เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กบีมH ราคาH ราคาWf ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์

 ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

ราคา H บีม ราคาWf ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

..............................................................................................................................................................................................

H รุ่น H 100x50 รุ่นน้ำหนัก 9.3 Kg/m. ราคา

1. ราคาเหล็กH 100x50x5x7 mm.นน 9.30 kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

1.1 ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m.)bks steel ยาว 6m.นน 55.8 Kg.=  บาท

1.2 ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m.)bks steel ยาว 9m.นน 83.7 Kg.=  บาท

1.3 ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 111.6 Kg.=  บาท

H รุ่น H 150x100 รุ่นน้ำหนัก 21.1 Kg/m. ราคา

2.ราคาเหล็ก H 148x100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

2.1ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m.)bks steel ยาว 6m.126.6 Kg.=  บาท

2.2ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m.)bks steel ยาว 9m.189.9 Kg.=  บาท

2.3ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m.)bks steel ยาว 12m.253.2 Kg.=  บาท

 

H รุ่น H 150x75 รุ่นน้ำหนัก 14 Kg/m. ราคา

3.ราคาเหล็ก H 150x75x5x7mm.นน. 14.00 kg/m.โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

3.1 ราคาH 150x75x5x7(14Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 84 Kg.=  บาท

3.2 ราคาH 150x75x5x7(14Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 126 Kg.=  บาท

3.3 ราคาH 150x75x5x7(14Kg/m.)bks steel ยาว 12m.168 Kg.=  บาท

H รุ่น H 175x90 รุ่นน้ำหนัก 18.1 Kg/m.ราคา

4.ราคาเหล็ก H 175x90x5x8mm.นน.18.10 kg/m.พิเศษ.โทรสั่ง 064-468-2654 bks steel

 4.1 ราคาเหล็ก H 175x90x5x8(18.1Kg/m.)bks steel ยาว 6m.นน 108.6 Kg.= บาท

4.2 ราคาเหล็ก H 175x90x5x8(18.1Kg/m.)bks steel ยาว 9m.นน 162.9 Kg.=  บาท

4.3 ราคาเหล็ก H 175x90x5x8(18.1Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 217.2Kg.=  บาท

 

H รุ่น H 200x150 รุ่นน้ำหนัก 30.6Kg/m. ราคา

5.ราคาเหล็ก H 194x150x6x9mm.นน.30.60 kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

5.1 ราคาเหล็กH 194x150x6x9(30.6Kg/m.)bks steel ยาว 6m.นน 183.6 Kg.=  บาท

5.2 ราคาเหล็กH 194x150x6x9(30.6Kg/m.)bks steel ยาว 9m.นน 275.4 Kg.=  บาท

5.3 ราคาเหล็กH 194x150x6x9(30.6Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 367.2 Kg.=  บาท

 

H รุ่น H200x100 รุ่นน้ำหนัก 18.2 Kg/m. ราคา

6. ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mm.นน.18.20 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

6.1 ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)bks steel ยาว 6m.นน.109.2 Kg.=  บาท

6.2 ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)bks steel ยาว 9m.นน.163.8 Kg.=  บาท

6.3 ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 218.4 Kg.=  บาท

 

H รุ่น H 200x100 รุ่นน้ำหนัก 21.3 Kg/m. ราคา

  7. ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8mm.นน.21.30 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

 7.1 ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)bks steel ยาว 6m.นน.127.8 Kg.  บาท 

 7.2 ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)bks steel ยาว 9m.191.7 Kg.=  บาท

 7.3 ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)bks steel ยาว 12m.255.6 Kg.=  บาท

H รุ่น H 200x200 รุ่นน้ำหนัก 56.2 Kg/m. ราคา

8.ราคาเหล็กH 200x204x12x12mm.นน. 56.20 kg/m.พิเศษ.โทรสั่ง 064-468-2654 bks steel

8.1 ราคาเหล็กH 200x204x12x12(56.2Kg/m.)bks steel ยาว 6m.น 337.2 Kg.= บาท

8.2 ราคาเหล็กH 200x204x12x12(56.2Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 505.8 Kg.=  บาท

8.3 ราคาเหล็กH 200x204x12x12(56.2Kg/m.)bks steel ยาว 12m.674.4 Kg.=  บาท

 

