ราคาเหล็กกล่องแบนรุ่นกัลวาไนซ์

โทรสั่งของงานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า


bks steel

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ รุ่นราคาถูก โทร.095-232-6296

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 259บาท  

น้ำหนัก4.2กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 275บาท  

น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 330บาท 

น้ำหนัก6.8กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296สั่งงานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 390บาท  

น้ำหนัก8กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 450บาท  

น้ำหนัก9.5กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 450บาท  

น้ำหนัก10.4กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 540บาท 

น้ำหนัก10.4กิโลต่อเส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 590บาท  

น้ำหนัก14.4กิโลต่อเส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องเสา รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 690บาท  .

น้ำหนัก16กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 590บาท  

น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง064-468-2654งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 690บาท  

น้ำหนัก16.5กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง064-468-2654งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 790บาท  

น้ำหนัก19.5กิโลต่อเส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องเสา รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.comขาย 890บาท 

น้ำหนัก23กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์  รุ่นมาตราฐานโรงงาน จากโรงงานมีเสียงชื่อในไทย

มีพ่นข้างเหล็กทั้ง ขนาด ความหนา ความยาว เกรดสินค้า จากโรงงานโดยตรง

โทรสั่ง095-232-6296 งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1/2"x1.2mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.comราคา550บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x12x1.2mm JIS STKR290 ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก3.4กิโลต่อเส้น โทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3/4"x1.2mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 630บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x19x1.2mm JISg3466 STKR290 ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก6กิโลต่อเส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3/4"x1.4mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 670บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x19x1.4mm JIS STKR290 ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก6.7กิโลต่อเส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x1.6mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 740บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x1.6mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก10กิโลต่อเส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x2.0mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 840บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.0mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก12.8กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x2.3mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 870บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.3mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก13.5กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 990บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x3.2mm มอก ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก18.4กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x1.4mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 850บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x1.4mm JIS ยาว6เมตร bks steel.com

น้ำหนัก13.กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x2.0mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 1,090บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.0mm มอก ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก20กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x2.3mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,150บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.3mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก21กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x3.2mm ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,450บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x3.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก28.5กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-3/4"x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,550บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x45x3.2mm.มอก. ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก28.5กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x2"x2.3mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 1,350บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com

น้ำหนัก28กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x2"x2.0mm.มอก.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,390บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x2.0mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก28.6กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x2"x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,600บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x2.3mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก36กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x2"x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,970บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x3.2mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก45.5กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x3"x1.7mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.comราคา 1,500บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x1.7mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก30.2กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x3"x2.0mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,650บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x2.0mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก34.5กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x3"x3.2mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 2,150บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x3.2mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก52กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"x2.0mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,650บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x2.0mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก34.0กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"x2.3mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 1,750บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x2.3mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก37.2กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"x3.2mm.JIS.ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 2,250บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x3.2mm.JIS.ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก52.20กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x3"x3.2mm มอก ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 2,530บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x75x3.2mm มอก ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก59กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x4"x3.2mm มอก ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 2,870บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x100x3.2mm มอก ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก66กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 8"x4"x2.5mm มอก ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 2,970บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 200x100x2.5mm มอก ยาว6เมตร bks steel.com 

น้ำหนัก67กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 8"x4"x3.2mm มอก ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 3,350บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 200x100x3.2mm มอก ยาว6เมตร bks steel.com

น้ำหนัก82กิโล/เส้นโทร.สั่ง095-232-6296งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 โทรสั่ง095-232-6296 งานเร่งด่วน เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

   

  

 

 

 
 
thaiflag small Thailand