เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาบีม H ราคาเสาเอชบีมH ราคาHB

 

ราคาH ยาว9เมตร ราคาH ยาว12เมตร

 

 

 

 

 

ราคาH เอชบีม ราคาHB 

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

......................................................................................................................

.............................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 6 เมตร

.............................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 9 เมตร

..............................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 12 เมตร

1 .ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8  นน.17.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

1 .1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8ยาว 6 เมตร  บาท  

1 .2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8ยาว 9 เมตร  บาท  

1 .3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8ยาว 12 เมตร  บาท  

 

6 เมตร/นน 103.2 Kg.

 

 

9 เมตร/นน 154.8 Kg.

 

12 เมตร/นน  206.4 Kg.

 

2.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  นน. 23.8 Kg/m.

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9ยาว 6 เมตร  บาท

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9ยาว 9 เมตร  บาท

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9ยาว 12 เมตร  บาท

 

 

6 เมตร/นน 142.8 Kg.

 

 

ยาว 9 เมตร

นน 214.2 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 285.6 Kg.

 

3.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10  นน. 31.5 Kg/m.

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10ยาว 6 เมตร  บาท

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10ยาว 9 เมตร  บาท

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10ยาว 12 เมตร บาท

 

6 เมตร/นน 189 Kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 283.5 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 378 Kg.

 

4.ราคาเหล็ก H เอชบีม 175x175x7.5x11  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11ยาว 6 เมตร  บาท

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11ยาว 9 เมตร  บาท

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11ยาว 12 เมตร  บาท

 

6 เมตร/นน 241.2 Kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 361.8 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 482.4 Kg.

 

5.ราคาเหล็ก H เอชบีม200x200x8x12  นน. 49.9 Kg/m.

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12ยาว เมตร บาท

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12ยาว เมตร  บาท

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12ยาว เมตร  บาท

 

6 เมตร/นน 299.4 Kg.

 

 

ยาว 9 เมตร

นน 449.10 Kg.

 

 

 

ยาว 12 เมตร

นน 598.8 Kg.

 

 

6.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14ยาว เมตร  บาท

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14ยาว เมตร  บาท

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14ยาว เมตร  บาท

 

6 เมตร/นน 434.4 Kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 651.6 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 868.8 Kg.

 

7.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15ยาว 6 เมตร  บาท

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15ยาว 9 เมตร  บาท

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15ยาว 12 เมตร บาท

 

6 เมตร/นน 564 Kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 846 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 1,128 Kg.

 

8.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ  064-468-2654bks steel

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19ยาว 6 เมตร  บาท

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19ยาว 9 เมตร  บาท

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19ยาว 12 เมตร  บาท

6 เมตร/นน 822 Kg.

 

 

ยาว 9 เมตร

นน 1,233 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 1,644 Kg.

 

9.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21  นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21ยาว 6 เมตร  บาท

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21ยาว 9 เมตร บาท

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21ยาว 12 เมตร  บาท

6 เมตร/นน 1,032 Kg.

 

 

ยาว 9 เมตร

นน 1,548 Kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 2,064 Kg.

 

 

รุ่น H 400x400 น้ำหนัก 232กิโล/เมตร

10.ราคาH 414x405x18x28mm.bks steel นน 232กิโล/เมตร

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

10.1.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว 6 เมตร. นน 1,392กิโล

10.2.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว 9 เมตร.นน 2,088กิโล

10.3.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว 12 เมตร.นน 2,784กิโล

โทรสั่งของ 064-468-2654bks steel

ยาว 6 เมตร. นน 1,392กิโล

ยาว 9 เมตร. นน 2,088กิโล

ยาว 12 เมตร.

นน 2,784กิโล

 

 

 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้
จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก
ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กHB 

 

        ราคาเอชบีม ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature ราคาเหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น ราคาเสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

 
 

thaiflag small Thailand