ท่อ 20" เบอร์40 ไม่มีตะเข็บ 

 
 
thaiflag small Thailand