ราคาบีม H ราคาเสาเอชบีมH ราคาHB

 

ราคาH ยาว9เมตร ราคาH ยาว12เมตร

 

 

 

    

 BKS STEEL.COM

ราคาH เอชบีม ราคาHB

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

......................................................................................................................

1 .ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8  นน.17.2 Kg/m.

โทรสั่งของ  061-539-1789  bks steel   

1 .1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)bks steel.comขาย บาท ยาว 6 เมตร น้ำหนัก103.2กิโล/เส้น  

1 .2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 9 เมตร  น้ำหนัก154.8กิโล/เส้น

1 .3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 12 เมตร น้ำหนัก206.4กิโล/เส้น

 โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

2.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  นน. 23.8 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 6เมตร น้ำหนัก142.8กิโล/เส้น

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 9เมตร น้ำหนัก214.2กิโล/เส้น

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก285.6กิโล/เส้น

 โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

3.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10  นน. 31.5 Kg/m.

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก189กิโล/เส้น

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก283.5กิโล/เส้น

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก378กิโล/เส้น

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

4.ราคาเหล็ก H เอชบีม 175x175x7.5x11  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก241.2กิโล/เส้น

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก361.8กิโล/เส้น

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)bks steelขายบาท ยาว12เมตรน้ำหนัก482.4กิโล/เส้น

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

5.ราคาเหล็ก H เอชบีม200x200x8x12  นน. 49.9 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(299.4Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก299.4กิโล/เส้น

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(49.9Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก449.1กิโล/เส้น

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(49.9Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก598.8กิโล/เส้น

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

6.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก434.4กิโล/เส้น

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก651.6กิโล/เส้น

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก868.8กิโล/เส้น

 

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

7.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก564กิโล/เส้น

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก 846กิโล/เส้น

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก1,128กิโลเส้น

 โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

8.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 6 เมตรน้ำหนัก822กิโล/เส้น

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 9 เมตรน้ำหนัก1,233กิโล/เส้น

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19(137Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก1,644กิโล/เส้น

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

9.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21  นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21(172Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 6 เมตรน้ำหนัก1,032กิโล/เส้น

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21(172Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 9 เมตรน้ำหนัก1,548กิโล/เส้น

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21(172Kg/m)bks steelขายบาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก2,064กิโล/เส้น

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคา 400x400 รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m.

10. ราคาH 414x405x18x28mm.bks steel น้ำหนัก232Kg/m.

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

10.1.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 6 เมตร. น้ำหนัก 1,392กิโล/เส้น

10.2.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 9 เมตร.น้ำหนกั 2,088กิโล/เส้น

10.3.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)bks steelขาย บาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก2,784กิโล/เส้น

โทรสั่งH บีม 061-539-1789 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

 

 

 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้
จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก
ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กHB 

 

        ราคาเอชบีม ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature ราคาเหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น ราคาเสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

 
 
thaiflag small Thailand