ท่อสตีมแดง ASTM A53 SCH 40 ท่อดับเพลิง Bks steel

ท่อสตีมแดง ASTM A53 SCH 40 ขนาด 1" มีตะเข็บ ยาว6เมตร โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมแดง ASTM A53 SCH 40 ขนาด 2" มีตะเข็บ ยาว6เมตร โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมแดง ASTM A53 SCH 40 ขนาด 2-1/2" มีตะเข็บ ยาว6เมตร โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมแดง ASTM A53 SCH 40 ขนาด 4" มีตะเข็บ ยาว6เมตร โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมแดง ASTM A53 SCH 40 ขนาด 6" มีตะเข็บ ยาว6เมตร โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

  

ราคาท่อสตีมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand