เหล็กกล่องดำ Rectangular Pipe 

 lg44 6296 14092023 

เหล็กกล่อง ขนาด12mm.ถึงหน้ากว้างขนาด 22mm.

เหล็กกล่องดำ ขนาด1/2สี่หุน ถึงหน้ากว้างขนาด 1"นิ้ว

เหล็กกล่องดำ 12x12x1.2mm.x6000mm. ราคา 125บาท น้ำหนัก 2.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 12x12x1.4mm.x6000mm.ราคา 430บาท น้ำหนัก 2.8กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 12x12x1.6mm.x6000mm. ราคา 450บาท น้ำหนัก 3.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 16x16x1.2mm.x6000mm. ราคา 420บาท  น้ำหนัก 3.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 16x16x1.4mm.x6000mm. ราคา 440บาท น้ำหนัก 3.6กิโล/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 16x16x1.6mm.x6000mm. ราคา 460บาท น้ำหนัก 4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 18x18x1.2mm.x6000mm. ราคา 430บาท น้ำหนัก 3.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 18x18x1.4mm.x6000mm.ราคา 450บาท น้ำหนัก 4กิโล/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 18x18x1.6mm.x6000mm. ราคา 470บาท  น้ำหนัก4.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 18x18x1.7mm.x6000mm. ราคา 470บาท น้ำหนัก 4.8กิโล/เส้น  

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 18x18x2.0mm.x6000mm. ราคา 490บาท น้ำหนัก 5.6กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 19x19x1.2mm.x6000mm. ราคา 430บาท น้ำหนัก 3.6กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 19x19x1.4mm.x6000mm. ราคา 450บาท  น้ำหนัก 4.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 19x19x1.7mm.x6000mm.ราคา 490บาท  น้ำหนัก 5.1กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 19x19x2.0mm.x6000mm. ราคา 520บาท  น้ำหนัก 5.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่อง

เหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 25mm ถึง ขนาดหน้ากว้าง 50mm.

เหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 1"นิ้ว ถึงหน้ากว้างขนาด 2"นิ้ว   เหล็กเกรดA รุ่นเกรดสูง 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x12x1.2mm.x6000mm.ราคา 450บาท น้ำหนัก 3.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x12x1.4mm.x6000mm.ราคา 470บาท น้ำหนัก 4.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x12x1.6mm.x6000mm. ราคา 490บาท น้ำหนัก 5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 25x25x1.2mm.x6000mm. ราคา 470บาท น้ำหนัก 5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x1.5mm.x6000mm. ราคา 510บาท น้ำหนัก 6.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x1.6mm.x6000mm.ราคา 540บาท น้ำหนัก 6.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x1.8mm.x6000mm.ราคา 560บาท น้ำหนัก 7.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x2.0mm.x6000mm. ราคา 580บาท น้ำหนัก 7.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x2.3mm.x6000mm.ราคา 395บาท น้ำหนัก 9.3กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x2.5mm.x6000mm. ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x2.8mm.x6000mm. ราคา 640บาท น้ำหนัก 10.3กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 25x25x3.2mm.x6000mm. ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 30x20x1.2mm.x6000mm. ราคา 499บาท น้ำหนัก 5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 30x20x1.4mm.x6000mm. ราคา 550บาท น้ำหนัก 5.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 30x20x1.6mm.x6000mm. ราคา 570บาท น้ำหนัก 6.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 30x30x1.2mm.x6000mm. ราคา 520บาท น้ำหนัก 6.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 30x30x2.0mm.x6000mm.ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 32x32x1.2mm.x6000mm. ราคา 530บาท น้ำหนัก 6.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x1.4mm.x6000mm. ราคา 560บาท น้ำหนัก 7.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x1.6mm.x6000mm. ราคา 580บาท น้ำหนัก 8.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x1.8mm.x6000mm.ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x2.0mm.x6000mm. ราคา 630บาท น้ำหนัก 10.3กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x2.3mm.x6000mm. ราคา 660บาท น้ำหนัก 11.3กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x2.5mm.x6000mm. ราคา 699บาท น้ำหนัก 12.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x2.7mm.x6000mm. ราคา 740บาท น้ำหนัก 13.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 32x32x3.2mm.x6000mm.ราคา 780บาท น้ำหนัก 15กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 35x35x1.2mm.x6000mm.ราคา 560บาท น้ำหนัก 7.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

เหล็กกล่องดำ 35x35x1.4mm.x6000mm. ราคา 590บาท น้ำหนัก 8.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 35x35x2.0mm.x6000mm. ราคา 660บาท น้ำหนัก 11.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 35x35x2.5mm.x6000mm. ราคา 730บาท น้ำหนัก 13.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 35x35x2.8mm.x6000mm. ราคา 799บาท น้ำหนัก 16กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 38x19x1.2mm.x6000mm. ราคา 510บาท น้ำหนัก 5.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x1.4mm.x6000mm.ราคา 540บาท น้ำหนัก 7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x1.7mm.x6000mm. ราคา 570บาท น้ำหนัก 8.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x2.0mm.x6000mm. ราคา 595บาท น้ำหนัก 9กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x2.4mm.x6000mm. ราคา 670บาท น้ำหนัก 11.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x2.6mm.x6000mm. ราคา 695บาท น้ำหนัก 12.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x2.8mm.x6000mm. ราคา 730บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x19x3.0mm.x6000mm. ราคา 750บาท น้ำหนัก 13.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 38x38x1.2mm.x6000mm.ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x1.4mm.x6000mm. ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x1.5mm.x6000mm. ราคา 640บาท น้ำหนัก 10กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x1.6mm.x6000mm. ราคา 640บาท น้ำหนัก 10.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x1.7mm.x6000mm. ราคา 660บาท น้ำหนัก 11กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x1.8mm.x6000mm. ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x2.0mm.x6000mm. ราคา 695บาท น้ำหนัก 12.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x2.3mm.x6000mm. ราคา 495บาท น้ำหนัก 13.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x2.5mm.x6000mm. ราคา 795บาท น้ำหนัก 15.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x2.7mm.x6000mm. ราคา 830บาท น้ำหนัก 16.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 38x38x3.2mm.x6000mm. ราคา 630บาท น้ำหนัก 18กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 40x20x1.2mm.x6000mm.ราคา 520บาท น้ำหนัก 5.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x20x1.4mm.x6000mm. ราคา 550บาท น้ำหนัก 7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x20x1.7mm.x6000mm. ราคา 570บาท น้ำหนัก 8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x20x2.0mm.x6000mm. ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 40x25x1.2mm.x6000mm.ราคา 530บาท น้ำหนัก 6.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x25x1.4mm.x6000mm. ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x25x1.7mm.x6000mm. ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

เหล็กกล่องดำ 40x25x2.0mm.x6000mm.ราคา 650บาท น้ำหนัก 10.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

 

เหล็กกล่องดำ 40x40x1.2mm.x6000mm. ราคา 600บาท น้ำหนัก 8.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x1.4mm.x6000mm. ราคา 630บาท น้ำหนัก 9.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x1.7mm.x6000mm. ราคา 690บาท น้ำหนัก 12กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x2.0mm.x6000mm.ราคา 750บาท น้ำหนัก 14กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x2.3mm.x6000mm. ราคา 820บาท น้ำหนัก 16กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x2.5mm.x6000mm. ราคา 840บาท น้ำหนัก 16.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

เหล็กกล่องดำ 40x40x2.8mm.x6000mm. ราคา 920บาท น้ำหนัก 19กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x3.2mm.x6000mm. ราคา 995บาท น้ำหนัก 22กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 40x40x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 23.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 45x45x1.2mm.x6000mm.ราคา 640บาท น้ำหนัก 9.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

เหล็กกล่องดำ 45x45x1.4mm.x6000mm. ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

เหล็กกล่องดำ 45x45x1.7mm.x6000mm. ราคา 750บาท น้ำหนัก 13.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 45x45x2.3mm.x6000mm. ราคา 850บาท น้ำหนัก 16.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

เหล็กกล่องดำ 45x45x3.2mm.x6000mm. ราคา 999บาท น้ำหนัก 22.3กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

 