H รุ่น H 200x200 รุ่นน้ำหนัก 65.7Kg/m. ราคา

9.ราคาเหล็กH 208x202x10x16mm.นน.65.70 kg/m.พิเศษ.โทรสั่ง 064-468-2654 bks steel

9.1 ราคาเหล็กH 208x202x10x16(65.7Kg/m.)bks steel ยาว 6m.394.2 Kg. =  บาท

9.2 ราคาเหล็กH 208x202x10x16(65.7Kg/m.)bks steel ยาว 9m.591.3 Kg.=  บาท

9.3 ราคาเหล็กH 208x202x10x16(65.7Kg/m.)bks steel ยาว 12m.788.4 Kg.=  บาท

H รุ่น H 250x175 รุ่นน้ำหนัก 44.1 Kg/m. ราคา

10.ราคาเหล็กH 244x175x7x11mm.นน. 44.10 kg/m.Qpโทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

10.1 ราคาเหล็กH 244x175x7x11(44.1Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 264.6 Kg.=  บาท

10.2 ราคาเหล็กH 244x175x7x11(44.1Kg/m.)bks steel ยาว 9m.396.9 Kg.=  บาท

10.3 ราคาเหล็กH 244x175x7x11(44.1Kg/m.)bks steel ยาว 12m.529.2 Kg.=  บาท

 

H รุ่น H 250x250 รุ่นน้ำหนัก 64.4 Kg/m.ราคา สั่งพิเศษ

11.ราคาเหล็ก H 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m. 

โทรสั่งของ064-468-2654bks steel สั่งพิเศษ

11.1 ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m.)bks steel ยาว 6m.386.4kg.

11.2 ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 579.6kg.

11.3 ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 772.8kg.

H รุ่น H 250x125 รุ่นน้ำหนัก 25.7 Kg/m.พิเศษ ราคา

12.ราคาH 248x124x5x8mm.นน.25.70kg/m.โทรสั่งของ064-468-2654 bks steel 

12.1 ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 154.2kg.=บาท

12.2 ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 231.3kg.=าท

12.3 ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 308.4kg.=บาท

H รุ่น H 250x250 รุ่นน้ำหนัก 66.5 Kg/m.พิเศษ ราคา

13.ราคาH 248x249x8x13mm.นน. 66.50 kg/m.โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

13.1 ราคา H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 399kg.= บาท

13.2 ราคา H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 598.5kg.= บาท

13.3 ราคา H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 798kg.= บาท

 

H รุ่น H 250x125 รุ่นน้ำหนัก 29.6 Kg/m. ราคา

14.ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.โทรสั่งของ064-468-2654 bks steel 

14.1 ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m.)bks steel ยาว 6m.177.6kg.= บาท 

14.2 ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m.)bks steel ยาว 9m.266.4kg.= บาท

14.3 ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m.)bks steel ยาว 12m.355.2kg.=บาท

  

H รุ่น H 300x200 รุ่นน้ำหนัก 56.8 Kg/m.พิเศษ ราคา

15.ราคาเหล็กH 294x200x8x12mm.นน.56.80 kg/m.โทรสั่ง64-468-2654 bks steel

15.1 ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m.)bks steel ยาว 6m.340.8kg.= บาท

15.2 ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m.)bks steel ยาว 9m.511.2kg.= บาท

15.3 ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m.)bks steel ยาว 12m.681.6kg.= บาท

 

H รุ่น H 300x300 รุ่นน้ำหนัก 84.5 Kg/m.พิเศษ ราคา

16.ราคาเหล็กH 294x302x12x12mm.นน.84.5 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654 bks steel 

16.1 ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m.)bks steel ยาว 6m.507Kg.=บาท

16.2 ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m.)bks steel ยาว 9m.760.5Kg.= บาท

16.3 ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m.)bks steel ยาว 12m.1,014Kg.= บาท

 

H รุ่น H 300x150 รุ่นน้ำหนัก 32 Kg/m.พิเศษ  ราคา

17.ราคาเหล็ก H 298x149x5.5x8mm.นน.32.00 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654 bks steel

17.1 ราคา H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)bks steel ยาว 6m.192Kg.= บาท

17.2 ราคา H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)bks steel ยาว 9m.288Kg.= บาท

17.3 ราคา H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)bks steel ยาว 12m.384Kg.= บาท

 

