เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์ เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

        

 

ราคา H ราคาWf ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

..............................................................................................................................

  ราคา H

ยาว 6 เมตร

..........................................................

  ราคา H

 ยาว 9 เมตร 

................................

 

  ราคา H 

ยาว 12 เมตร 

..............................

1. ราคาเหล็กH 100 x 50 x 5 x 7 mm.นน 9.30 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

1.1 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 6m.นน 55.8 Kg.=  บาท

1.2 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 9m.นน 83.7 Kg.=  บาท

1.3 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 12m. 111.6 Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร/นน 55.8 Kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 83.7Kg.

ยาว 12 เมตร

นน 111.6 Kg.

2.ราคาเหล็ก H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

2.1ราคาH 148x100x6x9 ยาว 6m.126.6 Kg.=  บาท

2.2ราคาH 148x100x6x9 ยาว 9m.189.9 Kg.=  บาท

2.3ราคาH 148x100x6x9 ยาว 12m.253.2 Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร/นน 126.60 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 189.90 kg.

  ยาว 12 เมตร

นน 253.20 kg.

3.ราคาเหล็ก H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.     

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

3.1 ราคาH 150x75x5x7 ยาว 6m. 84 Kg.=  บาท

3.2 ราคาH 150x75x5x7 ยาว 9m. 126 Kg.=  บาท

3.3 ราคาH 150x75x5x7 ยาว 12m.168 Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร/นน 84 kg.

  

ยาว 9 เมตร

นน 126 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 168 kg.

4.ราคาเหล็ก H 175x90x5x8  mm. นน. 18.10 kg/m. พิเศษ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 4.1 ราคาเหล็ก H 175x90x5x8 ยาว 6m.นน 108.6 Kg.= บาท

4.2 ราคาเหล็ก H 175x90x5x8 ยาว 9m.นน 162.9 Kg.=  บาท

4.3 ราคาเหล็ก H 175x90x5x8 ยาว 12m. 217.2Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร/นน 108.60 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 162.90 kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 217.20 kg.

 

5.ราคาเหล็ก H 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.    

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.1 ราคาเหล็กH 194x150x6x9 ยาว 6m.นน 183.6 Kg.=  บาท

5.2 ราคาเหล็กH 194x150x6x9 ยาว 9m.นน 275.4 Kg.=  บาท

5.3 ราคาเหล็กH 194x150x6x9 ยาว 12m. 367.2 Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร นน.183.6 Kg.

  ยาว 9 เมตร

นน 275.40 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 367.20 kg.

เรียกรุ่น H200x100

6. ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mm.นน.18.20 Kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.1 ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7 ยาว 6m.นน.109.2 Kg.=  บาท

6.2 ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7 ยาว 9m.นน.163.8 Kg.=  บาท

6.3 ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7 ยาว 12m. 218.4 Kg.=  บาท

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 109.20 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 163.80 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 218.40 kg.

  7. ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8mm.นน.21.30 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 7.1 ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8ยาว 6m.นน.127.8 Kg.  บาท 

 7.2 ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8 ยาว 9m.191.7 Kg.=  บาท

 7.3 ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8 ยาว 12m.255.6 Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร/นน 127.80 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 191.70 kg.

 

ยาว 12 เมตร 

นน 255.60 kg.

 

8.ราคาเหล็กH 200x204x12x12mm. นน. 56.20 kg/m.  พิเศษ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.1 ราคาเหล็กH 200x204x12x12ยาว 6m.น 337.2 Kg.= บาท

8.2 ราคาเหล็กH 200x204x12x12ยาว 9m. 505.8 Kg.=  บาท

8.3 ราคาเหล็กH 200x204x12x12ยาว 12m.674.4 Kg.=  บาท

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 337.20 kg.

 ยาว 9 เมตร

นน 505.80 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 674.40 kg.

9.ราคาเหล็กH 208x202x10x16 mm. นน. 65.70 kg/m. พิเศษ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

9.1 ราคาเหล็กH 208x202x10x16ยาว 6m.394.2 Kg. =  บาท

9.2 ราคาเหล็กH 208x202x10x16ยาว 9m.591.3 Kg.=  บาท

9.3 ราคาเหล็กH 208x202x10x16ยาว 12m.788.4 Kg.=  บาท

ยาว 6 เมตร/นน 394.20 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 591.30 kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 788.40 kg.

 

10.ราคาเหล็กH 244x175x7x11mm. นน. 44.10 kg/m.   Qp 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.1 ราคาเหล็กH 244x175x7x11ยาว 6m. 264.6 Kg.=  บาท

10.2 ราคาเหล็กH 244x175x7x11ยาว 9m.396.9 Kg.=  บาท

10.3 ราคาเหล็กH 244x175x7x11ยาว 12m.529.2 Kg.=  บาท

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 264.60 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 396.90 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 529.20 kg.