เหล็กกล่องดำ 50x20x1.2mm.x6000mm. ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x20x1.4mm.x6000mm. ราคา 590บาท น้ำหนัก 8.3กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x20x1.7mm.x6000mm. ราคา 640บาท น้ำหนัก 10.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x20x3.2mm.x6000mm.ราคา 880บาท น้ำหนัก 17กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 50x25x1.2mm.x6000mm. ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.9กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x1.4mm.x6000mm. ราคา 610บาท น้ำหนัก 9กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x1.5mm.x6000mm. ราคา 630บาท น้ำหนัก 9.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x1.6mm.x6000mm. ราคา 650บาท น้ำหนัก 10กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x1.7mm.x6000mm. ราคา 660บาท น้ำหนัก 11กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x1.8mm.x6000mm. ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x2.0mm.x6000mm. ราคา 690บาท น้ำหนัก 12.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x2.3mm.x6000mm.ราคา 520บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x2.5mm.x6000mm. ราคา 780บาท น้ำหนัก 15.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x2.7mm.x6000mm. ราคา 830บาท น้ำหนัก 16.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x2.8mm.x6000mm. ราคา 870บาท น้ำหนัก 16.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x25x3.2mm.x6000mm. ราคา 690บาท น้ำหนัก 18กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 50x30x1.2mm.x6000mm. ราคา 600บาท น้ำหนัก 8.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x30x1.4mm.x6000mm.ราคา 640บาท น้ำหนัก 9.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x30x1.7mm.x6000mm. ราคา 700บาท น้ำหนัก 12กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x30x2.0mm.x6000mm. ราคา 730บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x30x2.3mm.x6000mm. ราคา 790บาท น้ำหนัก 14.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x30x2.8mm.x6000mm. ราคา 890บาท น้ำหนัก 18กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x30x3.2mm.x6000mm. ราคา 950บาท น้ำหนัก 19.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 50x50x1.2mm.x6000mm. ราคา 660บาท น้ำหนัก 10.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x1.4mm.x6000mm. ราคา 710บาท น้ำหนัก 12.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x1.5mm.x6000mm. ราคา 750บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x1.6mm.x6000mm. ราคา 780บาท น้ำหนัก 13.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x1.7mm.x6000mm. ราคา 795บาท น้ำหนัก 14.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x1.8mm.x6000mm. ราคา 820บาท น้ำหนัก 15.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x2.3mm.x6000mm. ราคา 690บาท น้ำหนัก 18.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x2.5mm.x6000mm.ราคา 950บาท น้ำหนัก 20.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x2.7mm.x6000mm. ราคา 990บาท น้ำหนัก 22กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x3.2mm.x6000mm. ราคา 890บาท น้ำหนัก 25กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x3.5mm.x6000mm. ราคา 1,160บาท น้ำหนัก 27.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 30กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x4.5mm.x6000mm. ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 33.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 50x50x6.0mm.x6000mm. ราคา 1,830บาท น้ำหนัก 44.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่อง

  

เหล็กกล่องดำ ขนาด 60mm.ถึง หน้ากว้างขนาด90mm.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x1.2mm.x6000mm. ราคา700บาท น้ำหนัก 9กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x1.4mm.x6000mm. ราคา 740บาท น้ำหนัก11กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x1.7mm.x6000mm. ราคา 780บาท น้ำหนัก 12.8กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x2.0mm.x6000mm. ราคา 795บาท น้ำหนัก 15.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x2.3mm.x6000mm. ราคา 840บาท น้ำหนัก 16.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x2.5mm.x6000mm. ราคา 900บาท น้ำหนัก 18.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x2.8mm.x6000mm. ราคา 950บาท น้ำหนัก 20กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x30x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,050บาท น้ำหนัก 22.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 60x40x1.4mm.x6000mm. ราคา 740บาท น้ำหนัก 12.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x40x2.0mm.x6000mm. ราคา 870บาท น้ำหนัก 16.7กิโล/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

เหล็กกล่องดำ 60x40x2.3mm.x6000mm. ราคา1,140บาท น้ำหนัก 18.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x40x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 25.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 60x60x1.4mm.x6000mm. ราคา 900บาท น้ำหนัก 15.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x1.7mm.x6000mm. ราคา 950บาท น้ำหนัก 17.1กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 20.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,140บาท น้ำหนัก 22.6กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x2.5mm.x6000mm.ราคา 1,240บาท น้ำหนัก 25.1กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x2.8mm.x6000mm. ราคา 1,340บาท น้ำหนัก 27.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,490บาท น้ำหนัก 30.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 37กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x4.5mm.x6000mm. ราคา 1,920บาท น้ำหนัก 42กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 60x60x6.0mm.x6000mm. ราคา 2,300บาท น้ำหนัก 54.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 65x35x1.7mm.x6000mm.ราคา 890บาท น้ำหนัก 15กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x35x1.9mm.x6000mm. ราคา 950บาท น้ำหนัก 16.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x35x2.3mm.x6000mm. ราคา 980 บาท น้ำหนัก 18.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 65x38x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 19.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x38x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 26กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 65x65x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 20กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,230บาท น้ำหนัก 22.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x2.3mm.x6000mm.ราคา 1,350บาท น้ำหนัก 24.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x2.5mm.x6000mm. ราคา 1,450บาท น้ำหนัก 28กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x2.7mm.x6000mm.ราคา 1,550บาท น้ำหนัก 30.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x3.2mm.x6000mm.ราคา 1,630บาท น้ำหนัก 33.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 41.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x4.5mm.x6000mm.  ราคา 1,980บาท น้ำหนัก 45.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 65x65x6.0mm.x6000mm.ราคา 2,570่บาท น้ำหนัก 58.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 70x70x1.4mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 17กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 70x70x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 21.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 70x70x1.9mm.x6000mm. ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 23.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 75x20x1.2mm.x6000mm. ราคา 870บาท น้ำหนัก 9.8กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x20x1.4mm.x6000mm.  ราคา 910บาท น้ำหนัก 11.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x20x1.7mm.x6000mm. ราคา 960บาท น้ำหนัก 14กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x20x2.0mm.x6000mm.ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 16กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

 

เหล็กกล่องดำ 75x25x1.4mm.x6000mm.ราคา 980บาท น้ำหนัก 12.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x25x1.7mm.x6000mm. ราคา1,080บาท  น้ำหนัก 15กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x25x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,150บาท น้ำหนัก 16.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x25x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 18.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x25x2.7mm.x6000mm. ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 23กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x25x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,450บาท  น้ำหนัก 25กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 75x38x1.2mm.x6000mm. ราคา 820บาท น้ำหนัก 12กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x1.4mm.x6000mm. ราคา 870บาท น้ำหนัก 14.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x1.5mm.x6000mm. ราคา 899บาท น้ำหนัก 15.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x1.6mm.x6000mm. ราคา 920บาท น้ำหนัก 15.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x1.7mm.x6000mm. ราคา 950บาท น้ำหนัก 17กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x1.8mm.x6000mm. ราคา 980บาท น้ำหนัก 18.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 19กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x2.3mm.x6000mm. ราคา 790บาท น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x2.7mm.x6000mm. ราคา 1,250บาท น้ำหนัก 25.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x2.8mm.x6000mm. ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 25.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 28.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,690บาท น้ำหนัก 34.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x38x4.5mm.x6000mm. ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 39.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 75x45x1.4mm.x6000mm. ราคา 1,050บาท น้ำหนัก 15.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x45x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 17.3กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x45x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,190บาท น้ำหนัก 20.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x45x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,250บาท น้ำหนัก 22.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x45x2.8mm.x6000mm. ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 28กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x45x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,460บาท น้ำหนัก 30.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x45x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 37.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 75x50x1.4mm.x6000mm. ราคา 1,050บาท น้ำหนัก 15.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,160บาท น้ำหนัก 19.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x2.0mm.x6000mm.ราคา 1,230บาท น้ำหนัก 21.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 23.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x2.5mm.x6000mm. ราคา 1,190บาท น้ำหนัก 26.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x2.8mm.x6000mm ราคา 1,470บาท น้ำหนัก 29กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x3.2mm.x6000mm.ราคา 1,700บาท น้ำหนัก 35.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x4.0mm.x6000mm ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 39.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x4.5mm.x6000mm. ราคา 2,160บาท น้ำหนัก 49กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x50x6.0mm.x6000mm. ราคา 2,790บาท น้ำหนัก 62กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 75x75x1.4mm.x6000mm. ราคา 1,160บาท น้ำหนัก 19.2กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x1.5mm.x6000mm. ราคา 1,280บาท น้ำหนัก 20.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x1.6mm.x6000mm. ราคา 1,350บาท น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,380บาท น้ำหนัก 23กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x1.8mm.x6000mm. ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 24กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,450บาท น้ำหนัก 25.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 28.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x2.5mm.x6000mm. ราคา 1,530บาท น้ำหนัก 31.7กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x2.7mm.x6000mm. ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 35กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x3.2mm.x6000mm.ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 38.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,990บาท น้ำหนัก 47กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x4.5mm.x6000mm. ราคา 2,290บาท น้ำหนัก 52.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x5.0mm.x6000mm.ราคา 2,590บาท น้ำหนัก 58.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 75x75x6.0mm.x6000mm. ราคา 2,890บาท น้ำหนัก 68.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 80x40x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,280บาท น้ำหนัก 18กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 80x40x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 22กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 80x40x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,690บาท น้ำหนัก 30กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 80x80x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,450บาท น้ำหนัก 29.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 80x80x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 42.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 80x80x4.0mm.x6000mm. ราคา 2,190บาท น้ำหนัก 52.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 80x80x4.5mm.x6000mm. ราคา 2,350บาท น้ำหนัก 58.4กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 80x80x6.0mm.x6000mm. ราคา 3,100บาท น้ำหนัก 77กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 89x89x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 34.5กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 89x89x4.0mm.x6000mm. ราคา 2,900บาท น้ำหนัก 58กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 89x89x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,500บาท น้ำหนัก 70กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 89x89x6.0mm.x6000mm. ราคา 3,970บาท น้ำหนัก 85กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่องดำ 90x90x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,690บาท น้ำหนัก 35กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่อง

เหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 100mm.ถึงหน้ากว้าง 175mm.

เหล็กกล่องดำ หน้ากว้าง4"นิ้ว ถึงหน้ากว้าง7"นิ้ว

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 1"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 100x25x1.4mm.x6000mm.  ราคา 1,090บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x25x1.7mm.x6000mm ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 18.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x25x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 21กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 1-1/2"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 100x38x1.2mm.x6000mm. ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 14.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x38x1.4mm.x6000mm. ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 17.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x38x1.7mm.x6000mm.ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 21กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x38x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 23กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x38x2.3mm.x6000mm.ราคา 1,500บาท น้ำหนัก 26กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x38x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 36กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 2"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 100x50x1.2mm.x6000mm. ราคา 970บาท น้ำหนัก 16กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x1.5mm.x6000mm. ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 20กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

กล่องดำ 100x50x1.6mm.x6000mm. ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 20.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x1.8mm.x6000mm. ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 24.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 25.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x2.3mm.x6000mm. ราคา990บาท น้ำหนัก 28กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x2.5mm.x6000mm. ราคา 1,500บาท น้ำหนัก 32กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x2.7mm.x6000mm. ราคา 1,580บาท น้ำหนัก 34กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x3.2mm.x6000mm. ราคา1,295บาท น้ำหนัก 38.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x3.5mm.x6000mm. ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 42.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x4.0mm.x6000mm. ราคา 1,990บาท น้ำหนัก 47กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x4.5mm.x6000mm. ราคา 2,390บาท น้ำหนัก 52กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x50x6.0mm.x6000mm. ราคา 2,890บาท น้ำหนัก 68กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 3"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 100x75x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,950บาท น้ำหนัก 33.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x75x3.2mm.x6000mm. ราคา 2,830บาท น้ำหนัก 46กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x75x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,490บาท น้ำหนัก 64.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x75x6.0mm.x6000mm.ราคา 4,170บาท น้ำหนัก 85กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 4"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 100x100x1.6mm.x6000mm. ราคา 1,360บาท น้ำหนัก 28.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x1.7mm.x6000mm. ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 29กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,490บาท น้ำหนัก 34.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,280บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x2.5mm.x6000mm.ราคา 1,920บาท น้ำหนัก 43.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x2.8mm.x6000mm. ราคา 1,970บาท น้ำหนัก 47กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x3.2mm.x6000mm. ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 52กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,090บาท น้ำหนัก 64กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,400บาท น้ำหนัก 72กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x6.0mm.x6000mm. ราคา 4,520บาท น้ำหนัก 95กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x8.0mm.x6000mm. ราคา 6,700บาท น้ำหนัก 123กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 100x100x9.0mm.x6000mm. ราคา 7,500บาท น้ำหนัก 140กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 5"นิ้ว x 2"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 125x50x1.6mm.x6000mm. ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 24.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x50x1.8mm.x6000mm. ราคา 1,350บาท น้ำหนัก 26.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x50x2.3mm.x6000mm.ราคา1,190บาท น้ำหนัก 34กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x50x2.5mm.x6000mm. ราคา 1,750บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x50x2.8mm.x6000mm. ราคา 1,850บาท น้ำหนัก 41.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x50x3.2mm.x6000mm. ราคา1,570บาท น้ำหนัก 46กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x50x4.0mm.x6000mm. ราคา 2,850บาท น้ำหนัก 57กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 5"นิ้ว x 3"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 125x75x1.6mm.x6000mm. ราคา 1,490บาท น้ำหนัก 27.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x1.8mm.x6000mm.ราคา 1,520บาท น้ำหนัก 32กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x2.0mm.x6000mm. ราคา 1,600บาท น้ำหนัก 35กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x2.3mm.x6000mm. ราคา 1,700บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x2.5mm.x6000mm. ราคา 1,850บาท น้ำหนัก 43กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x2.8mm.x6000mm.ราคา 1,960บาท น้ำหนัก 46.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x3.2mm.x6000mm. ราคา 2,140บาท น้ำหนัก 52กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,260บาท น้ำหนัก 65กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,450บาท น้ำหนัก 72.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x75x6.0mm.x6000mm.ราคา 4,400บาท น้ำหนัก 95กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 5"นิ้ว x 5"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 125x125x2.3mm.x6000mm. ราคา1,750บาท น้ำหนัก 47กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x2.5mm.x6000mm ราคา 2,790บาท น้ำหนัก 55กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x2.8mm.x6000mm. ราคา 2,980บาท น้ำหนัก 59กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x3.2mm.x6000mm. ราคา2,450บาท น้ำหนัก 67กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,640บาท น้ำหนัก 82กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,930บาท น้ำหนัก 91กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x6.0mm.x6000mm. ราคา 5,300บาท น้ำหนัก 120กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 125x125x9.0mm.x6000mm. ราคา 8,800บาท น้ำหนัก 177กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 2"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 150x50x1.6mm.x6000mm. ราคา 1,960บาท น้ำหนัก 28.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x1.7mm.x6000mm.ราคา 1,980บาท น้ำหนัก 30.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x1.8mm.x6000mm. ราคา 1,990บาท น้ำหนัก 31กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x2.0mm.x6000mm. ราคา 2,190บาท น้ำหนัก 34.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x2.3mm.x6000mm. ราคา1,430บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x2.8mm.x6000mm.ราคา 2,490บาท น้ำหนัก 46.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x3.2mm.x6000mm. ราคา1,790บาท น้ำหนัก 52.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,200บาท น้ำหนัก 65กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,490บาท น้ำหนัก 73กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x5.0mm.x6000mm. ราคา 3,700บาท น้ำหนัก 80กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x50x6.0mm.x6000mm. ราคา 4,400บาท น้ำหนัก 95.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 3"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 150x75x2.3mm.x6000mm. ราคา 2,470บาท น้ำหนัก 43กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x75x2.5mm.x6000mm. ราคา 2,620บาท น้ำหนัก 49กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x75x2.8mm.x6000mm. ราคา 2,750บาท น้ำหนัก 53กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x75x3.2mm.x6000mm. ราคา 2,950บาท น้ำหนัก 59กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x75x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,480บาท น้ำหนัก 73กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x75x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,700บาท น้ำหนัก 81.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x75x6.0mm.x6000mm. ราคา 4,850บาท น้ำหนัก 109กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 80มิล  

