เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

ราคาท่อสตีล SCH 40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40 SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อดับเพลิง 10 A795 SCH 10 FiGuard-10

 

 

 ราคาท่อสตีล 40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML ราคาท่อดับเพลิงFiGuard-10

 2456

      ราคาท่อสตีล 40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML ราคาท่อดับเพลิงFiGuard-10

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 064-468-2654.

.................................................................................................................................................................................................

1. ราคาท่อสตีม SCH40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา  บาท นน 6.9 กก หนา 2.4 มม  

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ064-468-2654.

1.1 ราคาท่อสตีม SCH40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา  บาท  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ064-468-2654.

1.2 ราคาท่อสตีม SCH80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bks steel ราคา  บาท   SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 064-468-2654.

2. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา  บาท นน 9.8 กก หนา 2.4 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 064-468-2654.

2.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา บาท นน 9.8 กก หนา 2.8 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

2.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา  บาท นน 13.1 กก หนา 3.6 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

2.3 #ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel ราคา  บาท นน 7.7 กก หนา 2.0 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

3.#ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 13.4 กก หนา 2.9 มม

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 064-468-2654.

3.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา  บาท นน 14.4 กก หนา 3.3 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

3.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 19.4 กก หนา 4.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

3.3 ราคาท่อดำเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ราคา  บาท นน 12.3 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

4. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERWท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา  บาท นน 18.6 กก หนา 3.4 มม 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel 064-468-2654.

4.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา  บาท นน 19.4 กก หนา 3.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

4.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา  บาท นน 26.8 กก หนา 4.8 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

4.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 15.8 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

5. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steel  ราคา บาท นน 21.5 กก หนา 3.3 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

5.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา  บาท นน 23.4 กก หนา 3.7 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

5.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา  บาท นน 32.5 กก หนา 5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

5.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steel ราคา  บาท นน 18.2 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

6. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel ราคา บาท นน 29.5 กก หนา 3.6 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

6.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bks steel ราคา  บาท นน 32 กก หนา 3.8 มม SML 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

6.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bks steel ราคา  บาท นน 44.9 กก หนา 5.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

6.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel ราคา บาท นน  23.0 กก หนา 2.8 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

7. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา  บาท นน 46.3 กก หนา 4.6 มม

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

7.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา  บาท นน 50.5 กก หนา 5.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

7.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 68.5 กก หนา 7มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

7.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steel ราคา  บาท นน 31.1 กก หนา 3.0 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

8. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel ราคา  บาท นน 60.5 กก หนา 4.9 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

8.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bks steel ราคา บาท นน 65.5 กก หนา 5.3 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

8.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bks steel ราคา บาท นน 91.6 กก หนา 7.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

8.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel ราคา บาท นน 37.6 กก หนา 3.0 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

9. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel ราคา  บาท นน 86 กก หนา 5.4 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

9.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา  บาท นน 97 กก หนา 5.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

9.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา  บาท นน 133.9 กก หนา 8.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

9.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel ราคา บาท นน 48.6 กก หนา 3.0 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

10. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา  บาท นน 117.5 กก หนา 6.0 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

10.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา  บาท นน 121 กก หนา 6.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

10.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา  บาท นน 185.8 กก หนา 9.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

10.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 68 กก หนา 3.4 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

11. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 6"bks steel  ราคา บาท นน 152.2 กก หนา 6.3 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

11.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bks steel ราคา  บาท นน 167.5 กก หนา 7.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

11.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bks steel ราคา  บาท นน 255.4 กก หนา 10.9 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

11.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel ราคา  บาท นน 81.2 กก หนา 3.4 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

12. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53A ERW ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel ราคา บาท นน 230.3 กก หนา 7.3 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

12.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bks steel ราคา  บาท นน 251 กก หนา 8.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

12.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bks steel ราคา  บาท นน 387.9 กก หนา 12.7 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

12.3 ราคาท่อดับเพลิง FiGuard-10  ASTM A795 SCH-10 GR.A  ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel ราคา  บาท นน 149.5 กก หนา 4.8 มม 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

13.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bks steel ราคา บาท นน 367.8 กก หนา 9.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

13.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bks steel ราคา  บาท นน 550 กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

14.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel ราคา  บาท นน 478.2 กก หนา 10.3 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

14.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bks steel ราคา  บาท นน 765 กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

15.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel ราคา  บาท นน 567 กก หนา มม SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

15.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bks steel ราคา  บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

16.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel ราคา  บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

16.2 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bks steel ราคา  บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

17. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

17.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

18. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

18.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

19. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 24" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

19.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 24" bks steel ราคา บาท นน  กก หนา มม SML  

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

20. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3"1/2 bks steel ราคา บาท นน 76 กก หนา 5.1 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

20.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3"1/2 bks steel ราคา  บาท นน  กก หนา มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

21. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bks steel ราคา  บาท นน 3.6 กก หนา 2.0 มม SML 

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

21.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bks steel ราคา  บาท นน 4.6 กก หนา 3.2 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

22. ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" bks steel ราคา  บาท นน 4.6 กก หนา 2.5 มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

22.1 ราคาท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" bks steel ราคา บาท นน 6.3 กก หนา 3.1มม  SML

โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 โทรสั่งท่อสตีม 081-735-9191ค่ะ  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทร.สั่งของ064-468-2654.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

 
 
thaiflag small Thailand