H รุ่น H 300x200 รุ่นน้ำหนัก 65.4 Kg/m.พิเศษ ราคา

18.ราคาเหล็กH 298x201x9x14mm.นน.65.40Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654 bks steel 

18.1 ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m.)bks steel ยาว 6m.392.4Kg.= บาท

 18.2 ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m.)bks steel ยาว 9m.588.6Kg.= บาท

18.3 ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m.)bks steel ยาว 12m.784.8Kg.= บาท

H รุ่น H 300x300 รุ่นน้ำหนัก 87 Kg/m.   สั่งพิเศษ  

19.ราคาเหล็กH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

19.1 ราคาH 298x299x9x14(87Kg/m.)bks steel ยาว 6m.522Kg.= บาท

19.2 ราคาH 298x299x9x14(87Kg/m.)bks steel ยาว 9m.783Kg.= บาท

19.3 ราคาH 298x299x9x14(87Kg/m.)bks steel ยาว 12m.1,044Kg.= บาท

 

H รุ่น H 300x150 รุ่นน้ำหนัก 36.7 Kg/m. ราคา

20.ราคาเหล็ก H 300x150x6.5x9mm.นน. 36.70 kg/m.โทรสั่ง  064-468-2654 bks steel 

20.1 ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)bks steel ยาว 6m.220.2 kg.=บาท

20.2 ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)bks steel ยาว 9m.330.3 kg.=บาท

20.3 ราคา H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)bks steel ยาว 12m.440.4 kg.=บาท

H รุ่น H 300x300 รุ่นน้ำหนัก 106 Kg/m.พิเศษ ราคา

21.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  พิเศษ

21.1 ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m.)bks steel ยาว 6m.636 kg.=บาท

21.2 ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m.)bks steel ยาว 9m.954 kg.=บาท

21.3 ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m.)bks steel ยาว 12m.1,272 kg.=บาท

H รุ่น H 300x300 รุ่นน้ำหนัก 106 Kg/m.พิเศษ ราคา

22.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

22.1 ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m.)bks steel ยาว 6m.น้ำหนัก 636 kg.= บาท

22.2 ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m.)bks steel ยาว 9m. น้ำหนัก 954 kg.= บาท

22.3 ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m.)bks steel ยาว 12m. น้ำหนัก 1,272 kg.= บาท

 

H รุ่น H 350x250 รุ่นน้ำหนัก 69.2Kg/m.สั่งพิเศษ 30ตัน 1ปี ผลิต1ครั้ง จองข้ามปี

23.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m. โทรสั่ง  064-468-2654  bks steel

23.1 ราคาH 336x249x8x12(69.2Kg/m.(69.2Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 415.2 kg.

23.2 ราคาH 336x249x8x12(69.2Kg/m.(69.2Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 622.8 kg.

23.3 ราคาH 336x249x8x12(69.2Kg/m.(69.2Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 830.4 kg.

H รุ่น H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 106 Kg/m.รุ่นพิเศษ มีที่นี่ที่เดียว ของมีเลย 

24.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

24.1 ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 636 kg.ของมีเลย 

24.2 ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 954 kg.สั่งจอง 

24.3 ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,272 kg.สั่งจอง

 

H รุ่น H 350x250 รุ่นน้ำหนัก 79.7 Kg/m. ราคา

25.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

25.1 ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 478.2 kg.=บาท 

25.2 ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 717.3 kg.=บาท

25.3 ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 956.4 kg.=บาท

 

H รุ่น H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 115 Kg/m. รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

26.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

26.1 ราคาH 344x348x10x16(115Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 690 kg.

26.2 ราคาH 344x348x10x16(115Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,035 kg.

26.3 ราคาH 344x348x10x16(115Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,380 kg.

H รุ่น H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 131 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

27.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

27.1 ราคาH 344x354x16x16(131Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 786 kg.

27.2 ราคาH 344x354x16x16(131Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,179 kg.

27.3 ราคาH 344x354x16x16(131Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,572 kg.

H รุ่น H 350x175 รุ่นน้ำหนัก 41.4Kg/m.รุ่นพิเศษ  ราคา

28.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

28.1 ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 248.4 kg.=บาท

28.2 ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 372.6 kg.=บาท

28.3 ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 496.8 kg.=บาท

 

H รุ่น H 350x175 รุ่นน้ำหนัก 49.6 Kg/m. ราคา

29.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

29.1 ราคา H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 297.6 kg.=บาท

29.2 ราคา H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 446.4 kg.=บาท

29.3 ราคา H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 595.5 kg.=บาท

H รุ่น H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 156 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง

30.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

30.1 ราคา H 350x357x19x19(156Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 936 kg.

