ราคาท่อสตีมASTM SCH40 HotDip Galvanized Pipe

ราคาท่อสตีมASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Pipe โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 1/2" SCH 40 x6000mm. ราคา750บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ASTM A53/SA53/A795 Gr.A E 1/2" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe

SCH40 ERW ขนาด 1/2" ยาว6เมตร

 Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 1/2"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 3/4"  SCH40x6000mm. ราคา780บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/A795 Gr.A E 3/4" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe

SCH40 ERW ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

 Made In Thailand

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 3/4"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 1"  SCH40x6000mm.  ราคา910บาท                โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/A795 Gr.A E 1" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe

 SCH40 ERW ขนาด 1" ยาว6เมตร

Made In Thailand

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 1"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 1-1/4" SCH40x6000mm. ราคา1,150บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ASTM A53/SA53/A795 Gr.A E 1-1/4"SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe

SCH40 ERW ขนาด 1-1/4" ยาว6เมตร

 Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 1-1/4"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 1-1/2" SCH40x6000mm. ราคา1,260บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/A795 Gr.A E 1-1/2"SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe

SCH40 ERW ขนาด 1-1/2" ยาว6เมตร

Made In Thailand

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 1-1/2"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 2" SCH40x6000mm. ราคา1,390บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/A795 Gr.A E 2" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe 

SCH40 ERW ขนาด 2" ยาว6เมตร

 Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 2"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 2-1/2" SCH40x6000mm. ราคา1,950บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/ Gr.A E 2-1/2"SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe

SCH40 ERW ขนาด 2-1/2" ยาว6เมตร

 Made In Thailand

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 2-1/2"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 3" SCH40x6000mm.  ราคา2,390บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/ Gr.A E 3" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe 

SCH40 ERW ขนาด 3" ยาว6เมตร

Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 3"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 4" SCH40x6000mm. ราคา3,290บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ASTM A53/SA53/ Gr.A E 4" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe 

ASTM  ERW HotDip Galvanized Pipe 4"

ASTM มีตะเข็บ ขนาด 4" ยาว6เมตร

 Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 4"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 5"  SCH40x6000mm.  ราคา4,450บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ASTM A53/SA53/ Gr.A E 5" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe 

 SCH40 ERW ขนาด 5" ยาว6เมตร

 Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 5"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 6"  SCH40x6000mm. ราคา5,690บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 ASTM A53/SA53/ Gr.A E 6" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe 

ASTM  ERW HotDip Galvanized Pipe 6"

ท่อน้ำสำหรับเจาะน้ำบาดาล

Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 6"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

ASTM SCH40 ERW HotDip Galvanized Steel Pipe 8"  SCH40x6000mm. ราคา8,790บาท              โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ASTM A53/SA53/ Gr.A E 8" SCH40x6000mm.HotDip Galvanized Pipe 

ASTM  ERW HotDip Galvanized Pipe 8"

Made In Thailand 

Commodity:Newly Produced,Prime Quality ERW Carbon Steel Pipe

Specification:ASTM A53 Grade A-2018(SCH40)

Type Of Pipe End: GPE

Dimension NPSxThick.x Length: 8"xSCH40x6000mm.

Nondestructive Test Eddy Current: Good

Bending Test: Good 

Visual&Dimenson: Good

We Hereby Certify Thai The Material Descried Herein Has Been Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirement Of The Above Material Specification.

 

ราคาท่อสตีมASTM SCH40 HotDip Galvanized Pipe

 
 
thaiflag small Thailand