BKS STEEL

H-Beam

......................................................................................................................

H 100x100 รุ่น17.2Kg/m  H 100x100x6x8  นน.17.2 Kg/m. 

1 .1 H 100x100x6x8(17.2Kg/m)  ยาว 6 เมตร น้ำหนัก103.2กิโล/เส้น  

1 .2  H 100x100x6x8(17.2Kg/m)  ยาว 9 เมตร  น้ำหนัก154.8กิโล/เส้น

1 .3  H 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว 12 เมตร น้ำหนัก206.4กิโล/เส้น

 

 H 125x125 รุ่น23.8Kg/m. H 125x125x6.5x9  นน. 23.8 Kg/m. 

2.1 H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว 6เมตร น้ำหนัก142.8กิโล/เส้น

2.2H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว 9เมตร น้ำหนัก214.2กิโล/เส้น

2.3H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว 12เมตร น้ำหนัก285.6กิโล/เส้น

3. H 150x150     H 150x150x7x10  นน. 31.5 Kg/m.  

3.1 H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว 6เมตร น้ำหนัก189กิโล/เส้น

3.2 H 150x150x7x10(31.5Kg/m) ยาว 9เมตร น้ำหนัก283.5กิโล/เส้น

3.3 H 150x150x7x10(31.5Kg/m) ยาว 12เมตร น้ำหนัก378กิโล/เส้น

4. H 175x175  H 175x175x7.5x11  นน. 40.2 Kg/m.  

4.1 H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m) ยาว 6เมตร น้ำหนัก241.2กิโล/เส้น

4.2 H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m) ยาว 9เมตร น้ำหนัก361.8กิโล/เส้น

4.3  H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m) ยาว12เมตร น้ำหนัก482.4กิโล/เส้น

5. H 200x200 H 200x200x8x12  นน. 49.9 Kg/m.    

5.1 H 200x200x8x12(299.4Kg/m) ยาว 6เมตร น้ำหนัก299.4กิโล/เส้น

5.2 H 200x200x8x12(49.9Kg/m) ยาว 9เมตร น้ำหนัก449.1กิโล/เส้น

5.3 H 200x200x8x12(49.9Kg/m) ยาว 12เมตร น้ำหนัก598.8กิโล/เส้น

6. H 250x250 รุ่น72.4Kg/m   250x250x9x14  นน. 72.4 Kg/m.  

6.1 H 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว 6เมตร น้ำหนัก434.4กิโล/เส้น

6.2 H 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว 9เมตร น้ำหนัก651.6กิโล/เส้น

6.3 H 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว 12เมตร น้ำหนัก868.8กิโล/เส้น

7. H 300x300 รุ่นน้ำหนัก94Kg/m   300x300x10x15  นน. 94 Kg/m.   

7.1  H 300x300x10x15(94Kg/m) ยาว 6เมตร น้ำหนัก564กิโล/เส้น

7.2 H 300x300x10x15(94Kg/m) ยาว 9เมตร น้ำหนัก 846กิโล/เส้น

7.3 H 300x300x10x15(94Kg/m) ยาว 12เมตร น้ำหนัก1,128กิโลเส้น

8. H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m   H 350x350x12x19  นน. 137 Kg/m.  

 8.1 H 350x350x12x19(137Kg/m)ยาว 6 เมตร น้ำหนัก822กิโล/เส้น

8.2 H 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว 9 เมตร น้ำหนัก1,233กิโล/เส้น

8.3 H 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว 12 เมตร น้ำหนัก1,644กิโล/เส้น

9. H 400x400 รุ่น 172Kg/m เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21  นน. 172 Kg/m.  

 9.1 H 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว 6 เมตร น้ำหนัก1,032กิโล/เส้น

9.2 H 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว 9 เมตร น้ำหนัก1,548กิโล/เส้น

9.3 H 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว 12 เมตร น้ำหนัก2,064กิโล/เส้น

H 400x400 รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m.

10. H 414x405x18x28mm.น้ำหนัก 232Kg/m.    

10.1 H 414x405x18x28mm.(232Kg/m) ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 1,392กิโล/เส้น

10.2 H 414x405x18x28mm.(232Kg/m)ยาว 9 เมตร น้ำหนกั 2,088กิโล/เส้น

10.3 H 414x405x18x28mm.(232Kg/m) ยาว 12 เมตร น้ำหนัก2,784กิโล/เส้น

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand