำ U 4" x 2" ยาว 6 เมตร bks steel  รุ่น 55.8 กิโล

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา1,695บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 100 x50x5 x 7.5 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 9.3 กก/เมตร    

ราคาเหล็กรางน้ำ U  5" x 3" ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 77.40 กิโล

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 2,450บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 125 x65x6 x 8 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 12.9 กก/เมตร    

  ราคาเหล็กรางน้ำ U  6" x 3"  bks steelรุ่น 107 กิโล รุ่นมีตามท้องตลาด

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 3,290บาท/เส้น

ราคา C-Channel 150x75x6.5x10 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 17.83 กก/เมตร     

6

 ราคาเหล็กรางน้ำ U  6" x 3"  bks steelรุ่น 142 กิโล รุ่นหนาพิเศษ

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 4,560บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 150x75x9x12.5 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 23.66 กก/เมตร 

7

ราคาเหล็กรางน้ำ U 180x75x7x10.5  ยาว 6 เมตร bks steelรุ่น 128 กิโล 

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 4,900บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 180x75x7x10.5 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 21.33 กก/เมตร 

 8

ราคาเหล็กรางน้ำ U  8"x  80mm  bks steel รุ่น 148 กิโล รุ่นมีตามท้องตลาด

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel ราคา 5,590บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 200x80x7.5x11 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 24.66 กก/เมตร

 9

ราคาเหล็กรางน้ำ U  8"x 90mm  bks steel รุ่น 182 กิโล รุ่นหนาพิเศษ

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 6,900บาท/เส้น

ราคา C-Channel 200x90x8x13.5 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 30.33 กก/เมตร  

 10

ราคาเหล็กรางน้ำ U  10"  bks steel  รุ่น 207.6 กิโล รุ่นมีตามท้องตลาด

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel ราคา 8,700บาท/เส้น

ราคา C-Channel 250x90x9x13 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 34.6 กก/เมตร 

 11

ราคาเหล็กรางน้ำ U  10"   bks steel รุ่น 241.2 กิโล รุ่นหนาพิเศษ

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 10,500บาท/เส้น

ราคา C-Channel 250x90x11x14.5 ยาว6เมตร  bks steelรุ่น 40.2 กก/เมตร 

 12

ราคาเหล็กรางน้ำ U  12"  bks steelรุ่น 228.6 กิโล รุ่นมีตามท้องตลาด

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 9,950บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 300x90x9x13 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น 38.10 กก/เมตร

 13

ราคาเหล็กรางน้ำ U  12"  bks steel  รุ่น 262.8 กิโล รุ่นหนาพิเศษ

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel ราคา 11,000บาท/เส้น

ราคา C-Channel 300x90x10x15.5 ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น  43.8 กก/เมตร

14

 ราคาเหล็กรางน้ำ U  12"  bks steel รุ่น 291.6 กิโล รุ่นหนามากพิเศษ

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel ราคา 12,500บาท/เส้น 

ราคา C-Channel 300x90x12x16 รุ่น48.6กก/เมตร

15

ราคาเหล็กรางน้ำ U 380x100x10.5x16 ยาว 6 เมตร  bks steel รุ่น 327 กิโล

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel ราคา 13,900บาท/เส้น รุ่น 54.5 กก/เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รางน้ำ,เหล็กรางน้ำ เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539 ผลิตจากเหล็กกล้ารีดร้อน มีลักษณะเป็นรูปตัว U ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง แท่นเครื่อง หอคอย และโครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ สามารถรับน้ำหนักมากได้ดี ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐานจึงนิยมใช้กันมาก เช่น สะพาน เสาตอม่อ โครงสร้างรถยนต์ (เหล็กรางน้ำใช้ทำ ?แชสซี?รถ) เหล็กรางน้ำ ขนาดมาตรฐาน จะต้องมีหน้าตัดเรียบ ปีกขาทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น เพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น


ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล  

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 

ราคาเหล็ก  
 
 
 
 
 
 
thaiflag small Thailand