เหล็กแผ่น5มิล กว้าง1.5เมตร ยาว3เมตร

เหล็กแผ่น6มิล กว้าง1.5เมตร ยาว6เมตร 

 
 
thaiflag small Thailand