เหล็กแผ่น1.0มิลx4'x8' 

 
 
thaiflag small Thailand