ราคาเหล็กกล่องแบนรุ่นกัลวาไนซ์


www.bks steel.com

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ รุ่นราคาถูก โทร.064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bkssteel.com ขาย 175บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bkssteel.com ขาย 195บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bkssteel.com ขาย 255บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bkssteel.com ขาย 275บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.8mm ยาว6เมตร bkssteel.com ขาย 335บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 450บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 540บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 590บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องเสา รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 690บาท  .

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 590บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 690บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 790บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องเสา รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ขาย 890บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

.

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์  รุ่นมาตราฐานโรงงาน จากโรงงานมีเสียงชื่อในไทย

มีพ่นข้างเหล็กทั้ง ขนาด ความหนา ความยาว เกรดสินค้า จากโรงงานโดยตรง

โทรสั่ง064-468-2654ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1/2"x1.2mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา550บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x12x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3/4"x1.2mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 630บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x19x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3/4"x1.4mm. ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 670บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x19x1.4mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x1.6mm. ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 740บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x1.6mm. ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x2.0mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 840บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.0mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x2.3mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 870บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x3.2mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 990บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x3.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x1.4mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 850บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x1.4mm ยาว6เมตร bks steel.com

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x2.0mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 1,090บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.0mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x2.3mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,150บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-1/2"x3.2mm ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,450บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x3.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1-3/4"x3.2mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,550บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x45x3.2mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x2"x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 1,350บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x2"x2.0mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,390บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x2.0mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x2"x2.3mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,600บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x2"x3.2mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,970บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x3.2mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x3"x1.7mm.ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 1,500บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x1.7mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x3"x2.0mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,650บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x2.0mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 5"x3"x3.2mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,150บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x3.2mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"x2.0mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,650บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x2.0mm. ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"x2.3mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,750บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x2.3mm. ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"x3.2mm.ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,250บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x3.2mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x3"x3.2mm  ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,530บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x75x3.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x4"x3.2mm  ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,870บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x100x3.2mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 8"x4"x2.5mm  ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,970บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 200x100x2.5mm ยาว6เมตร bks steel.com 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 8"x4"x3.2mm ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,350บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 200x100x3.2mm ยาว6เมตร bks steel.com

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

 โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

   

  

 

 

 
 
thaiflag small Thailand