เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ใบเจียร์ ใบตัด14 นิ้ว ใบตัด16 นิ้ว ลวดเชื่อม

 

 

 

bkssteel-hardware-cut-melt-1 

ลวดเชื่อม, ใบตัด, ใบเจียร์alt

 

     

 

         ขนาด(mm.)        เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm.)  
 

ใบตัด14 นิ้ว  

ราคา .-     
ใบตัด16 นิ้ว    ราคา .-   

ลวดเชื่อม2.6

ราคา .-      
 ลวดเชื่อม3.2 ราคา .-    
ใบตัด 4 นิ้วบาง
ราคา .-     
ใบเจียร์ 4 นิ้ว บาง
 ราคา.-     
ใบเจียร์ 4 นิ้ว หนา ราคา .-     
ใบเจียร์ 7 นิ้ว หนา ราคา .-     

 

 

 

thaiflag small Thailand