เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ _SS400

 

  

 

2456

ขนาดเหล็กแผ่นดำ

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

Steel Plate  mm x 1220 mm x 2440 mm.

..............................................................................

 ขนาดเหล็กแผ่นดำ

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

Steel Plate   mm x 1220 mm x 2440 mm.

..................................................................................

ขนาดเหล็กแผ่นดำ

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

Steel Plate   mm x 1220 mm x 2440 mm.

...................................................................................

เหล็กแผ่นดำ 1.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 1.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 645 บาท น้ำหนัก 23.6 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.2 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 1.2 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 710 บาท น้ำหนัก 28.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.4 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

Steel Plate 1.4 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 810 บาท น้ำหนัก 33.2 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.6 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 1.6 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 895 บาท น้ำหนัก 37. Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 1.7 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 1.7 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 970 บาท น้ำหนัก 41.7 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 2.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,045 บาท น้ำหนัก 45.9 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.3 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 2.3 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,160 บาท น้ำหนัก 51.0  Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.5 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 2.5 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,320 บาท น้ำหนัก 58.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 2.8 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 2.8 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,505 บาท น้ำหนัก 66.3 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 3.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 3.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,720 บาท น้ำหนัก 68.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 3.2 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 3.2 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,720 บาท น้ำหนัก 75.7 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 4.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 4.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 2,030 บาท น้ำหนัก 89.3 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 4.5 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 4.5 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 2,360 บาท น้ำหนัก 103.8 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 5.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 5.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 2,565 บาท น้ำหนัก 112.8  Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 6.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 6.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 3,100 บาท น้ำหนัก 136.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 8.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 8.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 4,165 บาท น้ำหนัก 183.4 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 9.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 9.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 4,700 บาท น้ำหนัก 207.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 10.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 10.0 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 5,235 บาท น้ำหนัก 230.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 12 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 12 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 6,295 บาท น้ำหนัก 277.3 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 15 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 15 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 8,350 บาท น้ำหนัก 351.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 16 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 16 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 8,940 บาท น้ำหนัก 376.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 19 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 19 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 10,600 บาท น้ำหนัก 445.6 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 20 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 20 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 10,625 บาท น้ำหนัก 468.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 22 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 22 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา  บาท น้ำหนัก 513.0 Kg.

เหล็กแผ่นดำ 25 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 25 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 13,595 บาท น้ำหนัก 585.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 28 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 28 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 16,025 บาท น้ำหนัก 653.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 30 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 30 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 17,260 บาท น้ำหนัก 703.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 32 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 32  mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 18,380 บาท น้ำหนัก 749.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 40 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต Steel Plate 40 mm x 4' x 8'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 25,615 บาท น้ำหนัก 933.0 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 5'x10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

Steel Plate  mm x 1525 mm x 3050 mm.

เหล็กแผ่นดำ

5'x10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

Steel Plate  mm x 1525 mm x 3050 mm.

เหล็กแผ่นดำ

5'x10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

Steel Plate  mm x 1525 mm x 3050 mm.

เหล็กแผ่นดำ 2.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 2.0  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 1,670 บาท น้ำหนัก 70.2 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 3.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 3.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 2,410 บาท น้ำหนัก 106 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 4.5 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 4.5 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 3,650 บาท น้ำหนัก 160.6 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 6.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 6.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 4,860 บาท น้ำหนัก 214.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 8.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 8.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 6,515 บาท น้ำหนัก 287.0 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 9.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 9.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 7,345 บาท น้ำหนัก 323.5Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 10.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate  10.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 8,150 บาท น้ำหนัก 359.0 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 12.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 12.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 9,875 บาท น้ำหนัก 435.0 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 15.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 15.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 13,030 บาท น้ำหนัก 548.0 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 19.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 19.0  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 16,585 บาท น้ำหนัก 697.5 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 20.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 20.0 mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 17,360 บาท น้ำหนัก 730.0 Kg. bks

 

เหล็กแผ่นดำ 25.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต Steel Plate 25.0  mm x 5' x 10'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 21,710 บาท น้ำหนัก 913.0 Kg. bks

 
 

เหล็กแผ่นดำ

5'x20'

สำหรับสิบล้อ

............................................

เหล็กแผ่นดำ

5'x20'

สำหรับสิบล้อ

เหล็กแผ่นดำ5'x20'

สำหรับสิบล้อ 

  เหล็กแผ่นดำ 6.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 6.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 11,900 บาท น้ำหนัก 435 Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 9.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 9.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 17,900 บาท น้ำหนัก 657Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 12.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 12.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 22,885 บาท น้ำหนัก 876.0Kg. bks

 

แผ่นดำหนา 

หน้ากว้าง 1.5เมตร  ยาว 6 เมตร

สิบล้อวิ่งสบาย

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 เหล็กแผ่นดำ 15.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 15.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 28,900 บาท น้ำหนัก 1,150Kg. bks

เหล็กแผ่นดำ 19.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 19.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา 32,955 บาท น้ำหนัก 1,386Kg. bks

 
 

 แผ่นดำหนา

กว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร

สิบล้อวิ่งสบาย

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 เหล็กแผ่นดำ 20.0 มม.กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต Steel Plate 20.0 mm x 5' x 20'

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคา  38,900 บาท น้ำหนัก 1,550 Kg.

 
  ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย  ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย 

.

 

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

   แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก

 

 

thaiflag small Thailand