เหล็กเพลาขาว เกรด SS400 เนื้อเหนียว งอได้ไม่หัก

เหล็กเพลา เกรด S45C เนื้อแข็งกรอบ หักได้

เหล็กเพลา เกรด SCM 440 เนื้อแข็ง และเหนียว

 

www.bkssteel.com

 Mild Round Bar

.............................................................................................................................

เหล็กเพลาขาว 3 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก 0.2 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก  0.4กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก  0.6กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 5 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก  0.65กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 6 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก  0.9กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว  1/4 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก 1 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 7 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก  1.2กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 8 มิล ยาว 4 เมตร น้ำหนัก  1.6กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 9 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  3กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 3/8 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 10 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 3.7กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 4.5กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 5.3กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 1/2 มิล ยาว 6 เมตร  น้ำหนัก 6กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 13 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 6.2กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 14 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 7.3กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 15 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 8.3กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร  น้ำหนัก 9.4กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 18 มิล ยาว 6 เมตรน้ำหนัก 12.2กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 19 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 13.5กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 20 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.8กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 22.3มิล ยาว6เมตร น้ำหนัก 18.2กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 25 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 23กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 25.4 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 24กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 28.6 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 33.7 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 30 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 34.2กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 31.8 มิล ยาว 6 เมตรน้ำหนัก  38.1กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  48.6กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 54.5 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 40 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 64 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 41.2 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  65กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 44.4 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  74.6กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 50.8 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 97กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 57.2 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  124กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 60 มิล ยาว 6 เมตร  น้ำหนัก  144กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 63.5 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 154 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 65 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  171.5กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 69.9 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  184.5กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 75 มิล ยาว 6 เมตร  น้ำหนัก 215.5กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 76.2 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 216 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 80 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 249 กิโล/เส้น
เหล็กเพลาขาว 82.6 มิล ยาว 6 เมตร  bks steel น้ำหนัก  255กิโล/เส้น
เหล็กเพลาขาว 88.9 มิล ยาว 6 เมตร  น้ำหนัก 301 กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 90 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 300กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 101.6 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  397กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 114.6 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  493กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 127 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  606กิโล/เส้น

เหล็กเพลาขาว 152.4 มิล ยาว 6 เมตร น้ำหนัก  880กิโล/เส้น

  
 
thaiflag small Thailand