ระบบท่อดับเพลิง Fire Alarm System

 

 

bks steel

ระบบดับเพลิง 

1. Steel Pipe #10 ERW 1"(ท่อดับเพลิง)  ยาว6เมตร
2. Steel Pipe #10 ERW 1-1/4"(ท่อดับเพลิง) ยาว6เมตร 
3. Steel Pipe #10 ERW 1-1/2"(ท่อดับเพลิง)ยาว6เมตร 
4. Steel Pipe #10 ERW 2-1/2"(ท่อดับเพลิง)ยาว6เมตร
5. Steel Pipe #10 ERW 4"(ท่อดับเพลิง)ยาว 6เมตร
6. ข้อต่ออุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ(ระบบดับเพลิง)
7. Fier Hose Cabinet ตู้สายดับเพลิงแบบพับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ถุงมือ+ขวาน)(ชุดตู้ดับเพลิง)

8. เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ  (ระบบท่อดับเพลิง)

9. Sprinkler Head Pendent 1/2" Temp 155F (ชุดหัวสปริงเกอร์ที่ห้อยลงมาของระบบดับเพลิง)
10. ราคาทาสีท่อดับเพลิงให้เป็นสีแดง ค่าวัสดุ30% ของราคาท่อ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบดับเพลิง)
11. ทดสอบระบบคิดราคาจาก ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อวัสดุ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบท่อดับเพลิง)
12.ทำความสะอาดคิดราคาจากค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อวัสดุ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบท่อดับเพลิง)

13. ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อดับเพลิงคิดราคาจาก ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อวัสดุ

      ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบท่อดับเพลิง)

 

 

 

 

 

 

 

 

ตีราคา ระบบดับเพลิง ท่อSCH-10
1.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร 
2.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 1-1/2" ยาว 6 เมตร 
3.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 2" ยาว 6 เมตร 
4.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 2-1/2" ยาว 6 เมตร 
5.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร
6.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร
7.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร  
8.เหล็กรางน้ำ ขนาด 3" ยาว 6 เมตร

 

 

 

 

อุปกรณ์fitting 
สามทางเชื่อม
1.สามทางเชื่อม ขนาด 1"x1"
2.สามทางเชื่อม ขนาด 1-1/2"x1-1/2"
3.สามทางเชื่อม ขนาด 3"x3" 
สามทางเชื่อม ลด 
1.สามทางเชื่อมลด ขนาด 1-1/2"x1" 
2.สามทางเชื่อมลด ขนาด 2"x1" 
3.สามทางเชื่อมลด ขนาด 6"x3" 
ข้องอเชื่อม
1.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 1" 
2.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 1-1/2" 
3.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 2" 
4.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 2-1/2" 
5.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 3" 
6.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 4" 
7.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 6"
ข้อลด หรือ ลดกลมเชื่อม หรือ ข้อลดกลมเชื่อม
1.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 1-1/2"x1" 
2.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 2"x1-1/2" 
3.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 2-1/2"x2"
4.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 3"x2-1/2"
5.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 6"x4"

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand