เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

โทรทรู. 082-954-2286 โทรหา ได้เลยค่ะ

โทร.Ais 081-735-9191 โทรหา ได้เลยค่ะ

โทร.Ais 081-887-9449 โทรหา ได้เลยค่ะ 

โทร.Ais 089-838-4499 โทรหา ได้เลยค่ะ

ใบเสนอราคา จาก bks steel

เหล็กข้ออ้อย

โทรทรู.082-954-2286

โทรเบอร์ AiS 081-887-9449

โทรเบอร์ AiS089-838-4499S.

.................................................................................................................................

 ราคา

.........................

น้ำหนัก

ข้ออ้อย SD40 10 เมตร ตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286,081-735-9191.  

 ราคา 10 เมตร

เส้นกลมRB 6.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286,081-735-9191.  

 บาท

2.22

เส้นกลมRB 9.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286 081-735-9191. 

 บาท

4.99

ข้ออ้อยDB 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  081-735-9191.

 บาท

8.88

ข้ออ้อยDB 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  081-735-9191.

 บาท

15.78

ข้ออ้อยDB 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  081-735-9191.

 บาท

24.66

ข้ออ้อยDB 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  081-735-9191.

 บาท

38.53

ข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  081-735-9191.

 บาท

48.34

ข้ออ้อย DB 32 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  081-735-9191.

 บาท

48.34 

ลวดผูกเหล็ก

 บาท

 ราคา 

        ข้ออ้อย SD40 12เมตร ตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

...........................................................................................................................

 ราคา

....................

12เมตร

เส้นกลม RB 6.0 มม.เต็ม มอก. SR24 ยาว 10 เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

 บาท

2.22

เส้นกลม RB 9.0 มม.เต็ม มอก.SR24 ยาว 10 เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

 บาท

4.99

ข้ออ้อย DB 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

บาท

10.656

ข้ออ้อย DB 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

 บาท

18.936

ข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

 บาท

29.592

ข้ออ้อย DB 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

 บาท

46.236

ข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

บาท

58.008

ข้ออ้อย DB 32 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12เมตรเหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง082-954-2286  

 บาท

75.756 
ลวดผูกเหล็ก

 บาท

 

 

โทรทรู.082-954-2286โทรได้เลยค่ะ

โทร.Ais 081-735-9191 โทรได้เลยค่ะ 

โทร.Ais 081-887-9449 โทรได้เลยค่ะ 

โทร.Ais 089-838-4499 โทรได้เลยค่ะ

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

thaiflag small Thailand