30.2 ราคา H 350x357x19x19(156Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,404 kg.

30.3 ราคา H 350x357x19x19(156Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,872 kg.

H รุ่น H 350x175 รุ่นน้ำหนัก 57.8 Kg/m. ราคา

31.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

31.1 ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 346.8 Kg.=บาท

31.2 ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 520.2 Kg.=บาท

31.3 ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 693.6 Kg.=บาท

H รุ่น H 400x300 รุ่นน้ำหนัก 94.3Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

32.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

32.1 ราคาH 386x299x9x14(94.3Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 565.8 Kg.

32.2 ราคาH 386x299x9x14(94.3Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 848.7 Kg.

32.3 ราคาH 386x299x9x14(94.3Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,131.6 Kg.

H รุ่น H 400x400 รุ่นน้ำหนัก 140 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

33.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

33.1 ราคาH 388x402x15x15(140Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 840 Kg.

33.2 ราคาH 388x402x15x15(140Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,260 Kg.

33.3 ราคาH 388x402x15x15(140Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,680 Kg.

H รุ่น H 400x300 น้ำหนัก 107 Kg/m.ราคา

34.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

34.1 ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 642 Kg.=บาท

34.2 ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 963 Kg.=บาท

34.3 ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,284 Kg.=บาท

H รุ่น H 400x400 รุ่นน้ำหนัก 147 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง

35.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.โทร.สั่งของ 064-468-2654 bks steel

35.1 ราคาH 394x398x11x18(147Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 882 Kg.

35.2 ราคาH 394x398x11x18(147Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,323 Kg.

35.3 ราคา H 394x398x11x18(147Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,764 Kg.

H รุ่น H 400x200 รุ่นน้ำหนัก 56.6 Kg/m.รุ่นพิเศษ ราคา

36.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

36.1 ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 339.6 Kg.=บาท

36.2 ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 509.4 Kg.=บาท

36.3 ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 679.2 Kg.=บาท

 

H รุ่นH 400x200 รุ่นน้ำหนัก 66 Kg/m. ราคา

37.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

37.1 ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 396 kg.=บาท

37.2 ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 594 kg.=บาท

37.3 ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 792 kg.=บาท

H รุ่น H 400x400 รุ่นน้ำหนัก 172 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง

38.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m. โทรสั่ง  064-468-2654  bks steel

38.1 ราคาH 400x408x21x21(172Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,032 kg.

38.2 ราคาH 400x408x21x21(172Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,548 kg.

38.3 ราคาH 400x408x21x21(172Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2,064 kg.

H รุ่น H 400x200 รุ่นน้ำหนัก 75.5Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

39.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

39.1 ราคาH 404x201x9x15(75.5Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 453 kg.

39.2 ราคาH 404x201x9x15(75.5Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 679.5 kg.

39.3 ราคาH 404x201x9x15(75.5Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 906 kg.

H รุ่น H 400x400 รุ่นน้ำหนัก 232 Kg/m.รุ่นพิเศษ  ราคา

40.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. โทรสั่ง  064-468-2654   bks steel

40.1 ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,392 kg.=บาท

40.2 ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 2,088 kg.=บาท

40.3 ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2, 784 kg.=บาท

H รุ่น H 450x300 รุ่นน้ำหนัก 106 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง

41.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

41.1 ราคาH 434x299x10x15(106Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 636 kg.

41.2 ราคาH 434x299x10x15(106Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 954 kg.

41.3 ราคาH 434x299x10x15(106Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,272 kg.

H รุ่น H 450x300 รุ่นน้ำหนัก 124 Kg/m. ราคา

42.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

42.1 ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 744 kg.=บาท

42.2 ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,116 kg.=บาท

42.3 ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,488 kg.=บาท

H รุ่น H 450x200 รุ่นน้ำหนัก 66.2 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

43.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

43.1 ราคาH 446x199x8x12(66.2Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 397.2 kg.

43.2 ราคาH 446x199x8x12(66.2Kg/m.)bks steel ยาว 9m.595.8 kg.

43.3 ราคาH 446x199x8x12(66.2Kg/m.)bks steel ยาว 12m.794.4 kg.

H รุ่น H 450x300 รุ่นน้ำหนัก 145Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

44.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

44.1 ราคาH 446x302x13x21(145Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 870 kg.=บาท

44.2 ราคาH 446x302x13x21(145Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,305 kg.=บาท

44.3 ราคาH 446x302x13x21(145Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,740 kg.=บาท

H รุ่น H 450x200 รุ่นน้ำหนัก 76 Kg/m. ราคา

45.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

45.1 ราคา H 450x200x9x14(76Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 456 Kg.=บาท

45.2 ราคา H 450x200x9x14(76Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 684 Kg.=บาท

45.3 ราคา H 450x200x9x14(76Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 912 Kg.=บาท

 

H รุ่น H 450x200 รุ่นน้ำหนัก 88.9Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

46.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m. โทรสั่ง 064-468-2654  bks steel

46.1 ราคา H 456x201x10x17(88.9Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 533.4 Kg.

46.2 ราคา H 456x201x10x17(88.9Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 800.1 Kg.

46.3 ราคา H 456x201x10x17(88.9Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,066.8 Kg.

H รุ่น H 500x300 รุ่นน้ำหนัก 114 Kg/m.รุ่นพิเศษ ราคา

47.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114. Kg/m. โทรสั่ง  064-468-2654  bks steel

47.1 ราคา H 482x300x11x15(114Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 684 Kg.=บาท

47.2 ราคา H 482x300x11x15(114Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,026 Kg.=บาท

47.3 ราคา H 482x300x11x15(114Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,368 Kg.=บาท

H รุ่นH 500x300 รุ่นน้ำหนัก 128 Kg/m. ราคา

48.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

48.1 ราคา H 488x300x11x18(128Kg/m.)bks steel ยาว 6m.768Kg.= บาท

48.2 ราคา H 488x300x11x18(128Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,152Kg.=บาท

48.3 ราคา H 488x300x11x18(128Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,536Kg.=บาท

H รุ่น H 500x300 รุ่นน้ำหนัก 150 Kg/m.รุ่นพิเศษ ราคา

49.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150 Kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

49.1 ราคา H 494x302x13x21(150Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 900Kg.=บาท

49.2 ราคา H 494x302x13x21(150Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,350 Kg.= บาท 

49.3 ราคา H 494x302x13x21(150Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,800 Kg.= บาท

 

H รุ่น H 500x200 รุ่นน้ำหนัก 79.5 Kg/m.รุ่นพิเศษ ราคา

50.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

50.1 ราคา H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)bks steel ยาว 6m.477Kg.= บาท

50.2 ราคา H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)bks steel ยาว 9m.715.5Kg.= บาท

50.3 ราคา H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)bks steel ยาว 12m.954Kg.= บาท

H รุ่น H 500x200 รุ่นน้ำหนัก 89.6 Kg/m. ราคา

51.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

51.1 ราคา H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 537.6Kg.=บาท

51.2 ราคา H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 806.4Kg.= บาท

51.3 ราคา H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,075.2Kg.= บาท 

H รุ่น H 500x200 รุ่นน้ำหนัก 103 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง

52.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

52.1 ราคา H 506x201x11x19(103Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 618 Kg.= บาท

52.2 ราคา H 506x201x11x19(103Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 927 Kg.= บาท

52.3 ราคา H 506x201x11x19(103Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,236 Kg.= บาท

H รุ่น H 600x300 รุ่นน้ำหนัก 137 Kg/m. ราคา

53.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

53.1 ราคา H 582x300x12x17(137Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 822 Kg.= บาท

53.2 ราคา H 582x300x12x17(137Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,233 Kg.= บาท

53.3 ราคา H 582x300x12x17(137Kg/m.)bks steel ยาว 12m.1,644 Kg.= บาท

H รุ่น H 600x300 รุ่นน้ำหนัก 151 Kg/m.

54.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m. โทร.064-468-2654 bks steel

54.1 ราคา H 588x300x12x20(151Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 906 Kg.= บาท

54.2 ราคา H 588x300x12x20(151Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,359 Kg.= บาท

54.3 ราคา H 588x300x12x20(151Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,812Kg.= บาท

 

H รุ่น H 600x300 รุ่นน้ำหนัก 175 Kg/m. ราคา

55.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

55.1 ราคา H 594x302x14x23(175Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,050 Kg.= บาท

55.2 ราคา H 594x302x14x23(175Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,575 Kg.= บาท

55.3 ราคา H 594x302x14x23(175Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2,100 Kg.= บาท

 

H รุ่น H 600x200 รุ่นน้ำหนัก 94.6 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

56.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m. โทร.064-468-2654

56.1 ราคา H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 567.6 Kg.

56.2 ราคา H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 851.4 Kg.

56.3 ราคา H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,135.2 Kg.

H รุ่น H 600x200 รุ่นน้ำหนัก 106 Kg/m. ราคา

57.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

57.1 ราคา H 600x200x11x17(106Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 636 Kg.= บาท

57.2 ราคา H 600x200x11x17(106Kg./m.)bks steel ยาว 9m. 954Kg.= บาท

57.3 ราคา H 600x200x11x17(106Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,272Kg.= บาท

 

H รุ่น H 600x200 รุ่นน้ำหนัก 120 Kg/m.รุ่นพิเศษ ราคา

58.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

58.1 ราคา H 606x201x12x20(120Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 720Kg.= บาท

58.2 ราคา H 606x201x12x20(120Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,080Kg.= บาท

58.3 ราคา H 606x201x12x20(120Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,440Kg.= บาท

 

H รุ่น H 600x200 รุ่นน้ำหนัก 134Kg/m.รุ่นพิเศษ 

59.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

59.1 ราคา H 612x202x13x23(134Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 804Kg.= บาท

59.2 ราคา H 612x202x13x23(134Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,206 Kg.= บาท

59.3 ราคา H 612x202x13x23(134Kg/m.)bks steel  ยาว 12m. 1,608 Kg.=บาท

 

H รุ่น H 700x300 รุ่นน้ำหนัก 166 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

60.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

60.1 ราคา H 692x300x13x20(166Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 996Kg.

60.2 ราคา H 692x300x13x20(166Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,494Kg.

60.3 ราคา H 692x300x13x20(166Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 1,992Kg.

H รุ่น H 700x300 รุ่นน้ำหนัก 185 Kg/m. ราคา

61.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

61.1 ราคา H 700x300x13x24(185Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,110Kg.= บาท

61.2 ราคา H700x300x13x24(185Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,665Kg.=บาท

61.3 ราคา H 700x300x13x24(185Kg./m.)bks steel ยาว 12m. 2,220Kg.=บาท

 

H รุ่น H 800x300 รุ่นน้ำหนัก 191 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

62.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

62.1 ราคา H 792x300x14x22(191Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,146 Kg.

62.2 ราคา H 792x300x14x22(191Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,719Kg.

62.3 ราคา H 792x300x14x22(191Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2,292Kg.

H รุ่น H 800x300 รุ่นน้ำหนัก 210 Kg/m. ราคา

63.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

63.1 ราคา H 800x300x14x26(210Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,260 Kg.= บาท

63.2 ราคา H 800x300x14x26(210Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,890Kg.= บาท

63.3 ราคา H 800x300x14x26(210Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2,520Kg.= บาท

H รุ่น H 900x300 รุ่นน้ำหนัก 213 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง

64.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

64.1 ราคา H 890x299x15x23(213Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,278Kg.

64.2 ราคาH 890x299x15x23(213Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 1,917Kg.

64.3 ราคา H 890x299x15x23(213Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2,556Kg.

H รุ่น H 900x300 รุ่นน้ำหนัก 243 Kg/m.ราคา

65.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

65.1 ราคา H 900x300x16x28(243Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,458Kg.= บาท

65.2 ราคา H 900x300x16x28(243Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 2,187Kg.= บาท

65.3 ราคา H 900x300x16x28(243Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 2,916Kg.= บาท

 

H รุ่น H 900x300 รุ่นน้ำหนัก 286 Kg/m.รุ่นพิเศษ สั่งจอง 

66.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m. โทร.064-468-2654

66.1 ราคา H 912x302x18x34(286Kg/m.)bks steel ยาว 6m. 1,716Kg.

66.2 ราคา H 912x302x18x34(286Kg/m.)bks steel ยาว 9m. 2,574Kg.

66.3 ราคา H 912x302x18x34(286Kg/m.)bks steel ยาว 12m. 3,432Kg.

 

 

 

 

  ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

 
 

thaiflag small Thailand