เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ข้องอ45องศา ข้องอเหล็กประปา45องศา

ข้องอประปา45องศา

คุณภาพดีราคาประหยัด ของดีคนไทยผลิต

อุดหนุนคนไทย ด้วยใจคนรักชาติ

 

 

 

ชื่อข้องอ 45 องศา ประปา

 

ราคา ...

 

ข้องอ 45องศา ประปาเหล็ก

 

3/8 (สามหุน)

1/2 (สี่หุน)

3/4 (หกหุน)

1" (หนึ่งนิ้ว)

1"1/4 (นิ้วสองหุน)
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง)

2" (สองนิ้ว)

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

3" (สามนิ้ว)

4" (สี่นิ้ว)

5" (ห้านิ้ว)

6" (หกนิ้ว)

 

thaiflag small Thailand