11.ราคาเหล็ก H 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m. 

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel พิเศษ

11.1 ราคาH 244x252x11x11ยาว 6m.386.4kg/m.=  บาท

11.2 ราคาH 244x252x11x11ยาว 9m. 579.6kg/m.=  บาท

11.3 ราคาH 244x252x11x11ยาว 12m. 772.8kg/m.= บาท

 /ส

 ยาว 6 เมตร

นน 386.40 kg.

  ยาว 9 เมตร

นน 579.60 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 772.80 kg.

12.ราคาเหล็กH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel พิเศษ

12.1 ราคาH 248x124x5x8ยาว 6m. 154.2kg/m.=บาท

12.2 ราคาH 248x124x5x8ยาว 9m. 231.3kg/m.=าท

12.3 ราคาH 248x124x5x8ยาว 12m. 308.4kg/m.=บาท

 /ส

 ยาว 6 เมตร

นน 154.20 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 231.30 kg.

 ยาว 12 เมตร

นน 308.40 kg.

13.ราคาเหล็ก H 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel พิเศษ

13.1 ราคา H 248x249x8x13ยาว 6m. 399kg/m.= บาท

13.2 ราคา H 248x249x8x13ยาว 9m. 598.5kg/m.= บาท

13.3 ราคา H 248x249x8x13ยาว 12m. 798kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร

นน 399 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 598.50 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 798 kg.

14.ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

14.1 ราคาH 250x125x6x9ยาว 6m.177.6kg/m.= บาท 

14.2 ราคาH 250x125x6x9ยาว 9m.266.4kg/m.= บาท

14.3 ราคาH 250x125x6x9ยาว 12m.355.2kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร/นน 177.60 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 266.40 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 355.20 kg.

15.ราคาเหล็กH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

15.1 ราคาH 294x200x8x12ยาว 6m.340.8kg/m.= บาท

15.2 ราคาH 294x200x8x12ยาว 9m.511.2kg/m.= บาท

15.3 ราคาH 294x200x8x12ยาว 12m.681.6kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร

นน 340.80 kg.

 ยาว 9 เมตร

นน 511.20 kg.

 ยาว 12 เมตร

นน 681.60 kg.

16.ราคาเหล็กH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel พิเศษ

16.1 ราคาH 294x302x12x12ยาว 6m.507Kg/m.=บาท

16.2 ราคาH 294x302x12x12ยาว 9m.760.5Kg/m.= บาท

16.3 ราคาH 294x302x12x12ยาว 12m.1,014Kg/m.= บาท

  ยาว 6 เมตร

นน 507 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 760.50 kg.

  ยาว 12 เมตร

นน 1,014 kg.

17.ราคาเหล็ก H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel พิเศษ

17.1 ราคา H 298x149x5.5x8ยาว 6m.192Kg/m.= บาท

17.2 ราคา H 298x149x5.5x8ยาว 9m.288Kg/m.= บาท

17.3 ราคา H 298x149x5.5x8ยาว 12m.384Kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร

นน 192 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 288 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 384 kg.

18.ราคาเหล็กH 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

18.1 ราคาH 298x201x9x14ยาว 6m.392.4Kg/m.= บาท

 18.2 ราคาH 298x201x9x14ยาว 9m.588.6Kg/m.= บาท

18.3 ราคาH 298x201x9x14ยาว 12m.784.8Kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร/นน 392.40 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 588.60 kg.

 

 ยาว 12 เมตร

นน 784.80 kg.

 

19.ราคาเหล็กH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m. 

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel พิเศษ

19.1 ราคาH 298x299x9x14ยาว 6m.522Kg/m.= บาท

19.2 ราคาH 298x299x9x14ยาว 9m.783Kg/m.= บาท

19.3 ราคาH 298x299x9x14ยาว 12m.1,044Kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร

นน 522 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 783 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,044 kg.

20.ราคาเหล็ก H 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

20.1 ราคาH 300x150x6.5x9ย 6m.220.2 kg/m.=บาท

20.2 ราคาH 300x150x6.5x9ย 9m.330.3 kg/m.=บาท

20.3  H 300x150x6.5x9ย 12m.440.4 kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

21.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

21.1 ราคาH 300x305x15x15ย 6m.636 kg/m.=บาท

21.2 ราคาH 300x305x15x15ย 9m.954 kg/m.=บาท

21.3 ราคาH 300x305x15x15ย 12m.1,272 kg/m.=บาท

 ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

22.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

22.1 ราคาH 304x301x11x17ย 6m.220.2 kg/m.= บาท

22.2 ราคาH 304x301x11x17ย 9m. 330.3 kg/m.= บาท

22.3 ราคาH 304x301x11x17ย 12m. 440.4 kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร/นน 220.20 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

23.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

23.1 ราคาH 336x249x8x12ย 6m. 415.2 kg/m.= บาท

23.2 ราคาH 336x249x8x12ย 9m. 622.8 kg/m.= บาท

23.3 ราคาH 336x249x8x12ย 12m. 830.4 kg/m.= บาท

ยาว 6 เมตร

นน 415.2 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 622.8 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 830.4 kg.

24.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

24.1 ราคาH 338x351x13x13ย 6m. 636 kg/m.= บาท

24.2 ราคาH 338x351x13x13ย 9m. 954 kg/m.= บาท

24.3 ราคาH 338x351x13x13ย 12m. 1,272 kg/m.= บาท


ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.


ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

25.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

25.1 ราคาH 340x250x9x14ย 6m. 478.2 kg/m.=บาท 

25.2 ราคาH 340x250x9x14ย 9m. 717.3 kg/m.=บาท

25.3 ราคาH 340x250x9x14ย 12m. 956.4 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 478.2 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 717.3  kg.

ยาว 12 เมตร

นน 956.4 kg.

26.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

26.1 ราคาH 344x348x10x16ย 6m. 690 kg/m.=บาท

26.2 ราคาH 344x348x10x16ย 9m. 1,035 kg/m.=บาท

26.3 ราคาH 344x348x10x16ย 12m. 1,380 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 690 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,035 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,380 kg.

27.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

27.1 ราคาH 344x354x16x16ย 6m. 786 kg/m.=บาท  

27.2 ราคาH 344x354x16x16ย 9m. 1,179 kg/m.=บาท

27.3 ราคาH 344x354x16x16ย 12m. 1,572 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 786 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,179 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,572 kg.

28.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

28.1 ราคาH 346x174x6x9ย 6m. 248.4 kg/m.=บาท

28.2 ราคาH 346x174x6x9ย 9m. 372.6 kg/m.=บาท

28.3 ราคาH 346x174x6x9ย 12m. 496.8 kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร

นน 248.4 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 372.6 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 496.8 kg.

29.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

29.1 ราคา H 350x175x7x11ย 6m. 297.6 kg/m.=บาท

29.2 ราคา H 350x175x7x11ย 9m. 446.4 kg/m.=บาท

29.3 ราคา H 350x175x7x11ย 12m. 595.5 kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร/นน 297.6 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 446.4 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 595.2 kg.

30.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

30.1 ราคา H 350x357x19x19ย 6m. 936 kg/m.=บาท

30.2 ราคา H 350x357x19x19ย 9m. 1,404 kg/m.=บาท

30.3 ราคา H 350x357x19x19ย 12m. 1,872 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 936  kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,404  kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,872 kg.

31.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

31.1 ราคาH 354x176x8x13ย 6m. 346.8 Kg/m.=บาท

31.2 ราคาH 354x176x8x13ย 9m. 520.2 Kg/m.=บาท

31.3 ราคาH 354x176x8x13ย 12m. 693.6 Kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร/นน 346.8 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 520.2 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 693.6 kg.

32.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

32.1 ราคาH 386x299x9x14ย 6m. 565.8 Kg/m.=บาท

32.2 ราคาH 386x299x9x14ย 9m. 848.7 Kg/m.=บาท

32.3 ราคาH 386x299x9x14ย 12m. 1,131.6 Kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 565.8 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 848.7  kg.

ยาว 12 เมตร

 1,131.6 kg.

33.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

33.1 ราคาH 388x402x15x15ย 6m. 840 Kg/m.=บาท

33.2 ราคาH 388x402x15x15ย 9m. 1,260 Kg/m.=บาท

33.3 ราคาH 388x402x15x15ย 12m. 1,680 Kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร

นน 840 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,260 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,680 kg.

34.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

34.1 ราคาH 390x300x10x16ย 6m. 642 Kg/m.=บาท

34.2 ราคาH 390x300x10x16ย 9m. 963 Kg/m.=บาท

34.3 ราคาH 390x300x10x16ย 12m. 1,284 Kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 642 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 963 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,284 kg.

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 882 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,323 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,764 kg.

36.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

36.1 ราคาH 396x199x7x11ย 6m. 339.6 Kg/m.=บาท

36.2 ราคาH 396x199x7x11ย 9m. 509.4 Kg/m.=บาท

36.3 ราคาH 396x199x7x11ย 12m. 679.2 Kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 339.6  kg.

ยาว 9 เมตร

นน 509.4 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 679.2 kg.

37.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

37.1 ราคาH 400x200x8x13ย 6m. 396 kg/m.=บาท

37.2 ราคาH 400x200x8x13ย 9m. 594 kg/m.=บาท

37.3 ราคาH 400x200x8x13ย 12m. 792 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 396 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 594 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 792 kg.

38.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

38.1 ราคาH 400x408x21x21ย 6m. 1,032 kg/m.=บาท

38.2 ราคาH 400x408x21x21ย 9m. 1,548 kg/m.=บาท

38.3 ราคาH 400x408x21x21ย 12m. 2,064 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 1,032 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,548  kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,064  kg.

39.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

39.1 ราคาH 404x201x9x15ย 6m. 453 kg/m.=บาท

39.2 ราคาH 404x201x9x15ย 9m. 679.5 kg/m.=บาท

39.3 ราคาH 404x201x9x15ย 12m. 906 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 453 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 679.5 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 906 kg.

40.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

40.1 ราคาH 414x405x18x28ย 6m. 1,392 kg/m.=บาท

40.2 ราคาH 414x405x18x28ย 9m. 2,088 kg/m.=บาท

40.3 ราคาH 414x405x18x28ย 12m. 2, 784 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 1,392 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 2,088 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,784 kg.

41.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

41.1 ราคาH 434x299x10x15ย 6m. 636 kg/m.=บาท 

41.2 ราคาH 434x299x10x15ย 9m. 954 kg/m.=บาท 

41.3 ราคาH 434x299x10x15ย 12m. 1,272 kg/m.=บาท 


ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

42.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

42.1 ราคาH 440x300x11x18ย 6m. 744 kg/m.=บาท

42.2 ราคาH 440x300x11x18ย 9m. 1,116 kg/m.=บาท

42.3 ราคาH 440x300x11x18ย 12m. 1,488 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 744 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,116 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,488 kg.

43.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

43.1 ราคาH 446x199x8x12ย 6m. 397.2 kg/m.=บาท

43.2 ราคาH 446x199x8x12ย 9m.595.8 kg/m.=บาท

43.3 ราคาH 446x199x8x12ย 12m.794.4 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 397.2 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 595.8 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 794.4 kg.

44.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

44.1 ราคาH 446x302x13x21ย 6m. 870 kg/m.=บาท

44.2 ราคาH 446x302x13x21ย 9m. 1,305 kg/m.=บาท

44.3 ราคาH 446x302x13x21ย 12m. 1,740 kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 870 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,305 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,740 kg.

45.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

45.1 ราคา H 450x200x9x14ย 6m. 456 Kg/m.=บาท

45.2 ราคา H 450x200x9x14ย 9m. 684 Kg/m.=บาท

45.3 ราคา H 450x200x9x14ย 12m. 912 Kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 456 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 684 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 912 kg.

46.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

46.1 ราคา H 456x201x10x17ย 6m. 533.4 Kg/m.=บาท

46.2 ราคา H 456x201x10x17ย 9m. 800.1 Kg/m.=บาท

46.3 ราคา H 456x201x10x17ย 12m. 1,066.8 Kg/m.=บาท


ยาว 6 เมตร

นน 533.4 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 800.1 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,066.8 kg.

47.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114. Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

47.1 ราคา H 482x300x11x15ย 6m. 684 Kg/m.=บาท

47.2 ราคา H 482x300x11x15ย 9m. 1,026 Kg/m.=บาท

47.3 ราคา H 482x300x11x15ย 12m. 1,368 Kg/m.=บาท

ยาว 6 เมตร/นน 684 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,026 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,368 kg.

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 768 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,152 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,536 kg.

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 900 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,350 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,800 kg.

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 477 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 715.5 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 954 kg.

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.  

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 537.6 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 806.4 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,075.2 kg.

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m. 

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 618 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 927 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,236 kg.

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

ยาว 6 เมตร/นน 822 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,233 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,644 kg.

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 906 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,359 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,812 kg.

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 1,050 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,575 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,100 kg.

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 567.6 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 851.4 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,135.2 kg.

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 720 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,080 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,440 kg.

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 804 kg.

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,608 Kg.

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 996 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,494 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 1,992 kg.

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 1,110 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,665 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,220 kg.

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 1,146 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,719 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,292 kg.

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 1,260 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,890 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,520 kg.

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 1,278 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 1,917 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,556 kg.

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 1,458 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 2,187 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 2,916 kg.

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel


ยาว 6 เมตร

นน 1,716 kg.


ยาว 9 เมตร

นน 2,574 kg.

ยาว 12 เมตร

นน 3,432 kg.

 

 

  ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

thaiflag small Thailand