เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 เหล็ก H ไวด์แฟรงค์ เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

 

        

โทร ทรู 082-954-2286โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

  โทร.Ais 089-838-4499 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

  โทร.Ais 081-887-9449 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

 

ราคา H ราคาWf ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

.......................................................................................................

  ราคา H

ยาว 6 เมตร

............................

  ราคา H

 ยาว 9 เมตร 

................................

 

  ราคา H 

ยาว 12 เมตร 

..............................

1.ราคา H 100 x 50 x 5 x 7mm. นน 9.30 Kg./m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 55.8 Kg.

2,190 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 83.7Kg.

2,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 111.6 Kg.

2.ราคา H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 126.60 kg.

4,920 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 189.90 kg.

6,550 /ส

  ยาว 12 เมตร

นน 253.20 kg.

3.ราคา H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 84 kg.

 

3,280 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 126 kg.

4,350 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 168 kg.

4.ราคาH 175x90x5x8  mm. นน. 18.10 kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 108.60 kg.

4,600 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 162.90 kg.

 

6,100 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 217.20 kg.

5.ราคาH 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร 

 

นน.183.6 Kg.

 

 

 

 

7,200 /ส

  ยาว 9 เมตร

นน 275.40 kg.

9,600 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 367.20 kg.

6. ราคาH 198x99x4.5x7mm.นน.18.20 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 109.20 kg.

4,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 163.80 kg.

6,600 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 218.40 kg.

6.1 ราคาH 200x100x5.5x8mm.นน.21.30 kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 127.80 kg.

 

4,990 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 191.70 kg.

6,700 /ส

ยาว 12 เมตร 

นน 255.60 kg.

 

7.ราคาH 200x204x12x12mm. นน. 56.20 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 337.20 kg.

15,500 /ส

 ยาว 9 เมตร

นน 505.80 kg.

19,990 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 674.40 kg.

8.ราคาH 208x202x10x16 mm. นน. 65.70 kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286. 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 394.20 kg.

18,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 591.30 kg.

 

22,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 788.40 kg.

 

9.ราคาH 244x175x7x11mm. นน. 44.10 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 264.60 kg.

12,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 396.90 kg.

15,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 529.20 kg.

10.ราคาH 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

 ยาว 6 เมตร

นน 386.40 kg.

17,800 /ส

  ยาว 9 เมตร

นน 579.60 kg.

24,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 772.80 kg.

11.ราคาH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

 ยาว 6 เมตร

นน 154.20 kg.

6,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 231.30 kg.

8,900 /ส

 ยาว 12 เมตร

นน 308.40 kg.

12.ราคา H 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 399 kg.

19,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 598.50 kg.

25,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 798 kg.

13.ราคาH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 177.60 kg.

6,890 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 266.40 kg.

9,190 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 355.20 kg.

14.ราคาH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 340.80 kg.

13,900 /ส

 ยาว 9 เมตร

นน 511.20 kg.

19,000 /ส

 ยาว 12 เมตร

นน 681.60 kg.

15.ราคาH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

  ยาว 6 เมตร

นน 507 kg.

24,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 760.50 kg.

32,000 /ส

  ยาว 12 เมตร

นน 1,014 kg.

16.ราคา H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 192 kg.

8,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 288 kg.

12,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 384 kg.

17.ราคาH 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

 ยาว 6 เมตร

นน 392.40 kg.

16,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 588.60 kg.

 

22,900 /ส

 ยาว 12 เมตร

นน 784.80 kg.

 

18.ราคาH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 522 kg.

24,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 783 kg.

33,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,044 kg.

19.ราคาH 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

8,550 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

11,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

20.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

 ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

29,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

39,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

21.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

9,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

14,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

22.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 415.2 kg.

19,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 622.8 kg.

26,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 830.4 kg.

23.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

30,200 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

40,400 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

24.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 478.2 kg.

19,950 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 717.3  kg.

26,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 956.4 kg.

25.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 690 kg.

32,800 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,035 kg.

43,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,380 kg.

26.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 786 kg.

38,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,179 kg.

51,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,572 kg.

27.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 248.4 kg.

11,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 372.6 kg.

15,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 496.8 kg.

28.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 297.6 kg.

11,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 446.4 kg.

15,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 595.2 kg.

29.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 936  kg.

44,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,404  kg.

59,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,872 kg.

30.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 346.8 kg.

15,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 520.2 kg.

21,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 693.6 kg.

31.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 565.8 kg.

26,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 848.7  kg.

35,900 /ส

ยาว 12 เมตร

 1,131.6 kg.

32.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 840 kg.

39,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,260 kg.

53,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,680 kg.

33.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 642 kg.

31,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 963 kg.

41,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,284 kg.

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 882 kg.

43,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,323 kg.

59,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,764 kg.

35.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 339.6  kg.

15,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 509.4 kg.

22,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 679.2 kg.

36.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 396 kg.

15,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 594 kg.

20,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 792 kg.

37.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,032 kg.

49,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,548  kg.

65,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,064  kg.

38.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 453 kg.

21,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 679.5 kg.

29,980 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 906 kg.

39.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,392 kg.

66,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 2,088 kg.

88,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,784 kg.

40.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

31,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

40,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

41.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 744 kg.

35,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,116 kg.

47,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,488 kg.

42.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 397.2 kg.

18,950 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 595.8 kg.

25,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 794.4 kg.

43.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 870 kg.

41,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,305 kg.

55,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,740 kg.

44.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 456 kg.

19,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 684 kg.

26,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 912 kg.

45.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 533.4 kg.

24,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 800.1 kg.

33,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,066.8 kg.

46.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 684 kg.

31,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,026 kg.

40,900/ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,368 kg.

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 768 kg.

32,000 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,152 kg.

42,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,536 kg.

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 900 kg.

41,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,350 kg.

56.990/ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,800 kg.

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 477 kg.

21,990 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 715.5 kg.

30,600 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 954 kg.

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.  

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 537.6 kg.

22,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 806.4 kg.

29,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,075.2 kg.

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m. 

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 618 kg.

28,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 927 kg.

38,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,236 kg.

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 822 kg.

34,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,233 kg.

46,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,644 kg.

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 906 kg.

42,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,359 kg.

47,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,812 kg.

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,050 kg.

48,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,575 kg.

66,800 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,100 kg.

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 567.6 kg.

26,990 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 851.4 kg.

36,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,135.2 kg.

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

29,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

39,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 720 kg.

34,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,080 kg.

45,900 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,440 kg.

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 804 kg.

38,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

52,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,608 Kg.

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 996 kg.

48,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,494 kg.

64,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,992 kg.

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,110 kg.

51,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,665 kg.

74,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,220 kg.

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,146 kg.

56,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,719 kg.

78,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,292 kg.

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,260 kg.

59,900 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,890 kg.

89,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,520 kg.

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,278 kg.

64,800 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,917 kg.

92,800 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,556 kg.

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,458 kg.

74,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 2,187 kg.

99,999 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,916 kg.

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

bks steel โทรสั่ง 082-954-2286.

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,716 kg.

86,900/ส

ยาว 9 เมตร

นน 2,574 kg.

120,000 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 3,432 kg.

 

 

  ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

thaiflag small Thailand