เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ยูเนี่ยน ยูเนี่ยนเหล็กประปา คุณภาพดีราคาประหยัด ของดีคนไทยผลิต

อุดหนุนคนไทย ด้วยใจคนรักชาติ

 

 

 

ชื่อ ยูเนี่ยน ประปา alt

 

เอาไว้ใช้ในการประสานตรงกลาง

เมื่อประปาคนละเส้นเจอกัน

 

ยูเนี่ยนประปาเหล็ก

ยูเนี่ยนประปา 3/8 (สามหุน)  

ยูเนี่ยนประปา 1/2

(สี่หุน)

 
ยูเนี่ยนประปา 3/4 (หกหุน)  

ยูเนี่ยนประปา 1"

(หนึ่งนิ้ว)

 
ยูเนี่ยนประปา 1"1/4 (นิ้วสองหุน)  
ยูเนี่ยนประปา 1" 1/2 (นิ้วครึ่ง)  

ยูเนี่ยนประปา 2"

(สองนิ้ว)

 

ยูเนี่ยนประปา 2" 1/2

(สองนิ้วครึ่ง)

 

ยูเนี่ยนประปา 3"

(สามนิ้ว)

 

ยูเนี่ยนประปา 4"

(สี่นิ้ว)

 

ยูเนี่ยนประปา 5"

(ห้านิ้ว)

 

ยูเนี่ยนประปา 6"

(หกนิ้ว)

 

 

 

 

thaiflag small Thailand