เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาASTM A53 Seamless #40,#80 

 

 

 ราคาท่อสตีล SCH#40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40 SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อดับเพลิง #10 A795 SCH 10 FiGuard-10

 

 

 

 ราคาท่อสตีล #40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML ราคาท่อดับเพลิงFiGuard-10

 2456

      ราคาท่อสตีล #40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML ราคาท่อดับเพลิงFiGuard-10

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

.................................................................................................................................................................................................

1. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา 195บาท นน 6.9 กก หนา 2.4 มม  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

1.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา 490 บาท นน 7.2 กก หนา 2.6มม SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

1.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา 590 บาท นน 9.7 กก หนา 3.7 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

2. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา 245บาท นน 9.8 กก หนา 2.4 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

2.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา 590 บาท นน 9.8 กก หนา 2.8 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

2.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา 690 บาท นน 13.1 กก หนา 3.6 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

2.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา 250 บาท นน 7.7 กก หนา 2.0 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

3.ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ราคา 330 บาท นน 13.4 กก หนา 2.9 มม

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

3.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา 650 บาท นน 14.4 กก หนา 3.3 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

3.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา 890 บาท นน 19.4 กก หนา 4.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

3.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ราคา 380 บาท นน 12.3 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

4. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERWท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา 455 บาท นน 18.6 กก หนา 3.4 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

4.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา 895 บาท นน 19.4 กก หนา 3.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

4.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา 1,290 บาท นน 26.8 กก หนา 4.8 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

4.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา 450 บาท นน 15.8 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steel  ราคา 510 บาท นน 21.5 กก หนา 3.3 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา 980 บาท นน 23.4 กก หนา 3.7 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา 1,450 บาท นน 32.5 กก หนา 5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา 495 บาท นน 18.2 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel ราคา 695 บาท นน 29.5 กก หนา 3.6 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bks steel ราคา 1,200 บาท นน 32 กก หนา 3.8 มม SML 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bks steel ราคา 1,690 บาท นน 44.9 กก หนา 5.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel ราคา 690 บาท นน  23.0 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

7. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา 1,190 บาท นน 46.3 กก หนา 4.6 มม

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

7.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา 1,690 บาท นน 50.5 กก หนา 5.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

7.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา 2,460 บาท นน 68.5 กก หนา 7มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

7.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา 895 บาท นน 31.1 กก หนา 3.0 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

8. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel ราคา 1,490 บาท นน 60.5 กก หนา 4.9 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bks steel ราคา 2,170 บาท นน 65.5 กก หนา 5.3 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bks steel ราคา 2,950 บาท นน 91.6 กก หนา 7.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel ราคา 1,950บาท นน 37.6 กก หนา 3.0 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

9. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel ราคา 2,100 บาท นน 86 กก หนา 5.4 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

9.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา 2,970 บาท นน 97 กก หนา 5.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

9.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา 4,290 บาท นน 133.9 กก หนา 8.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

9.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel ราคา 2,250บาท นน 48.6 กก หนา 3.0 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

10. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา 2,985 บาท นน 117.5 กก หนา 6.0 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา 4.250 บาท นน 121 กก หนา 6.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา 5,800 บาท นน 185.8 กก หนา 9.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา 2,650บาท นน 68 กก หนา 3.4 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

11. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 6"bks steel  ราคา 4,200 บาท นน 152.2 กก หนา 6.3 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

11.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bks steel ราคา 5,320 บาท นน 167.5 กก หนา 7.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

11.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bks steel ราคา 8,400 บาท นน 255.4 กก หนา 10.9 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

11.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel ราคา 3,900 บาท นน 81.2 กก หนา 3.4 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

12. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel ราคา 5,879 บาท นน 230.3 กก หนา 7.3 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bks steel ราคา 8,550 บาท นน 251 กก หนา 8.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bks steel ราคา 14,600 บาท นน 387.9 กก หนา 12.7 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel ราคา 4,790 บาท นน 149.5 กก หนา 4.8 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

13.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bks steel ราคา 13,240 บาท นน 367.8 กก หนา 9.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

13.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bks steel ราคา 23,400 บาท นน 550 กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

13.3 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53B Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10 " bks steel ราคา บาท นน 329.45 กก หนา 8.8 มม  A53B

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

14.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel ราคา 17,870 บาท นน 478.2 กก หนา 10.3 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

14.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel ราคา 32,300 บาท นน 765 กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

14.3 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53B Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel ราคา บาท นน 436.3 กก หนา 10.2 มม A53B 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

15.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel ราคา 24,380 บาท นน 567 กก หนา มม SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

15.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

15.3 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53B Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel ราคา บาท นน 524.3 กก หนา 10.2 มม A53B

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

16.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel ราคา 28,760 บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

16.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

16.3 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53B Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel ราคา บาท นน 678.3 กก หนา 11.8 มม A53B

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

17. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

17.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

18. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

18.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

19. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 24" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

19.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 24" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม SML  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

20. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3"1/2 bks steel ราคา 2,890 บาท นน 76 กก หนา 5.1 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

20.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3"1/2 bks steel ราคา 3,970 บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

21. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bks steel ราคา รอนำเข้า บาท นน 3.6 กก หนา 2.0 มม SML 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

21.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bks steel ราคา รอนำเข้า บาท นน 4.6 กก หนา 3.2 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

22. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" bks steel ราคา รอนำเข้า บาท นน 4.6 กก หนา 2.5 มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

22.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" bks steel ราคา 1,900 บาท นน 6.3 กก หนา 3.1มม  SML

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

thaiflag small Thailand