ราคาแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ _SS400

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400 PLATE STEEL  

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลย โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.bks steel.com 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 20มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก466กก/แผ่น 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยครับ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยครับ ส่งวันนี้ครับ

ราคาเหล็กแผ่นดำ 8มิลx5'x20' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก584กก/แผ่น 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.แผ่นขนาดหน้ากว้าง150ซม ยาว6เมตร สั่งได้ค่ะ  

ราคาเหล็กแผ่นดำ 9มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก207กก/แผ่น 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ 8มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก183.4กก/แผ่น 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ 5'x10'x t 22mm bks steel.comขายบาท น้ำหนัก803กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 5'x10'x t 10mm bks steel.comขายบาท น้ำหนัก360กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ Steel Plate SS400 W 5'x L 20' THK 6mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก440กก/แผ่น โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ Steel Plate SS400 W 4'x L 8' THK 9mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก207กก/แผ่น โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ Steel Plate SS400 W 1.2M.x L 2.4M.THK 2mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก46.5กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ Steel Plate SS400 W 1.5M.x L 6M.THK 3mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก210กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ Steel Plate SS400 W 1.5M.x L 6M.THK 6mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก440กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ Steel Plate SS400 W 1.5M.x L 6M.THK 9mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก646กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก277กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก585กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 50มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก1,170กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400 PLATE STEEL  

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel.com

ราคาเหล็กแผ่นดำ PL 6.0mmx1,524mm x6,096mm. bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก440กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789. งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ PL 9.0mmx1,524mm x6,096mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก646กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789. งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ PL 15.0mmx1,219mm x2,438mm bks steel.comขายบาท

น้ำหนัก350กก/แผ่นโทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789. งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ 40มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก933กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789. งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400 PLATE STEEL

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel.com

ราคาเหล็กแผ่นดำ 4.5มิลx5'x10' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก165กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789. งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400 PLATE STEEL

ราคาเหล็กแผ่นดำมีทุกขนาด ของมีเลย โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789. bks steel.comเรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel.comเรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ 2.0มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก46.7กก/แผ่น 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำมีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่น061-539-1789..bks steel.comเรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ2.0มิลx5'x10' bks steel.comขายบาท น้ำหนัก73กก/แผ่น 

 

 

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.bks steel.com เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ 16มิลx4'x8' bks steel.comขายบาท โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789.

 

 

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

เหล็กแผ่นดำ 19มิลx4'x8'ราคาบาท ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ มีทุกขนาด ของมีเลยค่ะ โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ061-539-1789..bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

2456

ขนาดเหล็กแผ่นดำ SS 400

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

Steel Plate  mm x 1220 mm x 2440 mm.

..............................................................................

 ขนาดเหล็กแผ่นดำ SS 400

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

Steel Plate   mm x 1220 mm x 2440 mm.

..................................................................................

ขนาดเหล็กแผ่นดำ SS 400

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel

Steel Plate   mm x 1220 mm x 2440 mm.

...................................................................................

เหล็กแผ่นดำ 1.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต  SS 400 Steel Plate 1.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 23 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.2 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 1.2 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 27.6 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.4 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 1.4 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 32.6 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 1.5 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 1.5 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 35 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.6 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 1.6 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 37.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.7 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 1.7 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 39.8 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.8 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 1.8 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 42 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 2.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 46.7 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.3 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 2.3 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 54 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.5 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 2.5 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 59.6  Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.7 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 2.7 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 65.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 3.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 3.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 69 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 3.2 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 3.2 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 74.8 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 4.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 4.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 94 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 4.5 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 4.5 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 104.8 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 5.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต SS 400 Steel Plate 5.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 113.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 6.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 6.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา าท น้ำหนัก 141.3 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 7.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 7.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 159.6 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 8.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต  SS400 Steel Plate 8.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 284 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 9.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 9.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 ks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 207.2 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 10.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 10.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 230.6 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 12 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 12 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 277.5Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 15 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 15 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 350.0Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 16 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 16 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 374.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 18 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 18 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 420 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 19 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 19 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 443Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 20 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 20 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 467 Kg.

 

เหล็กแผ่นดำ 22 มม.กว้าง  4ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 22 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 523.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 25 มม.กว้าง 4 ฟุต ยาว  8ฟุต

SS 400 Steel Plate  25.0mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 585 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  28มม.กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate  28mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 660 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 30 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 30mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 700 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  32มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate  32mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 749.0Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  38มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate  38mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 887Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 40มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate 40mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก 933Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

SS 400 Steel Plate  mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก  Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 5'x10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

Steel Plate  mm x 1525 mm x 3050 mm.

เหล็กแผ่นดำ

5'x10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

Steel Plate  mm x 1525 mm x 3050 mm.

เหล็กแผ่นดำ

5'x10'

โทรสั่งของ  061-539-1789  bks steel

Steel Plate  mm x 1525 mm x 3050 mm.

เหล็กแผ่นดำ 2.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต SS 400 Steel Plate 2.0  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 73.2Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.3 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 2.3 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 84.5 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 2.5 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

Steel Plate 2.5 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 87.6 Kg. bks

 
 

เหล็กแผ่นดำ 3.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 3.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 105.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 3.2 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 3.2 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 115.4 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 4.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 4.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 140.2 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 4.5 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 4.5 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 165.1 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 5.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 5.0mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 176.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 6.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate  6.0mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 219.8 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 8.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต SS 400 Steel Plate 8.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 284 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 9.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 9.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ  061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 323.6Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 10.0มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate 10.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 360.2Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 12.0 มม.กว้าง 5ฟุต ยาว 10ฟุต SS 400 Steel Plate  12.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 438.5Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  15.0มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate  15.0mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 547.0 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 16.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต SS 400 Steel Plate 16.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 583.0Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 19.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 19.0  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 697.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 20.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 20.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก  733.0Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 22.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 22.0  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก 803Kg. bks

 
 

เหล็กแผ่นดำ 25 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate  25mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก  913.0Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก  Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ  มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

SS 400 Steel Plate  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคาบาท น้ำหนัก  Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ

5'x20'

สำหรับสิบล้อ

............................................

เหล็กแผ่นดำ

5'x20'

สำหรับสิบล้อ

เหล็กแผ่นดำ5'x20'

สำหรับสิบล้อ 

  เหล็กแผ่นดำ 6.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 6.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก  Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 9.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 9.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 12.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 12.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก Kg. bks

 

แผ่นดำหนา 

หน้ากว้าง 1.5เมตร  ยาว 6 เมตร

สิบล้อวิ่งสบาย

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

 เหล็กแผ่นดำ 15.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 15.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 061-539-1789  bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 19.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 19.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 061-539-1789 bks steel

ราคา บาท น้ำหนัก Kg. bks

 
 

 แผ่นดำหนา

กว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร

สิบล้อวิ่งสบาย

โทรสั่งของ  061-539-1789  bks steel

 เหล็กแผ่นดำ 20.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 20.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ  061-539-1789  bks steel

ราคา   บาท น้ำหนัก  Kg.

 
  ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย  ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

   แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก

 

 

 
 
thaiflag small Thailand