ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาเหล็กเส้น ราคาRB ราคาDB ราคาSD จาก bks steel

โทรสั่ง 061-539-1789  bks steelของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

..............................................................................................................................................................

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 ยาว 10 เมตร 

โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bks steelขาย บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 8mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bks steelขายบาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

เล็กกว่า9มิล นิดเดียวต่างกัน 1 มิล น้ำหนัก 3.95กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bks steelขาย บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bks steelขาย บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bks steelขาย บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 15.78 กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bks steelขายบาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 24.66กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bks steelขายบาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 28mm SD40x10เมตร เหล็กตรงbks steelขายบาท มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 48.34กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB32mmSD40x10เมตร เหล็กตรงbks steelขายบาท มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 น้ำหนัก 63.13กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 3" ยกลัง 18 กิโล bks steel.comขายบาทมอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 2-1/2" ยกลัง 18 กิโล bks steel.comขาย บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 4" ยกลัง 18 กิโล bks steel.comขายบาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 12เมตร

โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

...........................................................................................................................

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6มิล SR24 x10เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bks steel ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 2.22กก/เส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9มิล SR24 x10เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bks steel ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 4.99กก/เส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD40 x12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bks steel ขาย บาทต่อเส้น 

หนัก10.656กก/เส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB16 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bks steel ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.936กก/เส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bks steel ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก29.592กก/เส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 25 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bks steel ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 46.236กก/เส้น โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ น้ำหนัก 58.008กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 061-539-1789  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ น้ำหนัก 75.756กิโลต่อเส้น 

 

 

 

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 
 
thaiflag small Thailand