ท่อ5" SCH40 มีตะเข็บ 

 
 
thaiflag small Thailand