เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

  

ราคา จาก bks steel

#ราคาเหล็กข้ออ้อย

โทรสั่ง 081-735-9191,064-468-2654.  bks steel

..............................................................................................................................................................

 ราคาต่อเส้น

.........................

น้ำหนัก

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 ยาว 10 เมตร 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 ราคา 10 เมตร

ราคาเส้นกลมRB 6.0 มม. SR24 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10 เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

  บาท

2.22

ราคาเหล็กเส้นกลมRB 9.0 มม.SR24 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10 เมตร 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

 

4.99

ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 12 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

8.88

ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 16 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

15.78

ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 20 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

24.66

ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

38.53

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel น้ำหนัก 48.34กิโลต่อเส้น

 บาท

48.34

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel น้ำหนัก 63.13กิโลต่อเส้น ยี่ห้อTaTa บกส

 บาท

 

63.13 

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

...........................................................................................................................

 ราคาขายต่อเส้น

....................

12เมตร

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6.0 มม.SR24 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10 เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

บาท

2.22

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9.0 มมSR24 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 10 เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

4.99

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

10.656

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

18.936

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

29.592

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 25 มม.SD40 มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

 บาท

46.236

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel น้ำหนัก 58.008กิโลต่อเส้น

 บาท

58.008

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel  น้ำหนัก 75.756กิโลต่อเส้น ยี่ห้อTaTa บกส

 บาท

75.756 

 

 

 

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 
 
thaiflag small Thailand