สามทางเชื่อม 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand