เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

สามทางประปา สามทางเหล็กประปาคุณภาพดีราคาประหยัด ของดีคนไทยผลิต

อุดหนุนคนไทย ด้วยใจคนรักชาติ

 

 

 

 

สามทางประปาalt

 

ใช้ตอนที่ท่อประปามีทางแยกเพิ่ม

 

สามทางประปาเหล็ก

3/8 (สามหุน)

1/2 (สี่หุน)2

3/4 (หกหุน)

1" (หนึ่งนิ้ว)

1"1/4 (นิ้วสองหุน)
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง)

2" (สองนิ้ว)

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง)

3" (สามนิ้ว)

4" (สี่นิ้ว)

5" (ห้านิ้ว)

6" (หกนิ้ว)

ราคาสามทางลดประปาเหล็ก

สามทางลดประปาเหล็ก

3/8 (สามหุน)

1/2 (สี่หุน)2

3/4 (หกหุน)

1" (หนึ่งนิ้ว)

1"1/4 (นิ้วสองหุน)
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง)

2" (สองนิ้ว)

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง)

3" (สามนิ้ว)

4" (สี่นิ้ว)

5" (ห้านิ้ว)

6" (หกนิ้ว)

thaiflag small Thailand