เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 SD40 SD50

 โทร. 081-735-9191   ID:0817359191

 

 

Lek-ko-1

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 โทร. 081-735-9191   ID:0817359191

รายการ ใบเสนอราคา

เหล็กข้ออ้อย

 

เหล็กเส้นพับ   SD30 รุ่นราคาถูกน่าซื้อ

หล็กเส้นพับ 

เส้นกลม 6.0 มม.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กพับ 
เส้นกลม 9.0 มม.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กพับ
เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.. SD30  10 เมตร เหล็กพับ
เหล็กเส้นข้ออ้อย  16 มม . SD30  10 เมตร เหล็กพับ
เหล็กเส้นข้ออ้อย  20 มม. . SD30  10 เมตร เหล็กพับ

เหล็กเส้นข้ออ้อย  25 มม. . SD30  10 เมตร เหล็กพับ

ลวดผูกเหล็ก รุ่น 3.0 กิโล 

ใบเสนอราคา

เหล็กข้ออ้อย

น้ำหนัก

เส้นกลม 6.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร พับ

2.22

เส้นกลม 9.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร พับ

4.99

ข้ออ้อย 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ 8.88
ข้ออ้อย 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ 15.78
ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ  24.66
ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ  38.53
ข้ออ้อย SD40 10 เมตร 10 เมตร
เส้นกลม 6.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง 2.22
เส้นกลม 9.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง 4.99

ข้ออ้อย 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

8.88

ข้ออ้อย 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

15.78

ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

24.66

ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร   เหล็กตรง

38.53

ข้ออ้อย 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

48.34

 ข้ออ้อย 32 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง 48.34 

ลวดผูกเหล็ก น้ำกนัก 3 กก.

3.0กิโล ราคา 

        ข้ออ้อย SD40 12เมตร

เส้นกลม 6.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

2.22

เส้นกลม 9.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

4.99

ข้ออ้อย 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

10.656

ข้ออ้อย 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

18.936

ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

29.592

ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

46.236

ข้ออ้อย 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

58.008

ข้ออ้อย 32 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง  
ลวดผูกเหล็ก ราคาถูก 3.0กิโล 

 

 

 โทร. 081-735-9191   ID:0817359191

thaiflag small Thailand