เหล็กกล่องดำ 150x80x2.3mm.x6000mm. ราคา 2,500บาท น้ำหนัก 44กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x80x3.2mm.x6000mm. ราคา 2,990บาท น้ำหนัก 61กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x80x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,490บาท น้ำหนัก 75กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x80x4.5mm.x6000mm. ราคา 3,890บาท น้ำหนัก 84กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 4"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 150x100x2.5mm.x6000mm. ราคา 2,830บาท น้ำหนัก 55กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x100x2.8mm.x6000mm. ราคา 2,990บาท น้ำหนัก 59.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x100x3.2mm.x6000mm. ราคา 3,250บาท น้ำหนัก 66.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x100x4.0mm.x6000mm. ราคา 3,800บาท น้ำหนัก 81กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x100x4.5mm.x6000mm. ราคา 4,230บาท น้ำหนัก 91กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x100x6.0mm.x6000mm.ราคา 5,300บาท น้ำหนัก 119กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x100x9.0mm.x6000mm. ราคา 8,700บาท น้ำหนัก 179กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 6"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 150x150x2.3mm.x6000mm. ราคา 3,300บาท น้ำหนัก 62กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x2.5mm.x6000mm. ราคา 3,450บาท น้ำหนัก 65.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x2.8mm.x6000mm. ราคา 3,650บาท น้ำหนัก 72กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x3.2mm.x6000mm. ราคา2,990บาท น้ำหนัก 78.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x4.0mm.x6000mm. ราคา 4,200บาท น้ำหนัก 98กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x4.5mm.x6000mm. ราคา 4,700บาท น้ำหนัก 111กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x5.0mm.x6000mm. ราคา 4,970บาท น้ำหนัก 121กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x6.0mm.x6000mm. ราคา 5,800บาท น้ำหนัก 145กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 150x150x9.0mm.x6000mm. ราคา 13,500บาท น้ำหนัก 217กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 7"นิ้ว x 7"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 175x175x4.5mm.x6000mm. ราคา 6,800บาท น้ำหนัก 130กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 175x175x6.0mm.x6000mm. ราคา 8,900บาท น้ำหนัก 172กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 175x175x9.0mm.x6000mm. ราคา 12,490บาท น้ำหนัก 254กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

  

 เหล็กกล่อง

 

เหล็กกล่องดำ ขนาด200mm.ถึงขนาด 250mm.

เหล็กกล่องดำ หน้ากว้าง 8"นิ้ว ถึงหน้ากว้าง 10"นิ้ว

 โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

เหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 8"นิ้ว x 2"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 200x50x2.3mm.x6000mm.  ราคา 2,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x50x2.5mm.x6000mm. ราคา 2,850บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x50x2.8mm.x6000mm.  ราคา 2,970บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x50x3.2mm.x6000mm.  ราคา 2,700บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x50x4.0mm.x6000mm.   ราคา 3,750บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x50x4.5mm.x6000mm.  ราคา3,980บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 8"นิ้ว x 4"นิ้ว  ยาว 6เมตร 

เหล็กกล่องดำ 200x100x2.5mm.x6000mm.  ราคา 3,200บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x2.8mm.x6000mm.  ราคา 3,680บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x3.2mm.x6000mm.  ราคา 3,790บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x4.0mm.x6000mm.  ราคา 4,300บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x4.5mm.x6000mm.  ราคา 4,700บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x6.0mm.x6000mm. ราคา 6,100บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x9.0mm.x6000mm.  ราคา 9,300บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x10.0mm.x6000mm.  ราคา 11,800บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x100x12.0mm.x6000mm. ราคา 14,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 8"นิ้ว x 6"นิ้ว

