เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

กิ๊ปจับสลิง คุณภาพดีราคาประหยัด ของดีคนไทยผลิต

อุดหนุนคนไทย ด้วยใจคนรักชาติ

 

Papa-Gib-1

 

กิ๊ปจับสลิง alt

 

ราคาจำหน่ายกิ๊ปรัดสลิง ขายกิ๊ปจับสลิง ศูนย์จำหน่ายกิ๊ปจับสลิง ...

 

สินคา

ราคา

 

ขนาด

กิ๊ปจับสลิง3/16 (สองหุนครึ่ง)

กิ๊ปจับสลิง ขนาด 4 มิล

20.-

กิ๊ปจับสลิง 1/4 (สองหุน)

กิ๊ปจับสลิง ขนาด 6 มิล

25.-

กิ๊ปจับสลิง 5/16 (สองหุนครึ่ง)

กิ๊ปจับสลิง ขนาด 7.5 มิล

35.-

กิ๊ปจับสลิง 3/8 (สามหุน) 

กิ๊ปจับสลิง ขนาด 9 มิล

75.-    

กิ๊ปจับสลิง 1/2 (สี่หุน) 

กิ๊ปจับสลิง ขนาด 12 มิล

100.-    

 

 

thaiflag small Thailand