เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 SD40 

 โทร. 081-735-9191   082-954-2286. 081-806-9954

 

 

Lek-ko-1

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 โทร. 081-735-9191   082-954-2286. 081-806-9954

 

รายการ ใบเสนอราคา

เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นพับ   

รุ่นราคาถูกน่าซื้อหล็กเส้นพับ 

โทร.081-735-9191 081-806-9954

.........................................................................................................

 ราคาเหล็กพับ 

............................

เส้นกลม 6.0 มม.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กพับ  46 บาท  
เส้นกลม 9.0 มม.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กพับ   99 บาท
เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.. SD30  10 เมตร เหล็กพับ   169 บาท
เหล็กเส้นข้ออ้อย  16 มม . SD30  10 เมตร เหล็กพับ   297 บาท
เหล็กเส้นข้ออ้อย  20 มม. . SD30  10 เมตร เหล็กพับ   464 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย  25 มม. . SD30  10 เมตร เหล็กพับ

  724 บาท

ลวดผูกเหล็ก

  85 บาท

ใบเสนอราคา

เหล็กข้ออ้อย

โทร.081-735-9191 081-806-9954

 ราคา

.........................

น้ำหนัก

เส้นกลม 6.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร พับ 

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

46 บาท

14/03/62.14.42

2.22

เส้นกลม 9.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร พับ

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

99 บาท

14/03/62.14.42

4.99

ข้ออ้อย 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

169 บาท

14/03/62.14.42

8.88

ข้ออ้อย 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

297 บาท

14/03/62.14.42

15.78

ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

464 บาท

14/03/62.14.42

 24.66

ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร พับ

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

724 บาท

14/03/62.14.42

 38.53

ข้ออ้อย SD40 10 เมตร

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

 ราคา 10 เมตร

เส้นกลม 6.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

46 บาท

14/03/62.14.42

2.22

เส้นกลม 9.0 มม. เต็ม มอก.  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

99 บาท

14/03/62.14.42

4.99

ข้ออ้อย 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

175 บาท

14/03/62.14.42

8.88

ข้ออ้อย 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

297 บาท

14/03/62.14.42

15.78

ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

464 บาท

14/03/62.14.42

24.66

ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร   เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

724 บาท

14/03/62.14.42

38.53

ข้ออ้อย 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

926 บาท

14/03/62.14.42

48.34

 ข้ออ้อย 32 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

1,250 บาท

14/03/62.14.42

48.34 

ลวดผูกเหล็ก

85 บาท

14/03/62.14.42

 ราคา 

        ข้ออ้อย SD40 12เมตร

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

.......................................................................................................................

 ราคา

....................

น้ำหนัก 

เส้นกลม 6.0 มม.เต็ม มอก. SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

46 บาท

14/03/62.14.42

2.22

เส้นกลม 9.0 มม.เต็ม มอก.SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

99 บาท

14/03/62.14.42

4.99

ข้ออ้อย 12 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

203 บาท

14/03/62.14.42

10.656

ข้ออ้อย 16 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

357 บาท

14/03/62.14.42

18.936

ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

557 บาท

14/03/62.14.42

29.592

ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

869 บาท

14/03/62.14.42

46.236

ข้ออ้อย 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

1,115 บาท

14/03/62.14.42

58.008

ข้ออ้อย 32 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

bks steel โทร.สั่ง 081-735-9191  081-806-9954 

1,455 บาท

14/03/62.14.42

75.756 
ลวดผูกเหล็ก

85 บาท

14/03/62.14.42

 

 

  โทร. 081-735-9191   082-954-2286. 081-806-9954

thaiflag small Thailand