เหล็กกล่องดำ 200x150x4.5mm.x6000mm. ราคา 7,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x150x9.0mm.x6000mm. ราคา 13,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x150x12.0mm.x6000mm.  ราคา 16,900บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 8"นิ้ว x 8"นิ้ว

เหล็กกล่องดำ 200x200x4.0mm.x6000mm.  ราคา 5,600บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x200x4.5mm.x6000mm.  ราคา 6,100บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x200x6.0mm.x6000mm.  ราคา 7,800บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x200x9.0mm.x6000mm.  ราคา 14,800บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x200x10.0mm.x6000mm.  ราคา 15,900บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 200x200x12.0mm.x6000mm.  ราคา 19,700บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 4"นิ้ว

เหล็กกล่องดำ 250x100x4.5mm.x6000mm. ราคา 7,200บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x100x6.0mm.x6000mm.  ราคา 8,900บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x100x9.0mm.x6000mm.  ราคา 13,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 6"นิ้ว

เหล็กกล่องดำ 250x150x4.5mm.x6000mm. ราคา 7,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x150x6.0mm.x6000mm.  ราคา 9,700บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x150x9.0mm.x6000mm. ราคา 14,000บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x150x12.0mm.x6000mm. ราคา 18,000บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 8"นิ้ว

เหล็กกล่องดำ 250x200x4.5mm.x6000mm. ราคา 9,900บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x200x6.0mm.x6000mm.  ราคา 12,260บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x200x9.0mm.x6000mm.  ราคา 16,900บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 10"นิ้ว ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องดำ 250x250x4.5mm.x6000mm.  ราคา 10,520บาท น้ำหนัก206กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x250x6.0mm.x6000mm. ราคา 12,900บาท น้ำหนัก266กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 250x250x9.0mm.x6000mm.  ราคา 17,500บาท น้ำหนัก372กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

เหล็กกล่องดำ 250x250x10mm.x6000mm.  ราคา 18,900บาท น้ำหนัก403กิโล/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

กล่องดำ 250x250x12.0mm.x6000mm.  ราคา27,900บาท น้ำหนัก516กิโล/ส

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกล่อง

 

เหล็กกล่องดำ ขนาด300mm.ถึง หน้ากว้าง400mm.

เหล็กกล่องดำ ขนาด12"นิ้ว ถึงหน้ากว้าง16"นิ้ว

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 12"นิ้ว x 4"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 300x100x4.5mm.x6000mm.  ราคา 7,800บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 300x100x6.0mm.x6000mm. ราคา9,700บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 12"นิ้ว x 6"นิ้ว  งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า 

เหล็กกล่องดำ 300x150x6.0mm.x6000mm.  ราคา 12,400บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 300x150x9.0mm.x6000mm.  ราคา 16,970บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 12"นิ้ว x 8"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 300x200x4.5mm.x6000mm.  ราคา 10,650บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 300x200x6.0mm.x6000mm.  ราคา 13,200บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 300x200x9.0mm.x6000mm.  ราคา 17,980บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 12"นิ้ว x 12"นิ้ว    

เหล็กกล่องดำ 300x300x9.0mm.x6000mm.  ราคา 22,400บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 300x300x10.0mm.x6000mm. ราคา 24,350บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 14"นิ้ว x 6"นิ้ว  

เหล็กกล่องดำ 350x150x6.0mm.x6000mm. ราคา 13,290บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 350x150x9.0mm.x6000mm.  ราคา 18,590บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ ขนาด 16"นิ้ว x 8"นิ้ว 

เหล็กกล่องดำ 400x200x4.5mm.x6000mm. ราคา12,640บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 400x200x6.0mm.x6000mm.  ราคา 16,100บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 400x200x9.0mm.x6000mm. ราคา22,600บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องดำ 400x200x12.0mm.x6000mm.  ราคา29,900บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ผลิตจากโรงงานชั่นนำชื่อเสียงเกรียงไกร ของประเทศไทย การันตรี พ่นข้างเหล็กเห็นชัดเจน

ทั้งขนาด ความหนา ความยาว โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 

 

เหล็กกล่อง

 
 
thaiflag small Thailand