ข้องอเชื่อม Elbow ข้องอเชื่อมเหล็ก

 

 

bks steel

ข้องอเชื่อม 

ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด18นิ้ว  
หน้าแปลนเชื่อม ขนาด18นิ้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand